Loại bỏ CSS mặc định của blogspot tùy chỉnh vị trí

Loại bỏ stylesheet và file javascript mặc định của blogspot hay thường gọi ngắn gọn là loại bỏ CSS mặc định. Có rất nhiều bài hướng dẫn, code cũng rất đa dạng và phong phú thực tình thì cũng không biết code nào là chuẩn nhất vì sau khi cài đặt và save mẫu cứ thấy ok không báo lỗi gì cả trong quá trình sử dụng có kiểm tra qua vài công cụ thấy báo mọi thứ đều ổn.

Trước đây đã trình bầy bài loại bỏ stylesheet và file javascript mặc định của blogspot tại đây. Tại bài trên là vô hiệu css mặc định và toàn bộ các file js ăn theo và gom chúng về trước thẻ đóng </body>

Loại bỏ CSS mặc định của blogspot tùy chỉnh vị trí
Qua nhiều lần thử và kiểm tra thì thấy 2 file js:
Loại bỏ CSS mặc định của blogspot tùy chỉnh vị trí
trong hình trên không gây chậm tốc độ load của blog trong khi nó lại hỗ trợ một số tiện ích mặc định của blogspot. Cho nên bài này chỉ thực hiện thủ thuật loại bỏ css mặc định và 2 file js ăn theo nằm ở trên thẻ </head>
Thực chất thủ thuật này là đánh lừa file css và 2 file js vì nó luôn xí chỗ trước thẻ đóng </head> nên ta dùng thẻ &lt;!--<head/>--&gt; để kéo chúng đi.
Có 3 vị trí mà ta có thể gom chúng về sau khi đã vô hiệu chúng
-Trước thẻ </head>
-Sau thẻ </head>
-Sau thẻ </body>
Nhưng nhìn hợp lý nhất là để chúng ở trước thẻ </head> vì 2 file js vốn dĩ luôn ở đó.
Thủ thuật này cơ bản vẫn dựa vào bài trước nhưng vận dụng linh hoạt hơn một xí.
Code nguyên mẫu có dạng:
<html>
<head>
......
......
</head>
<body>
.........
.........
</body>
</html>
Trường hợp 1: Trước thẻ </head>
Loại bỏ CSS mặc định của blogspot tùy chỉnh vị trí
Thay thành:
<html>
&lt;head&gt;
..........
..........
&lt;!--<head/>--&gt;
&lt;/head&gt;
<body>
.........
.........
</body>
</html>
Trường hợp 2: Sau thẻ </head>
Loại bỏ CSS mặc định của blogspot tùy chỉnh vị trí
Thay thành:
<html>
&lt;head&gt;
.............
.............
&lt;/head&gt;
&lt;!--<head/>--&gt;
<body>
..........
...........
</body>
</html>
Trường hợp 3 Sau thẻ </body>
Loại bỏ CSS mặc định của blogspot tùy chỉnh vị trí
Thay thành:
<html>
&lt;head&gt;
............
............
&lt;/head&gt;
<body>
............
............
&lt;!--<head/>--&gt;
</html>
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji