Bảng điều khiển chỉ hiện với Amin blogspot

Bảng điều khiển chỉ hiện với Amin blogspot: Hiện nay đa số các blogger chuyên nghiệp đều ẩn hoặc xóa thanh navbar trên đầu blog. Do vậy khi thao tác chỉnh sửa là tương đối khó khăn. Để tiện cho việc chỉnh sửa template và post bài, ta cần tạo một bảng "Admin Control Panel" vào ngay trong blog. Việc tạo bảng điều khiển chỉ hiện với Amin blogspot sẽ giúp cho bạn khỏi phải chuyển qua lại giữa 2 trang: Trang blog của bạn và trang chủ Blogger khi mình cần chỉnh sửa, đăng bài và xem mẫu. Để làm được một tiện ích như vậy bạn cần phải đặt nó trong một class có dạng: class='item-control blog-admin' »
Bảng điều khiển chỉ hiện với Amin blogspot

Bắt đầu thủ thuật
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn Phần tử trang
4. Chọn Thêm tiện ích => Chọn Thêm tiện ích HTML/Javar Scrip .
5. Thêm đoạn code bên dưới vào
<style>
.only-amin{width:200px; position:fixed; top:100px;right:10px; background: #E0FCB9;box-shadow: 2px 2px 2px #666}
</style>
<span class='item-control blog-admin'>
<span class='only-amin'>
<h2>Bảng điều khiển</h2>
<a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=BlogIdNumber#editor'>Đăng bài</a>
|
<a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=BlogIdNumber#allposts'>Sửa bài đăng</a>
|
<a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=BlogIdNumber#basicsettings'>Cài đặt</a>
|
<a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=BlogIdNumber#pageelements'>Bố cục</a>
|
<a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=BlogIdNumber#template'>Sửa HTML</a>
|
<a href='http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=BlogIdNumber#publishedcomments'>Nhận xét</a>
|
<a href='http://www.blogger.com/logout.g'>Thoát</a>
</span>
</span>
- Trong đó bạn thay BlogIdNumber thành số ID của blog bạn vào.
- Mở rộng: Các bạn có thể thay đổi nội dung bên trong bằng các thay đổi phần nằm giữa 2 thẻ:
<span class='item-control blog-admin'>
Nội dung bạn muốn hiển thị.
</span>
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji