Bài Đăng Phổ Biến Thumbnail Hiệu Ứng Xoay Kiểu 2

Bài đăng phổ biến hiệu ứng xoay của ảnh nhỏ đại diện ở bài trước trong phần thực hiện thủ thuật phải chỉnh sửa template có phần phức tạp dễ xẩy ra lỗi.Ở bài này tuy có đụng vô template nhưng chỉ là thêm CSS rất đơn giản
Bài Đăng Phổ Biến Thumbnail Hiệu Ứng Xoay Kiểu 2

DEMO có thể xem ảnh hoặc ngay tại Blog này:


áp dụng vào blogspot

Vào phần chỉnh sửa mẫu tìm tới thẻ ]]></b:skin> và dán trước nó đoạn code sau

.PopularPosts1 ul{padding-left:0}
.PopularPosts1 ul li{background:#eee;background:-moz-linear-gradient(top,#fff 0%,#ddd 84%,#aaa 100%);background:linear-gradient(top,#fff 0%,#ddd 84%,#aaa 100%);-pie-background:linear-gradient(top,#fff 0%,#ddd 84%,#aaa 100%);background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0%,#fff),color-stop(84%,#ddd),color-stop(100%,#aaa));outline:1px dashed #777;-moz-box-shadow:0 0 12px 1px #999 inset;-webkit-box-shadow:0 0 12px 1px #999 inset;box-shadow:0 0 12px 1px #999 inset;list-style-type:none;padding:6px !important;border:1px solid #999;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;margin-bottom:5px;height:52px}
.PopularPosts1 ul li a{font-style:italic;font-size:14px}
.PopularPosts1 ul li:hover{border:1px solid #005595;-moz-box-shadow:1px 1px 2px #005595;-webkit-box-shadow:1px 1px 2px #005595;box-shadow:1px 1px 2px #005595}
.PopularPosts1 ul li a:hover{text-decoration:none}
.PopularPosts1 .item-thumbnail img{height:45px;width:45px;padding:3px;background:#eee;-webkit-transition:all 0.8s ease;-moz-transition:all 0.8s ease;transition:all 0.8s ease;background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#eee),color-stop(0.5,#eee),color-stop(0.5,#eee),to(#eee));background:-moz-linear-gradient(top,#eee,#eee 50%,#eee 50%,#eee);-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px;-webkit-box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 2px 2px 0 rgba(255,255,255,0.5) inset;-moz-box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 2px 2px 0 rgba(255,255,255,0.5) inset;box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 2px 2px 0 rgba(255,255,255,0.5) inset}
.PopularPosts1 .item-thumbnail img:hover{-moz-transform:scale(1.2) rotate(360deg);-webkit-transform:scale(1.2) rotate(360deg);-o-transform:scale(1.2) rotate(360deg);-ms-transform:scale(1.2) rotate(360deg);transform:scale(1.2) rotate(360deg);-webkit-box-shadow:0 0 20px rgba(255,0,0,.4),inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);-moz-box-shadow:0 0 20px rgba(255,0,0,.4),inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);box-shadow:0 0 20px rgba(255,0,0,.4),inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1)}

Tiếp theo vào bố cục chọn thêm tiện ích bài đăng phổ biến
Chỉ check vào ô dùng ảnh nhỏ và không check vào ô đoạn trích dẫn(nghĩa là ko có trích dẫn)
Chúc thành công!

Ads in post custom1

Ads in post custom2