Tạo hiệu ứng chữ chạy cho tiêu đề blog trên thanh trình duyệt

Tạo hiệu ứng chữ chạy cho tiêu đề blog trên thanh trình duyệt là một thủ thuật khá hay. Tạo sự chuyển động của tiêu đề blogspot trên thanh tiêu đề của trình duyêt.

Thủ thuật này sẽ giúp cho blog của bạn trở nên sinh động hơn chuyên nghiệp hơn và dễ bắt mắt người xem. Nguyên tắc của thủ thuật là chữ cần chạy phải là tiêu đề blogspot của bạn. Sau đây là hướng dẫn cài đặt tạo chữ chạy trên thanh tiêu đề của trình duyệt.
Tạo Chữ Chạy(Tiêu đề blogspot) Trên Thanh Tiêu Đề Của Trình Duyệt

Tạo hiệu ứng chữ chạy trên thanh tiêu đề trình duyệt

Code 1

Đăng nhập vào Blogger > Layout > Edit HTML (không cần Mở rộng Mẫu tiện ích).
Tìm đến thẻ </head> và thêm đoạn code dưới đây ngay bên trên nó :
<script>/*<![CDATA[*/
var txt="Chữ bạn muốn hiển thị chạy trên thanh công cụ trình duyệt";
var espera=200;
var refresco=null;
function rotulo_title() {
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);
}
rotulo_title();
/*]]>*/</script>
Sau đó save template lại và kiểm tra kết quả.
Lưu ý:Chữ cần chạy cũng là tiêu đề blog.

Code 2

<script>/*<![CDATA[*/
msg = document.title;
msg = msg + ".";
position = 0;

function scrolltitle() {
  document.title = msg.substring(position, msg.length) + msg.substring(0, position);
  position++;
  if(position > msg.length) position = 0
  window.setTimeout("scrolltitle()", 200);
}
scrolltitle();
/*]]>*/</script>
Chúc các bạn thành công !
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji