Thêm nút chia sẻ xã hội với biểu tượng hài hước

Các mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn tới Blog,vì vậy tôi đưa ra tiện ích này để các blogger có thể thêm tiện ích này vào blog của mình.

Widget này chứa nút Facebook, Twitter và Google+ sharer sẽ làm cho blog của bạn mang tính xã hội hơn và cũng có thêm biểu tượng cảm xúc vui sẽ thêm thoải mái cho khách viêng thăm.

Thêm nút chia sẻ xã hội với biểu tượng hài hước

Demo là hình ảnh bên trên

Làm Thế Nào Để Thêm Widget Này Vào Blogger

Tới Blogger -> Layout -> Thêm một tiện ích

Chọn HTML / Javascript từ danh sách

Sao chép mã dưới đây và dán vào sau đó save lại.

<style>#floatshare{background:#f5f5f5;float:left;padding: 4px; position: fixed; top: 240px; z-index: 1; width:64px;} #floatemo{background: url(https://2.bp.blogspot.com/-p_v1-ptB1w0/WCH9_uoqQwI/AAAAAAAACMU/jCMFo-xjjbgweG_PHnkFWPepYmkYK9IfQCLcB/s1600/share-voi-icon-hai-huoc.png);background-position:67px 0;float: left; margin: 0 0 0 210px; padding: 4px;height:65px;position: fixed; top: 160px; z-index: 1; width:60px;} #MDfloatemo:hover{background-position:2px 0;} </style> <div id="floatemo"><div id="floatshare"> <div style="margin:0 0 5px 2px;"> <a href="https://twitter.com/share" data-count="vertical">Tweet</a> <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div> <div style="margin:0 5px 5px;"> <script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script> <g:plusone size="tall"></g:plusone></div> <div style="margin:0 8px 5px;"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like send="false" layout="box_count" width="55" show_faces="false" font=""> </fb:like> </div><div style="margin:0 2px 5px;"><div data-action="share" data-annotation="vertical-bubble" data-height="60"> </div></div></div></div>

Nguồn:MKD
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji