Code Tạo SlideShow Ảnh-Kiểu 1

Hướng dẫn làm slideshow hình ảnh bằng code HTML dạng flash

Muốn tạo được slideshow ảnh trên nền Flash như DEMO dưới đây ta cần sử dụng code bên dưới bên phần HTML của mục đăng bài mới hoặc là thêm một tiện ích javascript/HTML cho blogspot.

Xem thử nhé:
Code Tạo SlideShow Ảnh-Kiểu 1


Slider chỉ hoạt động trên trình duyệt có hỗ trợ flash ví dụ như coccoc

Ok, đây là code của nó:
<embed allowscriptaccess="never" flashvars="pics=
Link ảnh 1
|Link ảnh 2
|Link ảnh 3
|Link ảnh 4
|Link ảnh 5
|Link ảnh 6
|Link ảnh 7
&amp;links=
Địa chỉ cần đến 1
|Địa chỉ cần đến 2
|Địa chỉ cần đến 3
|Địa chỉ cần đến 4
|Địa chỉ cần đến 5
|Địa chỉ cần đến 6
|Địa chỉ cần đến 7
&amp;pic_width=360&amp;pic_height=240&amp;stop_time=3000" height="240" src="https://b4d5bbfe-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/flashdautocrazy/beautifuldreamblog.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="360" wmode="transparent"></embed>
Bạn thay link ảnh của mình vào các link ảnh từ 1 đến 7 và các link liên kết nếu muốn.
Mình giải thích chút xíu về code này: Như các bạn cũng thấy trong Slide có 7 hình
Những chỗ in đậm trên kia là link của 7 hình đó, còn chỗ in nghiêng là 7 link liên kết các bạn muốn trỏ đến (tức là khi các bạn click vào một hình thì nó sẽ nhảy ra một trang mà các bạn đã gán vào)
- Số hình thì các bạn có thể thoải mái cứ thế mà thêm vào.
- Nhớ là giữa các link ảnh phải có dấu ngăn cách là dấu này: |
- pic_width=360&pic_height=240: Cái này là chiều rộng và chiều cao của hình.
- stop_time=3000 : Cái này là thời gian chuyển hình, để 3000 có nghĩa là cứ 3 giây thì chuyển hình khác.
- wmode="transparent" height="240" width="360": cái này là chiều cao chiều rộng của SlideShow.
Các bạn nên chỉnh sửa kích thước ảnh bằng với kích thước slideshow mà mình muốn tạo thì ảnh mới hiện đầy đủ trên khung hình của slideshow

Link Flash dự phòng
http://img692.imageshack.us/img692/7662/beautifuldreamblog.swf

Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji