Thủ thuật blogspot - Dautoblog

TdbSimple2 responsive blogspot template

TdbSimple2 responsive blogspot template
TdbSimple2 responsive blogspot template

TdbSimple2 responsive blogspot template được phát triển bởi blogger cùng cộng đồng blogspot.Mẫu template không có gì mới chỉ là tích hợp những tính năng có chọn lọc mà các tính năng này đã được anh em blogger thẩm định và được coi là có nhiều ưu điểm nhất.
+ Read more không dùng javascript.
- Tự động show thẻ Alt với nội dung là tiêu đề bài viết ra phần tóm tắt ngoài trang chủ.
- Tự động lấy ảnh thumbnail video của youtube.
+ Slider bài mới theo nhãn với hiệu ứng nivo đệp mượt mà như flash.
+ Tối ưu từ A tới Z về các thẻ quan trọng cũng như tốc độ tải trang.
+ Tương thích với mọi thiết bị - Responsive
+ Trang 404 đơn giản gọn nhẹ.
+ Tối ưu vị trí quảng cáo,...
Bạn có thể sử dụng TdbSimple2 responsive blogspot template làm trang blog cá nhân rất phù hợp.


Vào chỉnh sửa HTML tìm
/* Blog admin */
div.blog-admin,div.pid-8031058137242239236{display:block}
span.blog-admin,span.pid-8031058137242239236{display:inline}
(Lấy lại nút xóa cho comments mặc định blogger khi loại bỏ css mặc định)
<a href='https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8031058137242239236#allposts'>
<i class='fa fa-cog'></i>
</a>
(Lối vào quản lý blogspot cho tiện)
Các bạn thay ID blogspot của mình vào.

Không có nhận xét nào :