×

Tạo khung bản quyền ở cuối chân blog

Tạo khung bản quyền ở cuối chân blog
Như các bạn đã biết bản quyền là rất cần thiết đối với mỗi blogger. Mặc dù blogger đã cung cấp sẵn mẫu bản quyền nhưng nó lại giới hạn về ký tự cũng như không thể hiện được "cái tôi" của mỗi blogger.
BẮT ĐẦU THỦ THUẬT:
1. Đăng nhập Blogger.
2. Vào Thiết Kế => Chỉnh sửa HTML (chọn mở rộng mẫu tiện ích)
3. Copy và paste đoạn code sau trên thẻ ]]></b:skin>
.creditpic{background:url(http://3.bp.blogspot.com/-lFziDzljNI4/T0JSsb91sgI/AAAAAAAAFaY/GWDu86y-dZA/s1600/credit-bg.png) repeat-x;width:100%;margin:0 auto;padding:0 auto}
.credit{width:960px;line-height:1.6em;text-align:center;font-family:Arial;font-size:12px;color:#ccc;overflow:hidden;clear:both;margin:0 auto;padding:10px 0 15px}

4. Tìm thẻ </body> và paste đoạn code sau trước nó:
<div class='creditpic'>
<div class='credit'>
<div style='float:left;text-align:left;'>
<strong>
Specializes posts :
</strong>
<a href='http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/search/label/Th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20Blogspot'>
Thủ Thuật Blogspot
</a>
|
<a href='http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/search/label/Gi%E1%BA%A3i%20Tr%C3%AD'>
Giải Trí Tổng Hợp
</a>
|
<br/>
Copyright &#169; 2012 - All Rights Reserved by
<a class='sitename' expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title'>
<data:blog.title/>
</a>
</div>
<div style='float:right;text-align:right;'>
Template Created by
<a href='http://www.blogger.com/home'>
Blogger
</a>
<br/>
</div>
</div>
</div>


CHÚ Ý: Các bạn có thể thay đổi các dòng màu vàng ở trên lại sau cho phù hợp với blog/web mình.
5. Lưu template lại và thưởng thức.
Chúc các bạn thành công!!!
* Nguồn Tanchau123

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể sử dụng biểu cảm yahoo

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3