Mẫu hộp đăng ký đọc qua Email đẹp cho Blogspot

Lang thang kiếm được 3 mẫu hộp đăng ký đọc qua email miễn phí thấy cũng đẹp.Tuy không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng chất lượng yên tâm là đảm bảo.Ai thấy vừa ý thì lấy dùng nhớ,giá cả thì quá êm chỉ cần 1 like cho blog hoặc trang page facebook là quá đủ với mình không đòi hỏi gì hơn.

Nói vậy chứ post được bài này với trình độ gà như mình trong việc chỉnh sửa code,chú thích cho dễ hiểu cộng với trời nóng bức này cũng mệt mỏi lắm.Nhưng vì muốn khám phá it và khoái chia sẻ những gì kiếm được nên mình xin cố gắng.Yên tâm là hộp vẫn chạy tốt :D
Mẫu hộp đăng ký đọc qua Email đẹp cho Blogspot

Làm thế nào để đưa hộp đăng ký qua Email vào Blogger
1- Đăng nhập blog
2- Vào thiết kế
3- Vào bố cục
4- Chọn thêm 1 tiện ích HTML/Javascrip và dán code tương ứng với mẫu bạn chọn rồi save lại
MẪU 1
Code
<style type="text/css">
#dautocrazy-emailbox {
background: url(http://4.bp.blogspot.com/-_l0cbK0YiSg/UrMEHZ5phrI/AAAAAAAABLo/RAY6grueMAg/s1600/dautocrazy.blogb-lue.png)no-repeat scroll center center transparent;
height: 106px;
width: 275px;
}
form#dautocrazy-emailform {
display: block;
margin: 0;
padding-left: 40px;
padding-top: 48px;
}
form#dautocrazy-emailform #s {
background: transparent;
border: none;
color: #444242;
font-family: georgia;
font-size: 12px;
font-style: italic;
height: 25px;
margin-top: -2px;
padding-left: 2px;
vertical-align: top;
width: 165px;
}
form#dautocrazy-emailform #sbutton {
background: transparent;
border: none;
cursor: pointer;
height: 25px;
padding-right: 10px;
}</style>
<div id="dautocrazy-emailbox">
<form id="dautocrazy-emailform" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify"
method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Tên feed của bạn', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
<input type="hidden" value="Tên feed của bạn" name="uri" />
<input type="text" id="s" name="email" value="Enter Your E-Mail Here"
onfocus='if (this.value == "Enter Your E-Mail Here") {this.value = ""}'
onblur='if (this.value == "") {this.value = "Enter Your E-Mail Here";}'
/>
<input type="hidden" name="loc" value="en_US" />
<input type="image" src="http://img1.blogblog.com/img/blank.gif" id="sbutton"
/>
</form>
</div>
MẪU 2
Code
<style type="text/css">
#dautocrazy-emailbox {
background: url(http://2.bp.blogspot.com/-mulXWpaDrRw/UrMEHEGFzUI/AAAAAAAABLg/SjbiNtDfa2I/s1600/dautocrazy.blog-silver.png)no-repeat scroll center center transparent;
height: 106px;
width: 275px;
}
form#dautocrazy-emailform {
display: block;
margin: 0;
padding-left: 40px;
padding-top: 48px;
}
form#dautocrazy-emailform #s {
background: transparent;
border: none;
color: #444242;
font-family: georgia;
font-size: 12px;
font-style: italic;
height: 25px;
margin-top: -2px;
padding-left: 2px;
vertical-align: top;
width: 165px;
}
form#dautocrazy-emailform #sbutton {
background: transparent;
border: none;
cursor: pointer;
height: 25px;
padding-right: 10px;
}</style>
<div id="dautocrazy-emailbox">
<form id="dautocrazy-emailform" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify"
method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Tên feed của bạn', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
<input type="hidden" value="Tên feed của bạn" name="uri" />
<input type="text" id="s" name="email" value="Enter Your E-Mail Here"
onfocus='if (this.value == "Enter Your E-Mail Here") {this.value = ""}'
onblur='if (this.value == "") {this.value = "Enter Your E-Mail Here";}'
/>
<input type="hidden" name="loc" value="en_US" />
<input type="image" src="http://img1.blogblog.com/img/blank.gif" id="sbutton"
/>
</form>
</div>
MẪU 3
Code
<style type="text/css">
#dautocrazy-emailbox {
background: url(http://4.bp.blogspot.com/-1RNaFpYX3fM/UrMEG5_i0pI/AAAAAAAABLc/ogC2HN6lpXs/s1600/dautocrazy.blo-red.png)no-repeat scroll center center transparent;
height: 106px;
width: 275px;
}
form#dautocrazy-emailform {
display: block;
margin: 0;
padding-left: 40px;
padding-top: 48px;
}
form#dautocrazy-emailform #s {
background: transparent;
border: none;
color: #444242;
font-family: georgia;
font-size: 12px;
font-style: italic;
height: 25px;
margin-top: -2px;
padding-left: 2px;
vertical-align: top;
width: 165px;
}
form#dautocrazy-emailform #sbutton {
background: transparent;
border: none;
cursor: pointer;
height: 25px;
padding-right: 10px;
}</style>
<div id="dautocrazy-emailbox">
<form id="dautocrazy-emailform" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify"
method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Tên feed của bạn', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
<input type="hidden" value="Tên feed của bạn" name="uri" />
<input type="text" id="s" name="email" value="Enter Your E-Mail Here"
onfocus='if (this.value == "Enter Your E-Mail Here") {this.value = ""}'
onblur='if (this.value == "") {this.value = "Enter Your E-Mail Here";}'
/>
<input type="hidden" name="loc" value="en_US" />
<input type="image" src="http://img1.blogblog.com/img/blank.gif" id="sbutton"
/>
</form>
</div>
Bạn nhớ thay tên feed của bạn vào nhé
http://feeds.feedburner.com/blogspot/XoqMT
Ở đường link trên đoạn bôi xanh chính là tên feed.Đấy là ví dụ vì nó là của tôi.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji