Thống kê bài viết và nhận xét kiểu Ribbon

Thống kê bài viết và nhận xét kiểu  Ribbon
Tiện ích này con số thống kê được nằm trong Ribbon Snippet nhìn cũng thấy hay hay.Nên để tiện ích này ở thanh bên vì nó rất nhỏ gọn không chiếm nhiều diện tích
Minh họaBài viết & Nhận xét
Để tạo tiện ích này ta cần thêm 1 tiện ích
CODE
<style type="text/css">
#counter {
margin:10px 60px 10px 10px;
background-color:#005595;
font:bold 20px Georgia,Serif;
color:#fff;
position:relative;
display:block;
line-height:50px;
padding:0px 0px 0px 30px;
left:-10px;
}

#counter:before {
content:"";
width:0px;
height:0px;
border:5px solid transparent;
border-top-color:#bb0000;
border-right-color:#bb0000;
position:absolute;
top:100%;
left:0px;
}

#counter:after {
content:"";
width:0px;
height:0px;
border:25px solid #f00f00;
position:absolute;
top:0px;
left:100%;
border-right-color:transparent;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10));
}
</script>
<div id="counter">
<script src="/feeds/posts/summary?max-results=0&alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Bài viết &amp; <script src="/feeds/comments/summary?max-results=0&alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Nhận xét
</div>

Có thể tùy chỉnh màu sắc theo ý bạn
Nhận xét

Không có nhận xét nào :