Ghép Chữ Vào Ảnh Động Và Tĩnh

Với thủ thuật ghép chữ vào ảnh động và tĩnh này, các bạn có thể gởi những thông điệp, những lời chào, những dòng thông báo của bạn đến với khách tham quan vào ngay ảnh động, ảnh tĩnh và background động...

Thực chất của thủ thuật này là dùng tấm ảnh động làm nền cho tiện ích mà bạn tạo ra trên blogspot rồi sau đó bạn thực hiện việc viết chữ lên nền bạn vừa tạo.

Xem thử luôn
Ghép Chữ Vào Ảnh Động Và Tĩnh
Ngay Và Luôn
Rất đơn giản, bạn chỉ cần
Đăng nhập vào blog > Chọn thiết kế > Thêm tiện ích HTML/Javacript
rồi dán code phía dưới vào
<div align="center"> <table style="width: 500px; height: 375px;" bgcolor="#52F3FF" cellpadding="10"><tbody> <tr> <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"> <table style="width: 500px; height:375px;" background="http://dl.glitter-graphics.net/pub/2310/2310691tdj3i5mvr9.gif" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody> <tr> <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"> <div />  <div align="center"> <font color="#FF0000" size="3">Nhập nội dung muốn hiển thị trên ảnh vào đây</font></div>  </div> </td></tr> </tbody></table>  </td></tr></tbody></table></div>
Bây giờ, bạn thay đổi các dòng lệnh màu đỏ và màu xanh theo ý của mình và bấm Lưu lại là xong.
Trong đó:
Width: 500px; height: 375px; bgcolor="#52F3FF" : chiều rộng chiều cao và màu nền của ảnh.
Width: 500px; height: 375px; background="http://dl......gif": chiều rộng chiều cao và link ảnh
Font color="#FF0000" size="3": màu của chữ và kích cỡ của chữ.
Chúc các bạn vui
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji