Thủ thuật blogspot - Dautoblog

Tạo khung độc đáo chứa code trong Blogger

Tạo khung độc đáo chứa code trong Blogger
Thông thường, khi giới thiệu code , chúng ta hay đặt chúng ngay trên bài viết. Vì cùng nằm trên một nền nên nhiều khi trông rất lộn xộn . Vậy phải làm sao để phần giới thiệu ở nền blog chính thức , còn đoạn code ở trong một khung có nền tùy chỉnh ? Tại weblog www.vnpressnet.com thủ thuật này được [email protected] áp dụng thủ thuật Blockquote, tuy nhiên còn một cách khác được giới thiệu bời boyprodx mà bạn sẽ biết sau khi đọc xong bài viết sau đây !

Đầu tiên, các bạn hãy vào Trình bày (Layout) và chọn tab Chỉnh sửa HTML mà không cần bật Mở rộng mẫu tiện ích . Sau đó , hãy thêm đoạn code dưới đây ngay trên thẻ ]]></b:skin> 
.codeview {Width:100%;height:350pf;overflow:auto; margin : 15px 35px 15px 15px; padding : 10px; clear : both; list-style-type : none; background : #f9f9f9 url(https://3.bp.blogspot.com/-XT4gWXUGaUo/V8qwVk7uRMI/AAAAAAAAB0o/3jbb9X7-13kg128_QOKxUZR0DKb3TcOEQCLcB/s1600/framecode.gif) no-repeat right bottom; border-top : 1px solid #eeeeee; border-right : 2px solid #cccccc; border-bottom : 2px solid #cccccc; border-left : 1px solid #eeeeee; } .codeview li { font-size : 13px; line-height : 24px; font-family : "Courier New", "MS Sans Serif", sans-serif, serif; color : #333333; font-weight : normal; margin : 0; padding : 0; }

Ghi chú : Bạn có thể thay đổi màu Nền,Chữ và  Border theo ý mình(phần bôi đỏ) Vậy là các bạn đã tạo xong thuộc tính đặt code trong một khung độc đáo rồi đấy . Từ giờ , bạn có thể thêm code vào bất cứ đâu trên bài viết với thẻ sau:
<div class="codeview">
Điền code vào đây</div>
Comments blogger

Không có nhận xét nào :