Đóng Khung Cho Bài Viết

Không những thủ thuật này chỉ áp dụng cho bài viết mà còn có thể áp dụng cho việc đóng khung các tiện ích ở thanh bên(sidebar) trong trường hợp mẫu mặc định của blogger không có viền khung cho các tiện ích khi ta thêm vào blogspot.

Code
<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;">
Bài viết
</div>
Tùy biến:
Chúng ta có thể tùy biến các thuộc tính của dòng code này:
<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;">
Ở đây:
border:Đường viền có 3 thông số lần lượt là:
1-Độ dầy đường viền
2-Kiểu đường viền
3-Màu đường viền
-Độ dày đường viền: thường 1px là vừa.
-Kiểu đường viền: thường dùng là Solid(đường liền), ta có thể thay đổi bằng các thuộc tính sau: dotted, dashed, double, groove, ridge, inset và outset
-Màu đường viền: có thể sử dụng các màu chuẩn như: white, red, black, lime, yellow, orange, aqua ... hoặc sử dụng mã màu hex code
Padding: Cần thiết để nội dung khỏi tràn đụng vào khung, có thể thay đổi các giá trị từ 0 đến 10px.
Các thuộc tính cách nhau dấu Chấm Phẩy

Ngoài ra, ta có thể tùy biến thêm bằng cách đưa vào một số thuộc tính định dạng văn bản trong khung như:
Background-color: Màu nền trong khung
Color: Màu chữ trong khung, VD: color: orange; hoặc color: #6acfff;
Text-align: Canh lề bài viết, có thể: left, center hay right.
Margin:Căn vị trí của khung
Ví dụ:
<div style="Background-color: #FFFFFF; border: 1px solid orange; color: aqua; margin: 10px 0; padding: 10px; text-align: center;">
Bài viết
</div>
Tham khảo thêm ở ĐÂY sẽ chi tiết hơn.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji