×

Menu ngang xổ dọc một cấp cho blogspot Style 2

Demo

DEMO

Ảnh minh họa


☼ Cách tiến hành:
1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào thiết kế
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Không cần mở rộng tiện ích mẫu)
4- Thêm đoạn code sau vào trước thẻ  ]]></b:skin> 
ul.topnav {
list-style: none;
padding: 0 20px;
margin: 0;
width: 100%;
float: left;
background: #222;
font-size: 1.2em;
background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-q73gYYkj-OM/UNG1Nfj0EeI/AAAAAAAADoU/zxEo72PmvZ8/s35/topnav_bg.gif) repeat-x;
z-index:100}
ul.topnav li {
float: left;
margin: 0;
padding: 0 15px 0 0;
position: relative;
z-index:100}
ul.topnav li a{
padding: 10px 5px;
color: #F5FFFA;
display: block;
text-decoration: none;
float: left;
}
ul.topnav li a:hover{
background: url(https://lh6.googleusercontent.com/-C_7u1VMiDnw/UNG1OG9Y22I/AAAAAAAADoY/sS7zsK6pEHU/s46/topnav_hover.gif) no-repeat center top;
z-index:100}
ul.topnav li span {
width: 17px;
height: 35px;
float: left;
background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-X55t2YYbuyk/UNG1Nf5YrjI/AAAAAAAADoQ/ItZjHAaV6to/s70/subnav_btn.gif) no-repeat center top;
}
ul.topnav li span.subhover {background-position: center bottom; cursor: pointer;}
ul.topnav li ul.subnav {
list-style: none;
position: absolute;
left: 0; top: 35px;
background: #333;
margin: 0; padding: 0;
display: none;
float: left;
width: 170px;
-moz-border-radius-bottomleft: 5px;
-moz-border-radius-bottomright: 5px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
-webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
border: 1px solid #111;
}
ul.topnav li ul.subnav li{
margin: 0; padding: 0;
border-top: 1px solid #252525; 
border-bottom: 1px solid #444; 
clear: both;
width: 170px;
}
html ul.topnav li ul.subnav li a {
float: left;
width: 145px;
background: #333 url(https://lh5.googleusercontent.com/-hpLhKwg07J8/UNG1NeoKfLI/AAAAAAAADoM/LIv7KjYR3GI/s9/dropdown_linkbg.gif) no-repeat 10px center;
padding-left: 20px;
}
html ul.topnav li ul.subnav li a:hover {
background: #222 url(https://lh5.googleusercontent.com/-hpLhKwg07J8/UNG1NeoKfLI/AAAAAAAADoM/LIv7KjYR3GI/s9/dropdown_linkbg.gif) no-repeat 10px center;
}
#header img {
margin: 20px 0 10px;
}
5- Thêm đoạn mã sau vào trước thẻ  </head> 
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){

$("ul.subnav").parent().append("<span></span>"); //Only shows drop down trigger when js is enabled - Adds empty span tag after ul.subnav

$("ul.topnav li span").click(function() { //When trigger is clicked...

//Following events are applied to the subnav itself (moving subnav up and down)
$(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show(); //Drop down the subnav on click

$(this).parent().hover(function() {
}, function(){
$(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow'); //When the mouse hovers out of the subnav, move it back up
});

//Following events are applied to the trigger (Hover events for the trigger)
}).hover(function() {
$(this).addClass("subhover"); //On hover over, add class "subhover"
}, function(){ //On Hover Out
$(this).removeClass("subhover"); //On hover out, remove class "subhover"
});

});
</script>
6- Lưu lại
7- Thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ  </header> .
<ul class='topnav'>
<li><a href='/'>Home</a></li>
<li>
<a href='#'>Menu 1</a>
<ul class='subnav'>
<li><a href='#'>Menu con 1.1</a></li>
<li><a href='#'>Menu con 1.2</a></li>
<li><a href='#'>Menu con 1.3</a></li>
<li><a href='#'>Menu con 1.4</a></li>
<li><a href='#'>Menu con 1.5</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href='#'>Menu 2</a>
<ul class='subnav'>
<li><a href='#'>Menu con 2.1</a></li>
<li><a href='#'>Menu con 2.2</a></li>
<li><a href='#'>Menu con 2.3</a></li>
<li><a href='#'>Menu con 2.4</a></li>
<li><a href='#'>Menu con 2.5</a></li>
<li><a href='#'>Menu con 2.6</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>Menu 3</a></li>
<li><a href='#'>Menu 4</a></li>
<li><a href='#'>Menu 5</a></li>
<li><a href='#'>Menu 6</a></li>
</ul>
- Trong đó:  
  • Thay dấu # (màu đỏ)bằng liên kết tới nhãn, bài viết
  • Thay dấu (màu cam) thành liên kết tới nhãn bài đăng thuộc Menu con.
  • Thay chữ màu xanh đậm thành tên nhãn, bài viết thuộc menu chính.
  • Thay chữ màu xanh nhạt thành tên bài viết nhãn thuộc menu con.
8. Lưu tiện ích lại. Nếu ở bước 7 không hiển thị thì bạn vào Phần tử trang Thêm 1 tiện íchHTML/Javarscrip trên phần header và thêm đoạn code ở bước 7 vào.
Chúc thành công!
* Nguồn namkna.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Bạn có thể sử dụng biểu cảm yahoo

Ads in post custom1

Ads in post custom2