Drop Down Menu Css Cho Blogspot

Drop Down Menu Css Cho Blogspot
Đây là mẫu menu sử dụng hoàn toàn với CSS và HTML trông cũng khá đẹp mắt,với hiệu ứng nhẹ nhàng mát mẻ.Các bạn có thể để thanh menu này trên phần main hay header là tùy thuộc yêu cầu của từng blog.Vấn đề cài đặt cũng khá đơn giản

DEMO
áp dụng vào blogspot
Bước 1
1. Đăng nhập vào tài khoản blogger và tới Thiết kế >> Chỉnh sửa HTML
2. Tìm thẻ ]]> </ b: skin>
3. Dán mã dưới đây trước thẻ ]]> </ b: skin>
#hb-menu, #hb-menu ul {
margin: 0;
padding: 0;
list-style: none;
}
#hb-menu {
width: 100%;
margin:0 auto;
border: 1px solid #222;
background-color: #111;
background-image: -moz-linear-gradient(#444, #111);
background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#444), to(#111));
background-image: -webkit-linear-gradient(#444, #111);
background-image: -o-linear-gradient(#444, #111);
background-image: -ms-linear-gradient(#444, #111);
background-image: linear-gradient(#444, #111);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px #777;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px #777;
box-shadow: 0 1px 1px #777;
}
#hb-menu:before,
#hb-menu:after {
content: "";
display: table;
}
#hb-menu:after {
clear: both;
}
#hb-menu {
zoom:1;
}
#hb-menu li {
float: left;
border-right: 1px solid #222;
-moz-box-shadow: 1px 0 0 #444;
-webkit-box-shadow: 1px 0 0 #444;
box-shadow: 1px 0 0 #444;
position: relative;
}
#hb-menu a {
float: left;
padding: 12px 30px;
color: #999;
text-transform: uppercase;
font: bold 12px Arial, Helvetica;
text-decoration: none;
text-shadow: 0 1px 0 #000;
}
#hb-menu li:hover > a {
color: #fafafa;
}
*html #hb-menu li a:hover { /* IE6 only */
color: #fafafa;
}
#hb-menu ul {
margin: 20px 0 0 0;
_margin: 0; /*IE6 only*/
opacity: 0;
visibility: hidden;
position: absolute;
top: 38px;
left: 0;
z-index: 9999;
background: #444;
background: -moz-linear-gradient(#444, #111);
background: -webkit-gradient(linear,left bottom,left top,color-stop(0, #111),color-stop(1, #444));
background: -webkit-linear-gradient(#444, #111);
background: -o-linear-gradient(#444, #111);
background: -ms-linear-gradient(#444, #111);
background: linear-gradient(#444, #111);
-moz-box-shadow: 0 -1px rgba(255,255,255,.3);
-webkit-box-shadow: 0 -1px 0 rgba(255,255,255,.3);
box-shadow: 0 -1px 0 rgba(255,255,255,.3);
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
-webkit-transition: all .2s ease-in-out;
-moz-transition: all .2s ease-in-out;
-ms-transition: all .2s ease-in-out;
-o-transition: all .2s ease-in-out;
transition: all .2s ease-in-out;
}
#hb-menu li:hover > ul {
opacity: 1;
visibility: visible;
margin: 0;
}
#hb-menu ul ul {
top: 0;
left: 150px;
margin: 0 0 0 20px;
_margin: 0; /*IE6 only*/
-moz-box-shadow: -1px 0 0 rgba(255,255,255,.3);
-webkit-box-shadow: -1px 0 0 rgba(255,255,255,.3);
box-shadow: -1px 0 0 rgba(255,255,255,.3);
}
#hb-menu ul li {
float: none;
display: block;
border: 0;
_line-height: 0; /*IE6 only*/
-moz-box-shadow: 0 1px 0 #111, 0 2px 0 #666;
-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #111, 0 2px 0 #666;
box-shadow: 0 1px 0 #111, 0 2px 0 #666;
}
#hb-menu ul li:last-child {
-moz-box-shadow: none;
-webkit-box-shadow: none;
box-shadow: none;
}
#hb-menu ul a {
padding: 10px;
width: 130px;
_height: 10px; /*IE6 only*/
display: block;
white-space: nowrap;
float: none;
text-transform: none;
}
#hb-menu ul a:hover {
background-color: #0186ba;
background-image: -moz-linear-gradient(#04acec, #0186ba);
background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#04acec), to(#0186ba));
background-image: -webkit-linear-gradient(#04acec, #0186ba);
background-image: -o-linear-gradient(#04acec, #0186ba);
background-image: -ms-linear-gradient(#04acec, #0186ba);
background-image: linear-gradient(#04acec, #0186ba);
}
#hb-menu ul li:first-child > a {
-moz-border-radius: 3px 3px 0 0;
-webkit-border-radius: 3px 3px 0 0;
border-radius: 3px 3px 0 0;
}
#hb-menu ul li:first-child > a:after {
content: '';
position: absolute;
left: 40px;
top: -6px;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
border-bottom: 6px solid #444;
}
#hb-menu ul ul li:first-child a:after {
left: -6px;
top: 50%;
margin-top: -6px;
border-left: 0;
border-bottom: 6px solid transparent;
border-top: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid #3b3b3b;
}
#hb-menu ul li:first-child a:hover:after {
border-bottom-color: #04acec;
}
#hb-menu ul ul li:first-child a:hover:after {
border-right-color: #0299d3;
border-bottom-color: transparent;
}
#hb-menu ul li:last-child > a {
-moz-border-radius: 0 0 3px 3px;
-webkit-border-radius: 0 0 3px 3px;
border-radius: 0 0 3px 3px;
}
Bước 2
Tiến hành thêm 1 tiện ích HTML/javascript ở phần header hay trên phần main và dán code sau vào:
<ul id="hb-menu"> 
<li><a href="#">Home</a></li>
<li>
<a href="#">Categories</a>
<ul>
<li><a href="#">CSS</a></li>
<li><a href="#">Graphic design</a><ul>
<li><a href="#">Link 1</a></li>
<li><a href="#">Link 2</a></li>
<li><a href="#">Link 3</a></li>
<li><a href="#">Link 4</a></li>
</ul> </li>
<li><a href="#">Development tools</a></li>
<li><a href="#">Web design</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">Work</a></li>
<li><a href="#">About</a>
<ul>
<li><a href="#">CSS</a>
<ul>
<li><a href="#">Link 5</a></li>
<li><a href="#">Link 6</a></li>
<li><a href="#">Link 7</a></li>
<li><a href="#">Link 8</a></li>
</ul>

</li>
<li><a href="#">Graphic design</a></li>
<li><a href="#">Development tools</a></li>
<li><a href="#">Web design</a></li>
</ul>

</li>
<li><a href="#">Contact</a></li>
<li><a href="#">Add This »</a></li></ul>
* Thay thế # Với URL của bạn
* Thay thế Tên với tên nhãn của bạn.
Lưu mẫu
Nếu như ta cài đặt gộp cả CSS và HTML thì dùng code sau và tiến hành thêm một tiện ích ở nơi bạn muốn:
<style type='text/css'>
#hb-menu, #hb-menu ul {
margin: 0;
padding: 0;
list-style: none;
}
#hb-menu {
width:960px;
margin:0 auto;
border: 1px solid #222;
background-color: #111;
background-image: -moz-linear-gradient(#444, #111);
background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#444), to(#111));
background-image: -webkit-linear-gradient(#444, #111);
background-image: -o-linear-gradient(#444, #111);
background-image: -ms-linear-gradient(#444, #111);
background-image: linear-gradient(#444, #111);
-moz-border-radius: 6px;
-webkit-border-radius: 6px;
border-radius: 6px;
-moz-box-shadow: 0 1px 1px #777;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px #777;
box-shadow: 0 1px 1px #777;
}
#hb-menu:before,
#hb-menu:after {
content: "";
display: table;
}
#hb-menu:after {
clear: both;
}
#hb-menu {
zoom:1;
}
#hb-menu li {
float: left;
border-right: 1px solid #222;
-moz-box-shadow: 1px 0 0 #444;
-webkit-box-shadow: 1px 0 0 #444;
box-shadow: 1px 0 0 #444;
position: relative;
}
#hb-menu a {
float: left;
padding: 12px 30px;
color: #999;
text-transform: uppercase;
font: bold 12px Arial, Helvetica;
text-decoration: none;
text-shadow: 0 1px 0 #000;
}
#hb-menu li:hover > a {
color: #fafafa;
}
*html #hb-menu li a:hover { /* IE6 only */
color: #fafafa;
}
#hb-menu ul {
margin: 20px 0 0 0;
_margin: 0; /*IE6 only*/
opacity: 0;
visibility: hidden;
position: absolute;
top: 38px;
left: 0;
z-index: 9999;
background: #444;
background: -moz-linear-gradient(#444, #111);
background: -webkit-gradient(linear,left bottom,left top,color-stop(0, #111),color-stop(1, #444));
background: -webkit-linear-gradient(#444, #111);
background: -o-linear-gradient(#444, #111);
background: -ms-linear-gradient(#444, #111);
background: linear-gradient(#444, #111);
-moz-box-shadow: 0 -1px rgba(255,255,255,.3);
-webkit-box-shadow: 0 -1px 0 rgba(255,255,255,.3);
box-shadow: 0 -1px 0 rgba(255,255,255,.3);
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
-webkit-transition: all .2s ease-in-out;
-moz-transition: all .2s ease-in-out;
-ms-transition: all .2s ease-in-out;
-o-transition: all .2s ease-in-out;
transition: all .2s ease-in-out;
}
#hb-menu li:hover > ul {
opacity: 1;
visibility: visible;
margin: 0;
}
#hb-menu ul ul {
top: 0;
left: 150px;
margin: 0 0 0 20px;
_margin: 0; /*IE6 only*/
-moz-box-shadow: -1px 0 0 rgba(255,255,255,.3);
-webkit-box-shadow: -1px 0 0 rgba(255,255,255,.3);
box-shadow: -1px 0 0 rgba(255,255,255,.3);
}
#hb-menu ul li {
float: none;
display: block;
border: 0;
_line-height: 0; /*IE6 only*/
-moz-box-shadow: 0 1px 0 #111, 0 2px 0 #666;
-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #111, 0 2px 0 #666;
box-shadow: 0 1px 0 #111, 0 2px 0 #666;
}
#hb-menu ul li:last-child {
-moz-box-shadow: none;
-webkit-box-shadow: none;
box-shadow: none;
}
#hb-menu ul a {
padding: 10px;
width: 130px;
_height: 10px; /*IE6 only*/
display: block;
white-space: nowrap;
float: none;
text-transform: none;
}
#hb-menu ul a:hover {
background-color: #0186ba;
background-image: -moz-linear-gradient(#04acec, #0186ba);
background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#04acec), to(#0186ba));
background-image: -webkit-linear-gradient(#04acec, #0186ba);
background-image: -o-linear-gradient(#04acec, #0186ba);
background-image: -ms-linear-gradient(#04acec, #0186ba);
background-image: linear-gradient(#04acec, #0186ba);
}
#hb-menu ul li:first-child > a {
-moz-border-radius: 3px 3px 0 0;
-webkit-border-radius: 3px 3px 0 0;
border-radius: 3px 3px 0 0;
}
#hb-menu ul li:first-child > a:after {
content: '';
position: absolute;
left: 40px;
top: -6px;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
border-bottom: 6px solid #444;
}
#hb-menu ul ul li:first-child a:after {
left: -6px;
top: 50%;
margin-top: -6px;
border-left: 0;
border-bottom: 6px solid transparent;
border-top: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid #3b3b3b;
}
#hb-menu ul li:first-child a:hover:after {
border-bottom-color: #04acec;
}
#hb-menu ul ul li:first-child a:hover:after {
border-right-color: #0299d3;
border-bottom-color: transparent;
}
#hb-menu ul li:last-child > a {
-moz-border-radius: 0 0 3px 3px;
-webkit-border-radius: 0 0 3px 3px;
border-radius: 0 0 3px 3px;
}
</style>
<ul id="hb-menu">
<li><a href="#">Home</a></li>
<li>
<a href="#">Categories</a>
<ul>
<li><a href="#">CSS</a></li>
<li><a href="#">Graphic design</a><ul>
<li><a href="#">Link 1</a></li>
<li><a href="#">Link 2</a></li>
<li><a href="#">Link 3</a></li>
<li><a href="#">Link 4</a></li>
</ul> </li>
<li><a href="#">Development tools</a></li>
<li><a href="#">Web design</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">Work</a></li>
<li><a href="#">About</a>
<ul>
<li><a href="#">CSS</a>
<ul>
<li><a href="#">Link 5</a></li>
<li><a href="#">Link 6</a></li>
<li><a href="#">Link 7</a></li>
<li><a href="#">Link 8</a></li>
</ul>

</li>
<li><a href="#">Graphic design</a></li>
<li><a href="#">Development tools</a></li>
<li><a href="#">Web design</a></li>
</ul>

</li>
<li><a href="#">Contact</a></li>
</ul>
Chúc thành công!
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji