Chèn trạng thái online/offline yahoo vào website, blog

Chèn trạng thái online/offline yahoo vào website, blog
Bạn có muốn chèn trạng thái yahoo của mình lên website / blog thật là đẹp
Mọi người có thể thấy bạn online/offline khi nào mà chat chit, hoặc chèn vào trang mua sắm để có thể hỗ trợ trực tuyến ai đó ...
Hướng dẫn:
1.Bạn chọn hình nào đẹp nhất trong danh sách hình bên dưới,
2. Thay NICK_CUA_BAN thành tên nick yahoo của bạn, sau đó chèn đoạn code HTML này vào website/blog của bạn.
Ví dụ nick yahoo mình là nazu.dauto mình chọn hình số 14. Vậy code HTML để mình chèn vào website/blog là:
<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=nazu.dauto&m=g&t=14'/>
1.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=1'/>
2.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=2'/>
3.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=3'/>
4.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=4'/>
5.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=5'/>
6.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=6'/>
7.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=7'/>
8.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=8'/>
9.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=9'/>
10.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=10'/>
11.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=11'/>
12.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=12'/>
13.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=13'/>
14.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=14'/>
15.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=15'/>
16.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=16'/>
17.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=17'/>
18.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=18'/>
19.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=19'/>
20.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=20'/>
21.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=21'/>
22.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=22'/>
23.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=23'/>
24.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=24'/>
Chúc bạn thành công!
Nhận xét

Không có nhận xét nào :