Thay Older Post, Newer Post bằng hình ảnh cho blogger

Thay Older Post, Newer Post bằng hình ảnh cho blogger. Trong bài đăng này sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật thay thế Bài đăng Cũ hơn (Older Post), Bài đăng Mới hơn (Newer Post) bằng hình ảnh. Chỉ xuất hiện khi các bạn đọc bài viết, nó giúp những liên kết tới các Bài đăng Cũ hơn và Bài đăng Mới hơn trở nên đặc biệt hơn.
Thay Older Post, Newer Post bằng hình ảnh cho blogger

☼ Cách tiến hành:
1- Đăng nhập(login) vào Blog
2- Vào Mẫu(Template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Chọn  Mở rộng tiện ích mẫu (  Expand Template Widgets) =>
4-Thay thế ảnh cho mục bài đăng cũ hơn(Older Link).
- Tìm đoạn code sau:
<data:olderPageTitle/>
- Và thay thế thành:
<img src='http://1.bp.blogspot.com/-EKEbyDkr_wk/UeNgqi99kvI/AAAAAAAAiXQ/3G3Jgi8tq7U/s1600/never-Dautocrazy.Blog.png' />
5- Thay thế ảnh cho mục bài đăng mới hơn (Newer Link)
- Tìm đoạn code sau
<data:newerPageTitle/>
- Thay thế thành:
<img src='http://2.bp.blogspot.com/-bMKvmneQUtc/UeNg2EI4jwI/AAAAAAAAiXY/ZVouTfohz1A/s1600/older-Dautocrazy.Blog.png' />
5- Thay thế ảnh cho mục Trang chủ (Home Link)
- Tìm đoạn code sau:
<data:homeMsg/>
- Thay thế thành:
<img src='http://3.bp.blogspot.com/-WTtlBG0IE1U/UeNhBMutgpI/AAAAAAAAiXg/pgAKu9BWzSw/s1600/home-Dautocrazy.Blog.png' />
6- Lưu mẫu lại và kiểm tra kết quả nhé
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji