Tạo hiển thị tổng số bài viết và comments cho blogspot

Đây là thủ thuật tạo một tiện ích thống kê tổng số các bài đã đăng và tổng số các bình luận (comments) trên blogspot của bạn. Tiện ích này sẽ tự động cập nhật khi bạn đăng bài mới hoặc có comments mới.

Để tạo tiện ích thống kê tổng số bài đăng và tổng số comments cho blogspot bạn đăng nhập blog chọn thêm tiện ích HTML/Javacript và dán đoạn code sau vào:
<div style='text-align:center'>
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-4gDBTX9kWkI/UQqWc5lRDVI/AAAAAAAAMo0/DtBL_7P3qXI/s48/www.loogix.com_10962898.gif" width="32px" height="32px" "/>
<span style=" text-align:left; vertical-align: super; margin:0px;padding:0px; margin-top:2px;padding:0;font-size: 18px; color:#bbb;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10));
}</script>
<script src="https://www.blogtdb.info/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Bài viết </span><br />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-f9-A_hjR7iY/UQqUVNGNrZI/AAAAAAAAMog/UsaWg8CzF5g/s48/www.loogix.com_10962891.gif" width="32px" height="32px" " />
<span style="text-align:left; vertical-align: super; margin:0px;padding:0px; font-size:18px;color:#bbb;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10));
}</script>
<script src="https://www.blogtdb.info/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Bình luận</span></div>
Bây giờ bạn:
- Thay https://www.blogtdb.info thành địa chỉ trang blog của bạn.
- Và thay đổi các link ảnh (link URL của icon phía trước) theo ý của bạn, cuối cùng bấm Lưu lại là ok.
Lưu ý muốn thực hiện tiện ích này blog của bạn phải đăng ký Feedburner tại đây
Icon:
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji