Cách Gõ Chữ HL Thu Phap 1BK

Cách Gõ Chữ HL Thu Phap 1BK
Để sử dụng phông chữ HL Thư pháp 1BK,muốn gõ tiếng Việt, dù cho dùng Vietkey hoặc Unikey thì cũng xin hãy lưu ý là phải chọn mã Bách Khoa HCM2, còn kiểu gõ thì dùng Telex hoặc VNI tùy theo ý mỗi người.

Đây là phông chữ mới cập nhật, dùng mã tiếng Việt Bách Khoa HCM2 để không đụng đến bản quyền của VNI. Nhìn qua hình dưới,các bạn cũng nhận thấy phông chữ Thư pháp này có nhiều biến tấu đậm lợt và nhấn nét như viết bằng cọ vậy. Phông chữ này có độ phân giải rất cao nên kích thước lên đến hơn 100 KB.

Xin lưu ý là riêng phông chữ HL Thưpháp 1BK này có 4 ký tự có 2 cách viết, đó là chữ h, chữ n, chữ t và chữ g, thí dụ như chữ h nằm ở giữa từ khác với chữ h nằm ở cuối từ, chữ n, t và chữ g cũng thế, tùy theo bạn lựa chọn cách viết cho phù hợp, ngoài cách gõ thông thường trên mỗi phím, các ký tự bổ sung này được bố trí thêm như sau:

- Chữ h kiểu nằm cuối: phím dấu huyền (`)
- Chữ n kiểu nằm giữa: phím dấu ngã (~)
- Chữ t kiểu nằm cuối: phím dấu thăng (#)
- Chữ g kiểu nằm giữa: phím dấu hoa thị (*)
Sau khi bạn gõ tiếng Việt bình thường xong, nếu muốn, bạn sẽ chọn và thay đổi ký tự ấy lại theo ý mình, còn ngầm định là chữ n cuối từ, chữ h giữa từ, chữ t đầu từ và chữ g cuối từ, vì các hình thức này thường gặp nhất. Đây là một phông chữ True Type nên cách add fonts vào Windows cũng tương tự như các phông chữ khác.

Ngoài ra, nếu quý vị đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 thì một số phông chữ trên site này có thể không install vào máy được, chúng tôi đang tìm phần mềm để nâng cấp. Phông chữ này được đặt tên là HL thuphap 1BK để quý vị luôn nhớ đến HungLan Design và tất nhiên, cũng được download miễn phí.

Dưới đây là các thao tác cho kiểu gõ đặc biệt dùng cho phông chữ HL Thưpháp 1BK này:

Trước hết, bạn gõ chữ như bình thường.
Dùng chuột hoặc bàn phím chọn chữ g giữa
Gõ dấu hoa thị * để thay đổi chữ g theo kiểu nằm giữa
Trước hết, bạn gõ chữ như bình thường.
Dùng chuột hoặc bàn phím chọn chữ t cuối
Gõ dấu thăng # để thay đổi chữ t theo kiểu nằm cuối
Trước hết, bạn gõ chữ như bình thường.
Dùng chuột hoặc bàn phím chọn chữ h cuối
Gõ phím dấu huyền ` để thay đổi chữ h theo kiểu nằm cuối
Trước hết, bạn gõ chữ như bình thường. Thí dụ bên là đã đổi chữ h cuối
Dùng chuột hoặc bàn phím chọn chữ n giữa
Gõ phím dấu ngã ~ để thay đổi chữ n theo kiểu nằm giữa
Xin lưu ý: 
Phím dấu huyền và dấu ngã nói trên chính là phím nằm dưới phím Escape. 4 cách gõ đặc biệt này chỉ áp dụng cho riêng phông chữ HL Thưpháp 1BK mà thôi, các phông chữ thư pháp khác không có tác dụng.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji