Thêm số thứ tự cho comment(theo luồng) của Blogger

Thủ thuật thêm số thứ tự cho comment(theo luồng) đơn giản chỉ dùng CSS đánh số thứ tự các bình luận theo thời gian, về hình thức nó làm cho blog của bạn thêm pro còn về thực chất thì cũng không cần thiết lắm. Nếu bạn nào thích thì lấy dùng.

Dưới đây là ảnh minh họa cho việc đánh số thứ tự cho comment phân cấp của Blogger

Thêm số thứ tự cho comment(theo luồng) của Blogger
Làm Thế Nào Để Thêm Số Blogger Threaded Bình Luận?
1- Đăng nhập blog
2- Vào thiết kế
3- Chọn chỉnh sửa HTML và tìm tới thẻ ]]></b:skin> dán trước nó đoạn code sau rồi lưu lại:
.comment-thread ol {
counter-reset: countcomments;
}
.comment-thread li:before {
content: counter(countcomments,decimal);
counter-increment: countcomments;
float: right;
font-size: 22px;
color: #555555;
padding-left: 10px;/* Điều chỉnh văn bản cách trái */
padding-top: 3px;/* Điều chỉnh văn bản cách đỉnh bong bóng */
background: url(http://1.bp.blogspot.com/-XmcZUgiXw58/UZq6R04xjqI/AAAAAAAAaV0/PxgIEo-MbsU/s1600/comment+bubble2+dtc.png) no-repeat;/* Ảnh bong bóng có thể thay thế theo ý thích */
margin-top: 7px;/* Điều chỉnh vị trí bong bóng */
margin-left: 10px;/* Tăng giảm giá trị */
width: 50px;/* Chiều rộng bong bóng */
/*image-width size*/
height: 48px;/* Chiều cao bong bóng */
/*image-height size*/
}
.comment-thread ol ol {
counter-reset: contrebasse;
}
.comment-thread li li:before {
content: counter(countcomments,decimal) "." counter(contrebasse,lower-latin);
counter-increment: contrebasse;
float: right;
font-size: 18px;
color: #666666;
}
Dưới đây là 1 số bong bóng mà bạn có thể chọn để thay thế theo ý thích của mình


Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji