Thống kê bài viết và nhận xét kiểu Ribbon

Thống kê bài viết và nhận xét kiểu  Ribbon
Tiện ích thống kê bài viết và nhận xét kiểu Ribbon cho blogspot, con số thống kê số lượng bài viết và tổng số nhận xét trên blogspot được nằm trong ribbon snippet nhìn cũng rất chuyên nghiệp.Nếu bạn sử dụng tiện ích này nên để nó ở thanh bên vì như vậy rất nhỏ gọn không chiếm nhiều diện tích.
Minh họa


Bài viết & Nhận xét

Để tạo tiện ích thống kê bài viết và nhận xét kiểu Ribbon cho blogspot ta cần vào bố cục và tiến hành thêm 1 tiện ích tại nơi bạn muốn và dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại.
CODE
<style type="text/css">
#counter {
margin:10px 60px 10px 10px;
background-color:#005595;
font:bold 20px Georgia,Serif;
color:#fff;
position:relative;
display:block;
line-height:50px;
padding:0px 0px 0px 30px;
left:-10px;
}
#counter:before {
content:"";
width:0px;
height:0px;
border:5px solid transparent;
border-top-color:#bb0000;
border-right-color:#bb0000;
position:absolute;
top:100%;
left:0px;
}
#counter:after {
content:"";
width:0px;
height:0px;
border:25px solid #f00f00;
position:absolute;
top:0px;
left:100%;
border-right-color:transparent;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10));
}
</script>
<div id="counter">
<script src="/feeds/posts/summary?max-results=0&alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Bài viết &amp; <script src="/feeds/comments/summary?max-results=0&alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Nhận xét
</div>
Có thể tùy chỉnh màu sắc theo ý bạn.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji