Chia Popular posts thành 2 cột với thumbnail và tiêu đề

Tiện ích bài đăng phổ biến mặc định của blog gồm có ảnh thu nhỏ,tiêu đề và đoạn trích dẫn.Cũng có nhiều thủ thuật làm cho tiện ích này đẹp hơn và đỡ nhàm chán, ở đây chỉ thay đổi 1 chút để tránh can thiệp nhiều vào mẫu gây ảnh hưởng không tốt cho seo và load trang.

Bài viết này hướng dẫn các bạn chia tiện ích bài đăng phổ biến làm 2 cột với thumbnail và tiêu đề.
Chia Popular Posts Thành 2 Cột Với  Thumbnail Và Tiêu Đề

XEM DEMO

Thực hiện thủ thuật này ta đăng nhập blog vào Mẫu chọn chỉnh sửa HTML và tìm tới thẻ ]]></b:skin> và dán đoạn code sau trước nó rồi save lại.

.PopularPosts .widget-content ul li {background:none repeat scroll 0 0 transparent;float:left;list-style:none outside none;margin:0 !important;padding: 0 !important;border-bottom:none}
.PopularPosts ul{padding:5px 0}
.PopularPosts .item-thumbnail img{width:110px;height:110px;padding:11px;margin:0}
.PopularPosts .item-content{position:relative;float:left;margin:0}
.PopularPosts .item-title a{font-size:11px;color:#fff;display:block;padding:0 5px;float:left;width:122px}
.PopularPosts .item-title:hover{opacity:1;-moz-opacity:1;filter:alpha(opacity=100)}
.PopularPosts .item-thumbnail{float:left;margin:3px 1px 7px 10px;border:1px solid #ccc;overflow: hidden}
.PopularPosts .item-title{background:#000;position:absolute;bottom:8px;right:2px;opacity:.6;-moz-opacity:.6;filter:alpha(opacity=6)}
Điều chỉnh phần số màu đỏ cho phù hợp với kích thước của sidebar
Tiếp theo vào bố cục chọn thêm tiện ích và thêm tiện ích bài đăng phổ biến đã có sẵn ở phần tiện ích rồi đánh dấu như hình nghĩa là chỉ tích vào ô ảnh nhỏ
Chia Popular Posts Thành 2 Cột Với  Thumbnail Và Tiêu Đề
Sau đó ta quay lại phần chỉnh sửa HTML và tìm đoạn code sau
<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<li>
<b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-thumbnail-only'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
Thay thế nó bằng đoạn code sau
<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<li>
<b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
Vậy là xong
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji