Mẫu Code Chèn Flash

B1: Chuẩn bị File Flash
Trước tiên, bạn cần phải tạo ra một hình ảnh động Flash với các công cụ hỗ trợ như: Sothink SWF Quicker, Aleo Flash Intro Banner Maker, Portable Flash Effect Maker Pro, Flash Album Creator, Flash Video Studio….
– B2: Upload file Flash lên Hosting
Khi đã có file Flash bạn phải tải nó lên máy chủ web của riêng bạn, hoặc một máy chủ miễn phí nào đó vì Blogger không cho phép bạn tải lên bất kỳ tập tin SWF. Trong trường hợp này, chúng tôi đặt tập tin SWF ở https://sites.google.com.
Hoặc các bạn sử dụng các link flash đang chia sẻ
– B3: Đăng nhập vào Blogger
– B4: Có thể thêm tiện ích hoặc sử dụng HTML bên soạn thảo văn bản.
Mẫu Code Chèn Flash

Một số code chèn Flash
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="400" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="Link file flash của bạn" type="application/x-shockwave-flash" width="610"></embed>
<embed allowscriptaccess="never" src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=Link Flash" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="400" width="570"></embed>
<embed src="LINK FLASH" width=550 height=350 type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="none" bgcolor="" wmode="Transparent"></embed>
Nếu nền flash có màu đen thì ta xóa bỏ Transparent(trong suốt) hoặc thích để nền màu gì thì tùy(điền mã màu vào bgcolor="")
Để chèn Flash mà vẫn đảm bảo chuẩn W3C HTML5 ta sử dụng object để chèn:
<object type="application/x-shockwave-flash" data="Link Flash" width="999" height="110"><param name="movie" value="Link Flash" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="scale" value="noscale"/><param name="salign" value="tl"/></object>
Một số Code tạo khung chứa Flash:
* Khung Kép kiểu 1
<table border="0" bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="0" style="height: 400px; width: 600px;" title="0"><tbody> <tr><td><table bgcolor="#E4D234" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border: 10px solid #808000; height: 400px;"><tbody> <tr><td><table cellpadding="1" style="border-bottom: 3px solid #000000; border-left: 3px solid #000000; border-right: 3px solid #000000; border-top: 3px solid #000000; width: 580px;"><tbody> <tr><td><table cellspacing="1" style="border: 3px solid #000000; width: 575px;"><tbody> <tr><td><table bgcolor="#000000" cellpadding="2" style="border-bottom: 0px solid #808000; border-left: 3px solid #808000; border-right: 0 solid #808000; border-top: 2px solid #808000; width: 570px;"><tbody> <tr><td width="570"><div align="center"> <embed height="400" src="LINK FLASH" type="application/x-shockwave-flash" width="570" wmode="transparent"></embed></div> </td></tr> </tbody></table> </td></tr> </tbody></table> </td></tr> </tbody></table> </td></tr> </tbody></table> </td></tr> </tbody></table>
* Khung kép kiểu 2:
<iframe name="cwindow" style="border:15px groove green" width=600 height=400 src="Dán địa chỉ file flash vào đây"></iframe> 
* Code tạo khung đơn giản
<iframe name="cwindow" style="border:15px solid green" width=500 height=300 src="Dán địa chỉ file flash vào đây"></iframe>  
- Green là mã màu(phải là chữ không được là số) thay đổi theo ý bạn
* Code tạo Chữ ẩn hiện trong Flash
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="500" width="550" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="Link Flash?go=nội dung 1# nội dung 2# Nội dung 3" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed>
Không phải file flash nào cũng áp dụng được code này(thích hợp với flash làm khung bài viết)
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji