Tạo độ nghiêng cho ảnh trong bài đăng trên Blog

Hình ảnh trên blog là cái gì đó rất quan trọng nó thể hiện cá tính của chủ nhân blog.Vậy sao ta không làm điều gì đó khác bình thường một chút ^.^

Dưới đây là một thủ thuật nhỏ tạo ảnh nghiêng cho toàn bộ ảnh trên blog hoặc từng bài đăng,thủ thuật này là hoàn toàn tự động nhé.

Xem nhé:Đưa chuột vô ảnh

Tạo độ nghiêng cho ảnh trong bài đăng trên Blog
Tiến hành thủ thuật
Đặt đoạn code sau vào trước thẻ ]]></b:skin>
.post img {
-webkit-transition: -webkit-transform .15s linear;
-webkit-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,.25);
-moz-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,.25);
padding: 5px 5px 5px 5px;
-webkit-transform: rotate(+2deg);
-moz-transform: rotate(+2deg);
}
.post img:hover {
-webkit-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,.5);
-moz-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,.5);
-webkit-transform: rotate(-1deg);
-moz-transform: rotate(-1deg);
}
Còn nếu chỉ áp dụng cho bài đăng nào đó thì khi viết bài bên HTML bạn đặt đoạn CSS trên vào trong thẻ
<style type="text/css">Đoạn CSS</style> rồi viết và post ảnh như bình thường.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji