Chống copy, chuột phải, Ctrl+U và chuyển hướng khi Ctrl+U cho blogspot

Code chống bôi đen, chuột phải kết hợp với chống xem mã nguồn bằng Ctrl+U và thêm nữa là chuyển hướng khi người dùng sử dụng Ctrl+U.

Code về lĩnh vực Chống copy văn bản hay chống chuột phải và Ctrl+U cho Blogspot thì có nhiều web/blog đã hướng dẫn nhưng nhiều code chống chuột phải chỉ có tác dụng với trình duyệt Chrome nhưng không có tác dụng với Firefox.

Trong trường hợp bạn chống chuột phải nhưng mục đích của người ta là xem mã nguồn thì chỉ cần Ctrl+U là có thể xem được.
Chống copy, chuột phải,  Ctrl+U và chuyển hướng khi Ctrl+U cho blogspot

Nhìn chung thì code dạng này rất ít người sử dụng vì blog chủ yếu là để chia sẻ ngoại trừ một số blog chỉ cho đọc và xem thì xài kết hợp 2 thủ thuật trên cũng gọi là tạm ổn.

Chống bôi đen, chuột phải hay Ctrl+U cho blogspot thì cũng do con người viết ra thì khả năng bị mất tác dụng cũng là điều đương nhiên vì người dùng có thể tắt javascript của trình duyệt.

Phần 1: Chống bôi đen và chuột phải

Bạn vào chỉnh sửa HTML tìm tới thẻ </head>
Và đặt code sau vào trước nó:
<style>/*<![CDATA[*/
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
/*]]>*/</style>
<script>/*<![CDATA[*/
// JavaScript Document
var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
/*]]>*/</script>

Phần 2: Chống Ctrl+U

Code 1
Bạn vào chỉnh sửa HTML tìm tới thẻ </head>
Và đặt code sau vào trước nó:
<script>
document.onkeydown = function (cc) {
if(cc.which == 85){
return false;
}
}
</script>
Code 2
Bạn vào chỉnh sửa HTML tìm tới thẻ </head>
Và đặt code sau vào trước nó:
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js'/>
<script>/*<![CDATA[*/ checkCtrl=false $('*').keydown(function(e){ if(e.keyCode=='17'){ checkCtrl=false  } }).keyup(function(ev){ if(ev.keyCode=='17'){ checkCtrl=false } }).keydown(function(event){ if(checkCtrl){ if(event.keyCode=='85'){ return false; } } }) /*]]>*/</script>
Sau đó thay thẻ
<body>
Thành:
<body onkeydown="return false">

Code chuyển hướng khi bấm Ctrl+U kết hợp chống F12

Bạn vào chỉnh sửa HTML tìm tới thẻ </head> hoặc </body>
Và đặt code sau vào trước nó:
<script>/*<![CDATA[*/
       // Redirect Ctrl+U
function redirectCU(e){if(e.ctrlKey&&85==e.which)return window.location.replace("https://www.abcde.com"),!1}document.onkeydown=redirectCU;
       // Anti f12
(function(){(function a(){try{(function b(i){if((''+(i/i)).length!==1||i%20===0){(function(){}).constructor('debugger')()}else{debugger}b(++i)})(0)}catch(e){setTimeout(a,3000)}})()})();
    /*]]>*/</script>
Thay https://www.abcde.com thành link trang cần chỉ tới.
Bạn có thể chống bôi đen có tùy chọn cho các trang chia sẻ code Tại đây
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji