Thủ thuật blogspot - Dautoblog

Code tạo chuông Giáng Sinh cho blogspot

Code tạo chuông Giáng Sinh cho blogspot
Trang trí chuông giáng sinh cho blog có 3 tùy chọn:
1- Hai cặp chuông cùng ở 2 góc trên cùng blog
2- Một cặp chuông ở góc trái trên cùng
3- Một cặp chuông ở góc phải trên cùng

Xem demo:

DEMO

A: Và dưới đây là các code tương ứng với mỗi kiểu trang trí
Bạn chỉ cần tiến hành thêm 1 tiện ích và dán code sau vào
1- 2 cặp chuông ở 2 góc trên cùng
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-wwDysm2OXoc/Uqs_La7SULI/AAAAAAAAkBc/-pBDrszYV3g/s1600/christmas-bells-icon-left.png" style="position:fixed; top: 0px;left:0px;border:none;z-index:5;"/><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-pTig3Mjd4ww/UXzW9Ucx1sI/AAAAAAAAYy0/snAOGiIbwNg/s141/christmas-bells-icon-right.png" style="position:fixed; top: 0px;right:0px;border:none;z-index:5;"/>
2- Ở góc trái(1 cặp chuông)
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-wwDysm2OXoc/Uqs_La7SULI/AAAAAAAAkBc/-pBDrszYV3g/s1600/christmas-bells-icon-left.png" style="position:fixed; top: 0px;left:0px;border:none;z-index:5;"/>
3- Ở góc phải(1 cặp chuông)
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-pTig3Mjd4ww/UXzW9Ucx1sI/AAAAAAAAYy0/snAOGiIbwNg/s141/christmas-bells-icon-right.png" style="position:fixed; top: 0px;right:0px;border:none;z-index:5;"/>
B: Bạn có thể sử dụng code dưới đây với cặp chuông có hoa dây cùng nền tuyết và chữ chúc mừng giáng sinh:

DEMO

<img src="http://3.bp.blogspot.com/-HoI2X8bvC-c/Uqs9a8GcIcI/AAAAAAAAkBA/hnI463PJ-G4/s1600/top-left.png" style="position:fixed; top: 0px;left:0px;border:none;z-index:5;"/><img src="http://2.bp.blogspot.com/-QPNFVHMFzDg/UqtFuWLuh9I/AAAAAAAAkB0/3oTwo9EktzY/s1600/top-right-TWINKLE.gif" style="position:fixed; top: 0px;right:0px;border:none;z-index:5;"/><div style='position:fixed;z-index:9999;bottom:0;left:0;width:100%;height:100px;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-vpPw80NyDHI/UqtNd9hmsgI/AAAAAAAAkCE/w5agUcLcepU/s1600/footer.png) repeat-x bottom left;'></div><img src='http://4.bp.blogspot.com/-4RKAss4Mup0/UqtNu8UfdyI/AAAAAAAAkCM/qzsdc1RKMOQ/s1600/bottom-left.png' style='position:fixed;z-index:9999;bottom:60px;left:20px'/>
C: Tạo dàn chuông giáng sinh leng keng khi rê chuột
Bạn cũng có thể sử dụng code dưới đây để tạo 1 dàn chuông rất đẹp mắt cho blogspot nhân dịp Giáng sinh.Đặc điểm của dàn chuông này là khi ta rê chuột vào dàn chuông,chuông và những quả cầu giáng sinh sẽ đung đưa và phát ra những tiếng leng keng như chuông gió rất vui tai
Xem thử nhé

DEMO

Để tạo dàn chuông như vậy bạn cần dán code sau vào trước thẻ </head>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(function () {
var d = function () {};
$(document).delegate(".b-ball_bounce", "mouseenter", function () {
b(this);
m(this)
}).delegate(".b-ball_bounce .b-ball__right", "mouseenter", function (i) {
i.stopPropagation();
b(this);
m(this)
});

function f() {
var i = "http://jpicforum.info/holiday_bells/flash/holiday_bells.swf";
i = i + "?nc=" + (new Date().getTime());
swfobject.embedSWF(i, "z-audio__player", "1", "1", "9.0.0", null, {}, {
allowScriptAccess: "always",
hasPriority: "true"
})
}
function h(i) {
if ($.browser.msie) {
return window[i]
} else {
return document[i]
}
}
window.flashInited = function () {
d = function (j) {
try {
h("z-audio__player").playSound(j)
} catch (i) {}
}
};
if (window.swfobject) {
window.setTimeout(function () {
$("body").append('<div class="g-invisible"><div id="z-audio__player"></div></div>');
f()
}, 100)
}
var l = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0", "-", "=", "q", "w", "e", "r", "t", "y", "u", "i", "o", "p", "[", "]", "a", "s", "d", "f", "g", "h", "j", "k", "l", ";", "'", "\\"];
var k = ["z", "x", "c", "v", "b", "n", "m", ",", ".", "/"];
var g = 36;
var a = {};
for (var e = 0, c = l.length; e < c; e++) {
a[l[e].charCodeAt(0)] = e
}
for (var e = 0, c = k.length; e < c; e++) {
a[k[e].charCodeAt(0)] = e
}
$(document).keypress(function (j) {
var i = $(j.target);
if (!i.is("input") && j.which in a) {
d(a[j.which])
}
});

function b(n) {
if (n.className.indexOf("b-ball__right") > -1) {
n = n.parentNode
}
var i = /b-ball_n(\d+)/.exec(n.className);
var j = /b-head-decor__inner_n(\d+)/.exec(n.parentNode.className);
if (i && j) {
i = parseInt(i[1], 10) - 1;
j = parseInt(j[1], 10) - 1;
d((i + j * 9) % g)
}
}
function m(j) {
var i = $(j);
if (j.className.indexOf(" bounce") > -1) {
return
}
i.addClass("bounce");

function n() {
i.removeClass("bounce").addClass("bounce1");

function o() {
i.removeClass("bounce1").addClass("bounce2");

function p() {
i.removeClass("bounce2").addClass("bounce3");

function q() {
i.removeClass("bounce3")
}
setTimeout(q, 300)
}
setTimeout(p, 300)
}
setTimeout(o, 300)
}
setTimeout(n, 300)
}
});
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/* SWFObject v2.2 <http://code.google.com/p/swfobject/>
is released under the MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>
*/

//]]>
</script>
<style type='text/css'>
/* HOLIDAY BELLS */
.b-page__content { min-height:60px; }
.b-head-decor { display:none; }
.b-page_newyear .b-head-decor { position:absolute; top:0; left:0; display:block; height:115px; width:100%; overflow:hidden; background:url(&#39;http://4.bp.blogspot.com/-mYsWnqKJlXg/VI398BRJXrI/AAAAAAAAB6c/W1VJipi2Gm8/s1600/b-head-decor_newyear.png&#39;) repeat-x 0 0; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner { position:absolute; top:0; left:0; height:115px; display:block; width:373px; }
.b-page_newyear .b-head-decor::before { content:&#39;&#39;; display:block; position:absolute; top:-115px; left:0; z-index:3; height:115px; display:block; width:100%; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n2 { left:373px; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n3 { left:746px; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n4 { left:1119px; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n5 { left:1492px; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n6 { left:1865px; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n7 { left:2238px; }
.b-ball { position:absolute; }
.b-ball_n1 { top:0; left:3px; width:59px; height:83px; }
.b-ball_n2 { top:-19px; left:51px; width:55px; height:70px; }
.b-ball_n3 { top:9px; left:88px; width:49px; height:67px; }
.b-ball_n4 { top:0; left:133px; width:57px; height:102px; }
.b-ball_n5 { top:0; left:166px; width:49px; height:57px; }
.b-ball_n6 { top:6px; left:200px; width:54px; height:70px; }
.b-ball_n7 { top:0; left:240px; width:56px; height:67px; }
.b-ball_n8 { top:0; left:283px; width:54px; height:53px; }
.b-ball_n9 { top:10px; left:321px; width:49px; height:66px; }
.b-ball_n1 .b-ball__i { background:url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-g2jNbPKRX1A/Uq9HxxFV8II/AAAAAAAABHo/G42-bAJE91I/s1600/b-ball_n1.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_n2 .b-ball__i { background:url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-Gl8xOnmbVM4/Uq9HyBu8NjI/AAAAAAAABH4/x2c_Bb_b9UE/s1600/b-ball_n2.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_n3 .b-ball__i { background:url(&#39;http://4.bp.blogspot.com/-61pfg7Dun34/Uq9HyMOUmNI/AAAAAAAABH0/JYwDLCQG2JQ/s1600/b-ball_n3.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_n4 .b-ball__i { background:url(&#39;http://3.bp.blogspot.com/-IOzjyIFqLyY/Uq9HySOmobI/AAAAAAAABH8/_UgAE7k775c/s1600/b-ball_n4.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_n5 .b-ball__i { background:url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-XiICjq4Cc3g/Uq9HyyMxQiI/AAAAAAAABIY/PpmzJy9elUo/s1600/b-ball_n5.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_n6 .b-ball__i { background:url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-e9VXsSHy2Ws/Uq9HzF52KWI/AAAAAAAABIU/hq6bQYd_jeg/s1600/b-ball_n6.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_n7 .b-ball__i { background:url(&#39;http://4.bp.blogspot.com/-IBEB64itDKM/Uq9HzNvnGZI/AAAAAAAABIQ/zCO9wxwelhs/s1600/b-ball_n7.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_n8 .b-ball__i { background:url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-r1eoLZUhbyQ/Uq9HzxpcARI/AAAAAAAABIs/yVb6ucYc_bQ/s1600/b-ball_n8.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_n9 .b-ball__i { background:url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-b-HB8iVma78/Uq9H0a_Y_rI/AAAAAAAABIo/8EAGtOnodD4/s1600/b-ball_n9.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_i1 .b-ball__i { background:url(&#39;http://3.bp.blogspot.com/-eY4qqQ_v2dg/Uq9HwFG9XQI/AAAAAAAABHE/LxVwvRYbJ6Y/s1600/b-ball_i1.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_i2 .b-ball__i { background:url(&#39;http://2.bp.blogspot.com/-jFlhw4Ck3MA/Uq9HwDtLImI/AAAAAAAABHI/76UL8D2PX4U/s1600/b-ball_i2.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_i3 .b-ball__i { background:url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-28ycejOxmrc/Uq9HwSSq2yI/AAAAAAAABHA/q8Wu5FJd0tU/s1600/b-ball_i3.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_i4 .b-ball__i { background:url(&#39;http://3.bp.blogspot.com/-Nu1iJ0dQ5_M/Uq9Hw6MRaDI/AAAAAAAABHY/yuT50gnPmjs/s1600/b-ball_i4.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_i5 .b-ball__i { background:url(&#39;http://3.bp.blogspot.com/-rwebsrJd6hk/Uq9HxJIIf1I/AAAAAAAABHg/-GhDEYjOJ4s/s1600/b-ball_i5.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_i6 .b-ball__i { background:url(&#39;http://4.bp.blogspot.com/-_x4KdCnDYwE/Uq9HxHGBg1I/AAAAAAAABHc/8-iu5Jjov48/s1600/b-ball_i6.png&#39;) no-repeat; }
.b-ball_i1{top:0; left:0; width:25px; height:71px; }
.b-ball_i2{top:0; left:25px; width:61px; height:27px; }
.b-ball_i3{top:0; left:176px; width:29px; height:31px; }
.b-ball_i4{top:0; left:205px; width:50px; height:51px; }
.b-ball_i5{top:0; left:289px; width:78px; height:28px; }
.b-ball_i6{top:0; left:367px; width:6px; height:69px; }
.b-ball__i { position:absolute; width:100%; height:100%; -webkit-transform-origin:50% 0; -moz-transform-origin:50% 0; -o-transform-origin:50% 0; transform-origin:50% 0; -webkit-transition:all .3s ease-in-out; -moz-transition:all .3s ease-in-out; -o-transition:all .3s ease-in-out; transition:all .3s ease-in-out; pointer-events:none; }
.b-ball_bounce .b-ball__right{position:absolute; top:0; right:0; left:50%; bottom:0; z-index:9; }
.b-ball_bounce:hover .b-ball__right{ display:none; }
.b-ball_bounce .b-ball__right:hover{ left:0; display:block!important; }
.b-ball_bounce.bounce&gt;.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(-9deg); -moz-transform:rotate(-9deg); -o-transform:rotate(-9deg); transform:rotate(-9deg); }
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce+.b-ball__i { -webkit-transform:rotate(9deg); -moz-transform:rotate(9deg); -o-transform:rotate(9deg); transform:rotate(9deg); }
.b-ball_bounce.bounce1&gt;.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(6deg); -moz-transform:rotate(6deg); -o-transform:rotate(6deg); transform:rotate(6deg); }
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce1+.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(-6deg); -moz-transform:rotate(-6deg); -o-transform:rotate(-6deg); transform:rotate(-6deg); }
.b-ball_bounce.bounce2&gt;.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(-3deg); -moz-transform:rotate(-3deg); -o-transform:rotate(-3deg); transform:rotate(-3deg); }
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce2+.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(3deg); -moz-transform:rotate(3deg); -o-transform:rotate(3deg); transform:rotate(3deg); }
.b-ball_bounce.bounce3&gt;.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(1.5deg); -moz-transform:rotate(1.5deg); -o-transform:rotate(1.5deg); transform:rotate(1.5deg); }
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce3+.b-ball__i { -webkit-transform:rotate(-1.5deg); -moz-transform:rotate(-1.5deg); -o-transform:rotate(-1.5deg); transform:rotate(-1.5deg); }
</style>

Bước tiếp theo dán code bên dưới vào ngay sau thẻ <body>
Nếu là template mặc định của blogger cung cấp thì thẻ <body> có dạng
<body expr:class='&quot;loading&quot; + data:blog.mobileClass'>
Nó ở ngay sau thẻ </head>
<div class='b-page_newyear'>
<div class='b-page__content'>
<i class='b-head-decor'>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n1'>
<div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i1'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i2'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i3'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i4'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i5'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i6'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
</i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n2'>
<div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i1'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i2'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i3'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i4'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i5'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i6'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
</i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n3'>
<div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i1'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i2'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i3'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i4'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i5'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i6'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
</i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n4'>
<div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i1'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i2'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i3'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i4'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i5'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i6'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
</i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n5'>
<div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i1'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i2'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i3'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i4'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i5'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i6'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
</i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n6'>
<div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i1'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i2'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i3'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i4'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i5'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i6'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
</i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n7'>
<div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i1'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i2'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i3'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i4'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i5'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
<div class='b-ball b-ball_i6'>
<div class='b-ball__right'/>
<div class='b-ball__i'/>
</div>
</i>
</i>
</div>
</div>

Bạn có thể thay các link ảnh bằng hình ảnh sau để có dàn chuông với kiểu dáng khác

DEMO

Link ảnh:
http://4.bp.blogspot.com/-RH1U4LVBNMM/Uq9KmOmiMNI/AAAAAAAABJQ/AB2BBfyFWQU/s1600/b-ball_n1.png
http://1.bp.blogspot.com/-sAIzK0ZtHU4/Uq9KmAVZ9rI/AAAAAAAABJM/tHyaUVOQHOo/s1600/b-ball_n2.png
http://2.bp.blogspot.com/-SS5Oz9twGYY/Uq9KmA0v6QI/AAAAAAAABJU/TE6PtvuK8II/s1600/b-ball_n3.png
http://4.bp.blogspot.com/-WKzZ1C1j-tI/Uq9KmvGhf1I/AAAAAAAABJc/aLe6gimvJbs/s1600/b-ball_n4.png
http://1.bp.blogspot.com/-Iuvov9V9ERY/Uq9KnBHsXKI/AAAAAAAABJw/39Zt8iwbrV4/s1600/b-ball_n5.png
http://2.bp.blogspot.com/-WZf8tE84Z7Q/Uq9KnDvXeTI/AAAAAAAABJ0/V8mUuDs_2zo/s1600/b-ball_n6.png
http://2.bp.blogspot.com/-iQZTCD02sD4/Uq9KnYBK3pI/AAAAAAAABJs/c9FP0hawjX8/s1600/b-ball_n7.png
http://2.bp.blogspot.com/-wbSeEw3sH9g/Uq9KoFWNTAI/AAAAAAAABKA/VP8Mz2QswjU/s1600/b-ball_n8.png
http://3.bp.blogspot.com/-nhcCmdIVfIk/Uq9KoA7NR4I/AAAAAAAABKI/upHey9-9SvU/s1600/b-ball_n9.png
Hoặc xài ngay CSS sau:
<style type='text/css'>
/* HOLIDAY BELLS */
.b-page__content { min-height:60px; }
.b-head-decor { display:none; }
.b-page_newyear .b-head-decor { position:absolute; top:0; left:0; display:block; height:115px; width:100%; overflow:hidden; background:url('http://4.bp.blogspot.com/-mYsWnqKJlXg/VI398BRJXrI/AAAAAAAAB6c/W1VJipi2Gm8/s1600/b-head-decor_newyear.png') repeat-x 0 0; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner { position:absolute; top:0; left:0; height:115px; display:block; width:373px; }
.b-page_newyear .b-head-decor::before { content:''; display:block; position:absolute; top:-115px; left:0; z-index:3; height:115px; display:block; width:100%; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n2 { left:373px; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n3 { left:746px; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n4 { left:1119px; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n5 { left:1492px; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n6 { left:1865px; }
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n7 { left:2238px; }
.b-ball { position:absolute; }
.b-ball_n1 { top:0; left:3px; width:59px; height:83px; }
.b-ball_n2 { top:-19px; left:51px; width:55px; height:70px; }
.b-ball_n3 { top:9px; left:88px; width:49px; height:67px; }
.b-ball_n4 { top:0; left:133px; width:57px; height:102px; }
.b-ball_n5 { top:0; left:166px; width:49px; height:57px; }
.b-ball_n6 { top:6px; left:200px; width:54px; height:70px; }
.b-ball_n7 { top:0; left:240px; width:56px; height:67px; }
.b-ball_n8 { top:0; left:283px; width:54px; height:53px; }
.b-ball_n9 { top:10px; left:321px; width:49px; height:66px; }
.b-ball_n1 .b-ball__i { background:url('http://4.bp.blogspot.com/-RH1U4LVBNMM/Uq9KmOmiMNI/AAAAAAAABJQ/AB2BBfyFWQU/s1600/b-ball_n1.png') no-repeat; }
.b-ball_n2 .b-ball__i { background:url('http://1.bp.blogspot.com/-sAIzK0ZtHU4/Uq9KmAVZ9rI/AAAAAAAABJM/tHyaUVOQHOo/s1600/b-ball_n2.png') no-repeat; }
.b-ball_n3 .b-ball__i { background:url('http://2.bp.blogspot.com/-SS5Oz9twGYY/Uq9KmA0v6QI/AAAAAAAABJU/TE6PtvuK8II/s1600/b-ball_n3.png') no-repeat; }
.b-ball_n4 .b-ball__i { background:url('http://4.bp.blogspot.com/-WKzZ1C1j-tI/Uq9KmvGhf1I/AAAAAAAABJc/aLe6gimvJbs/s1600/b-ball_n4.png') no-repeat; }
.b-ball_n5 .b-ball__i { background:url('http://1.bp.blogspot.com/-Iuvov9V9ERY/Uq9KnBHsXKI/AAAAAAAABJw/39Zt8iwbrV4/s1600/b-ball_n5.png') no-repeat; }
.b-ball_n6 .b-ball__i { background:url('http://2.bp.blogspot.com/-WZf8tE84Z7Q/Uq9KnDvXeTI/AAAAAAAABJ0/V8mUuDs_2zo/s1600/b-ball_n6.png') no-repeat; }
.b-ball_n7 .b-ball__i { background:url('http://2.bp.blogspot.com/-iQZTCD02sD4/Uq9KnYBK3pI/AAAAAAAABJs/c9FP0hawjX8/s1600/b-ball_n7.png') no-repeat; }
.b-ball_n8 .b-ball__i { background:url('http://2.bp.blogspot.com/-wbSeEw3sH9g/Uq9KoFWNTAI/AAAAAAAABKA/VP8Mz2QswjU/s1600/b-ball_n8.png') no-repeat; }
.b-ball_n9 .b-ball__i { background:url('http://3.bp.blogspot.com/-nhcCmdIVfIk/Uq9KoA7NR4I/AAAAAAAABKI/upHey9-9SvU/s1600/b-ball_n9.png') no-repeat; }
.b-ball_i1 .b-ball__i { background:url('https://3.bp.blogspot.com/-eY4qqQ_v2dg/Uq9HwFG9XQI/AAAAAAAABHE/LxVwvRYbJ6Y/s1600/b-ball_i1.png') no-repeat; }
.b-ball_i2 .b-ball__i { background:url('https://2.bp.blogspot.com/-jFlhw4Ck3MA/Uq9HwDtLImI/AAAAAAAABHI/76UL8D2PX4U/s1600/b-ball_i2.png') no-repeat; }
.b-ball_i3 .b-ball__i { background:url('https://1.bp.blogspot.com/-28ycejOxmrc/Uq9HwSSq2yI/AAAAAAAABHA/q8Wu5FJd0tU/s1600/b-ball_i3.png') no-repeat; }
.b-ball_i4 .b-ball__i { background:url('https://3.bp.blogspot.com/-Nu1iJ0dQ5_M/Uq9Hw6MRaDI/AAAAAAAABHY/yuT50gnPmjs/s1600/b-ball_i4.png') no-repeat; }
.b-ball_i5 .b-ball__i { background:url('https://3.bp.blogspot.com/-rwebsrJd6hk/Uq9HxJIIf1I/AAAAAAAABHg/-GhDEYjOJ4s/s1600/b-ball_i5.png') no-repeat; }
.b-ball_i6 .b-ball__i { background:url('https://4.bp.blogspot.com/-_x4KdCnDYwE/Uq9HxHGBg1I/AAAAAAAABHc/8-iu5Jjov48/s1600/b-ball_i6.png') no-repeat; }
.b-ball_i1{top:0; left:0; width:25px; height:71px; }
.b-ball_i2{top:0; left:25px; width:61px; height:27px; }
.b-ball_i3{top:0; left:176px; width:29px; height:31px; }
.b-ball_i4{top:0; left:205px; width:50px; height:51px; }
.b-ball_i5{top:0; left:289px; width:78px; height:28px; }
.b-ball_i6{top:0; left:367px; width:6px; height:69px; }
.b-ball__i { position:absolute; width:100%; height:100%; -webkit-transform-origin:50% 0; -moz-transform-origin:50% 0; -o-transform-origin:50% 0; transform-origin:50% 0; -webkit-transition:all .3s ease-in-out; -moz-transition:all .3s ease-in-out; -o-transition:all .3s ease-in-out; transition:all .3s ease-in-out; pointer-events:none; }
.b-ball_bounce .b-ball__right{position:absolute; top:0; right:0; left:50%; bottom:0; z-index:9; }
.b-ball_bounce:hover .b-ball__right{ display:none; }
.b-ball_bounce .b-ball__right:hover{ left:0; display:block!important; }
.b-ball_bounce.bounce>.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(-9deg); -moz-transform:rotate(-9deg); -o-transform:rotate(-9deg); transform:rotate(-9deg); }
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce+.b-ball__i { -webkit-transform:rotate(9deg); -moz-transform:rotate(9deg); -o-transform:rotate(9deg); transform:rotate(9deg); }
.b-ball_bounce.bounce1>.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(6deg); -moz-transform:rotate(6deg); -o-transform:rotate(6deg); transform:rotate(6deg); }
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce1+.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(-6deg); -moz-transform:rotate(-6deg); -o-transform:rotate(-6deg); transform:rotate(-6deg); }
.b-ball_bounce.bounce2>.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(-3deg); -moz-transform:rotate(-3deg); -o-transform:rotate(-3deg); transform:rotate(-3deg); }
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce2+.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(3deg); -moz-transform:rotate(3deg); -o-transform:rotate(3deg); transform:rotate(3deg); }
.b-ball_bounce.bounce3>.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(1.5deg); -moz-transform:rotate(1.5deg); -o-transform:rotate(1.5deg); transform:rotate(1.5deg); }
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce3+.b-ball__i { -webkit-transform:rotate(-1.5deg); -moz-transform:rotate(-1.5deg); -o-transform:rotate(-1.5deg); transform:rotate(-1.5deg); }
</style>


Chúc thành công!
Comments blogger

Không có nhận xét nào :