Ẩn một phần nội dung bài viết trong blogspot

Ẩn một phần nội dung bài viết trong blogspot. Trong khi đăng bài không phải lúc nào bạn cũng muốn hiển thị ra ngoài tất cả các nội dung của bài viết.

Bài viết của bạn sẽ trở nên sinh động và lôi quấn bạn đọc hơn nếu nó được gắn thêm Button cho phép ẩn hiện một phần nội dung khi bạn Click chuột vào nó.

Bài này chia sẻ code ẩn hiện một phần nội dung bài viết cho blogspot.
Xem thử:
DEMO
Để thực hiện thủ thuật này tại bên HTML của phần soạn thảo văn bản ta sử dụng code sau:

Code 1:

<div style="margin: 5px 20px 20px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 45px;" type="button" value="Xem" /></div><div>
<div style="display: none;">
Phần nội dung bị ẩn </div>
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 45px;" type="button" value="Ẩn" /></div>
</div>

Code 2:

Button ở trên nội dung bị ẩn
<div>
<div>
<input type="button" value="Xem" style="width:75px; font-size:11px; margin:0px; padding:4px; border="1"" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem'; }">
</div>
<div>
<div style="display: none; border:#4F4F4F 1px solid; padding: 4px; background:# ">
Phần nội dung bị ẩn 
</div>
</div>
</div>

Code 3:

Button ở dưới nội dung bị ẩn
<div>
 <div>
  <div style="display:none;padding:4px">
   Phần nội dung bị ẩn
  </div>
 </div>
 <input type="button" value="Xem" style="width:75px;font-size:11px;margin:0px;padding:4px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem'; }">
</div>
Tùy chỉnh code:
-Thay thế dòng {phần nội dung bị ẩn} thành nội dung bài viết của bạn là xong.
- Thay các chữ Xem và Ẩn ở trên theo ý muốn của bạn.
- Nếu bạn muốn tạo nhiều nút Ẩn/Hiện trong bài viết của mình thì cứ làm tương tự.

Chúc các bạn thành công.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji