Code tạo hiệu ứng độc đáo cho ảnh với CSS

Bài này giới thiệu cách tạo một hiệu ứng khá độc đáo cho ảnh bo tròn kèm với có gắn liên kết từ ảnh tới địa chỉ nào đó mà bạn muốn.

Nhưng cấc bạn không cần có ảnh tròn ban đầu mà dùng ảnh tùy ý.Thủ thuật này cũng sử dụng hoàn toàn bằng CSS nên rất phù hợp với blog,không sợ nó làm chậm tốc độ load trang của bạn.
Xem thử:
Code tạo hiệu ứng độc đáo cho ảnh với CSS

DEMO
Để cài đặt thủ thuật này ta cần đặt đoạn CSS vào trong mẫu nhưng theo tôi là không cần thiết ta chỉ cần thêm 1 tiện ích hoặc post trong bài viết thì dán bên HTML là được
Code:
<style type="text/css">
.Btrix-item {
width: 150px;
height: 150px;
border-radius: 50%;
position: relative;
cursor: default;}
.Btrix-info-wrap,
.Btrix-info{
position: absolute;border: 1px solid #8D8D8D;margin-top: -1px;width: 150px;
height: 150px;
border-radius: 50%;}
.Btrix-info-wrap {
background: #07CFE0 url(../images/bg.jpg);
box-shadow:
0 0 0 20px rgba(255,255,255,0.2),
inset 0 0 3px rgba(115,114, 23, 0.8);
}
.Btrix-info > div {
display: block;position: absolute;width: 150px;height: 150px;
border-radius: 50%;
background-position: center center; 
-webkit-backface-visibility: hidden; /*Just for webkit to have a smooth font*/
}
.Btrix-info .Btrix-info-front {
-webkit-transition: all 0.6s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.6s ease-in-out;
-o-transition: all 0.6s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.6s ease-in-out;
transition: all 0.6s ease-in-out;
}
.Btrix-info .Btrix-info-back {
opacity: 0;background: #07CFE0;pointer-events: none;
-webkit-transform: scale(1.5);
-moz-transform: scale(1.5);
-o-transform: scale(1.5);
-ms-transform: scale(1.5);
transform: scale(1.5);
-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out 0.2s;
-moz-transition: all 0.4s ease-in-out 0.2s;
-o-transition: all 0.4s ease-in-out 0.2s;
-ms-transition: all 0.4s ease-in-out 0.2s;
transition: all 0.4s ease-in-out 0.2s;
}
.Btrix-img-1 {
background-image: url(http://2.bp.blogspot.com/-4XCvJshy9x8/UIDjlYZiXDI/AAAAAAAAFQY/ttkRA-S1f6g/s1600/bloggertrix-image+1.jpg);}
.Btrix-img-2 {
background-image: url(http://2.bp.blogspot.com/-Jb6h8JyvgY0/UIDkIf-Qz6I/AAAAAAAAFQg/mkh-ENaD86c/s1600/bloggertrix-image+2.jpg);}
.Btrix-img-3 {
background-image: url(http://3.bp.blogspot.com/-Ll04NZIOfmk/UIDkJV5vrtI/AAAAAAAAFQo/fYqC8FW7g7U/s1600/bloggertrix-image+3.jpg);}
.Btrix-info h3 {
color: #fff;
text-transform: uppercase;letter-spacing: 2px;font-size: 16px;margin: -20px 15px;
padding: 40px 0 0 0;
height: 80px;
font-family: 'Open Sans', Arial, sans-serif;
text-shadow:
0 0 1px #fff,
0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
}
.Btrix-info p {
color: #fff;
padding: 10px 5px 0;
font-style: italic;
margin: -60px 30px;
font-size: 12px;
border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.5);
}
.Btrix-info p a {
display: block;color: #e7615e;font-style: normal;
font-weight: 700;
text-transform: uppercase;
font-size: 9px;
letter-spacing: 1px;
padding-top: 4px;
font-family: 'Open Sans', Arial, sans-serif;
}
.Btrix-info p a:hover {
color: #fff;
}
.Btrix-item:hover .Btrix-info-front {
-webkit-transform: scale(0);
-moz-transform: scale(0);
-o-transform: scale(0);
-ms-transform: scale(0);
transform: scale(0);
opacity: 0;
}
.Btrix-item:hover .Btrix-info-back {
-webkit-transform: scale(1);
-moz-transform: scale(1);
-o-transform: scale(1);
-ms-transform: scale(1);
transform: scale(1);
opacity: 1;
pointer-events: auto;}
.Btrix-grid {
margin: 20px 0 0 0;
padding: 0;
list-style: none;
display: block;
text-align: center;
width: 100%;}
.Btrix-grid:after,
.Btrix-item:before {
content: '';
display: table;}
.Btrix-grid:after {
clear: both;}
.Btrix-grid li {
width: 150px;
height: 150px;
display: inline-block;
margin: 4px;
}
</style>
<section class="main">
<ul class="Btrix-grid">
<li>
<div class="Btrix-item Btrix-img-1">
<div class="Btrix-info-wrap">
<div class="Btrix-info">
<div class="Btrix-info-front Btrix-img-1"></div>
<div class="Btrix-info-back">
<h3>
Thời trang</h3>
By Dautocrazy <a href="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com"><br/>Link to Blog</a><br />
</div></div></div></div></li>
<li>
<div class="Btrix-item Btrix-img-2">
<div class="Btrix-info-wrap">
<div class="Btrix-info">
<div class="Btrix-info-front Btrix-img-2"></div>
<div class="Btrix-info-back">
<h3>
Thiên nhiên</h3>
By Dautocrazy <a href="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com"><br/>Link to Blog</a><br />
</div></div></div></div></li>
<li>
<div class="Btrix-item Btrix-img-3">
<div class="Btrix-info-wrap">
<div class="Btrix-info">
<div class="Btrix-info-front Btrix-img-3"></div>
<div class="Btrix-info-back">
<h3>
Xe hơi</h3>
By Dautocrazy <a href="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com"><br/>Link to Blog</a><br />
</div></div></div></div></li></ul></section>
Thay link ảnh của bạn vào các vị trí tương ứng trong code,thay địa chỉ liên kết và chú thích theo ý bạn.Còn việc thêm ảnh hoặc bớt ảnh thì chắc bạn cũng biết rồi.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji