Code Tạo SlideShow Ảnh -Kiểu 2

Thủ thuật này sẽ giúp bạn có được một Slideshow ảnh trên Web/Blog để bạn khoe những hình ảnh đẹp của bạn, người thân và gia đình...

Các ảnh sẽ được thay đổi theo thời gian do bạn định trước, khi click vào một ảnh "nó" sẽ dẫn bạn đến trang liên kết do bạn chỉ định (dùng để quảng cáo, blog liên kết....)

Bạn chỉ cần đăng nhập vào Blog > Chọn Thiết kế > Thêm tiện ích HTML (đối với các bạn đang sử dụng giao diện blogspot mới thì đăng nhập vào Blog > Chọn Bố cục > Thêm tiện ích HTML) rồi dán đoạn code phía dưới vào.Hoặc tại bài viết bên soạn thảo HTML

Code Tạo SlideShow Ảnh -Kiểu 2
Code:
<center><script language="JavaScript1.1">
<
//Visit http://dautoblognz.blogspot.com/ for this script
//specify interval between slide (in mili seconds)
var slidespeed=3000 //Thời gian chuyển ảnh 1000=1s
//specify images
var slideimages=new Array("link ảnh 1","link ảnh 2","link ảnh cuối cùng")
//specify corresponding links
var slidelinks=new Array("Địa chỉ ảnh 1","Địa chỉ ảnh 2","Địa chỉ ảnh cuối cùng") //các link liên kết theo thứ tự 
var imageholder=new Array()
var ie55=window.createPopup
for (i=0;i<slideimages.length;i++){
imageholder[i]=new Image()
imageholder[i].src=slideimages[i]
}function gotoshow(){
window.location=slidelinks[whichlink]
}//
</script>
<a href="javascript:gotoshow()"><img border="0" name="slide" src="photo1.jpg" style="filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Pixelate(MaxSquare=15,Duration=1);" /></a><script language="JavaScript1.1">
<
var whichlink=0
var whichimage=0
var pixeldelay=(ie55)? document.images.slide.filters[0].duration*1000 : 0
function slideit(){
if (!document.images) return
if (ie55) document.images.slide.filters[0].apply()
document.images.slide.src=imageholder[whichimage].src
if (ie55) document.images.slide.filters[0].play()
whichlink=whichimage
whichimage=(whichimage<slideimages.length-1)? whichimage+1 : 0
setTimeout("slideit()",slidespeed+pixeldelay)
}
slideit()//
</script></center>
Bây giờ, bạn cần thay đổi các dòng lệnh màu đỏ theo ý thích của mình, sau cùng bấm Lưu lại là xong.
Chú ý:
Địa chỉ ảnh ở đây là địa chỉ URL của ảnh đó tại Host mà bạn up ảnh lên hoặc tại địa chỉ bài đăng bức ảnh đó trên thanh công cụ của trình duyệt, khác với Link ảnh nhé
Mở rộng thêm:
* Nếu muốn thêm nhiều ảnh nữa, bạn copy dòng lệnh này (có dấu phẩy phía sau): "link ảnh", Dán phía trước dòng lệnh "link ảnh cuối cùng" và dòng lệnh "Địa chỉ ảnh", dán trước dòng lệnh "Địa chỉ ảnh cuối cùng"
Chúc các bạn thành công!!!
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji