Code mở ra một tab mới, trang mới với khung tùy chỉnh

Đôi khi bạn click vào link trên blogspot để đến link đích nhưng link đích sẽ là một tab mới hay trang mới việc này rất dễ.

Tuy nhiên để tab mới hay trang mới có khuôn khổ độ rộng, độ cao theo tùy chỉnh của bạn và có thể xem ngay trên blogspot của mình mà không cần phải chuyển tab của trình duyệt thì bạn cần phải sử dụng code dưới đây để đạt được yêu cầu trên.

Code mở ra một tab mới, trang mới với khung tùy chỉnh

Click xem thử:

Click vào đây để xem thử

Code:

<a href="Link cần đến"
title="" style="text-decoration:none"
onclick="window.open(this.href,'win2','width=800,height=600,menubar=yes,resizable=yes');
return false;">Chữ hiển thị</a>
Bạn có thể sửa đổi width: và height cho hợp lý khi liên kết đến trang nào đó mà bạn tùy chỉnh.
Chúc thành công!
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji