Tiện ích tìm kiếm thông minh cho Blogspot kiểu 3

Tiện ích tìm kiếm thông minh cho Blogspot kiểu 3
Các mẫu hộp tìm kiếm thông minh trong phạm vi Blog thì có nhiều.Trong những bài trước cũng đã giới thiệu vài kiểu hộp tìm kiếm,nhưng điểm khác biệt của hộp tìm kiếm sẽ giới thiệu sau đây là ở chỗ:
- Nó kết hợp 2 chức năng tìm kiếm trên Google và tìm kiếm ngay tại blog.
- Kết quả tìm kiếm tại blog có giao diện giống như khi tìm kiếm trên google,nghĩa là không liệt kê các bài viết có liên quan như khi ta vào trang nhãn của 1 blog,mà liệt kê các bài viết cần tìm như là các trang web có liên quan nên rất dễ quan sát.
- Code quá nhẹ nhàng không còn gì nhẹ hơn.

Đương nhiên chỉ xuất hiện các bài viết của blogspot đã được google index.

Cách tạo hộp tìm kiếm tại blogspot
Để tạo tiện ích này bạn chỉ cần tiến hành thêm một tiện ích HTML/Javascript và sắp xếp nó ở vị trí thích hợp
Sau đây là code:

<form method="get" action="http://www.google.com/search" class="googlesearch">
<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" />
<input type="hidden" name="oe" value="UTF-8" />
<table>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="domains" value="URL Blog của bạn" />
<input type="radio" name="sitesearch" value="" />Google.com
<input type="radio" name="sitesearch" value="URL Blog của bạn" checked="checked" />Tên blog của bạn
<br />
<input type="text" name="q" size="22" maxlength="255" onblur='if(this.value==&apos;&apos;)this.value=this.defaultValue;' onfocus='if(this.value==this.defaultValue)this.value=&apos;&apos;;' value="Nhập từ khóa..." />
<input class="button" type="submit" name="btng" value="Search" /></td></tr></table></form>

Việc cần làm tiếp theo ngay và luôn là:
- Bạn điền URL blog của bạn vào(URL không cần có http://)
- Điền tên blog để khi tìm với google hay blog thì khách thăm quan check vào nút bên cần tìm.(cái này không cần chính xác miễn là muốn nói đây là blog của bạn)
- Để điều chỉnh cho thanh tìm kiếm vừa với kích thước sidebar bạn điều chỉnh thông số:
size="22"
Chúc thành công!
Nguồn: Caocongkien.360
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji