Loại bỏ stylesheet và file javascript mặc định của blogspot

Loại bỏ stylesheet và file javascript mặc định của blogspot hay người dùng blogspot thường gọi ngắn gọn là loại bỏ css mặc định của blogspot, để tăng tốc độ tải trang.

Như các bạn đã biết 2 link CSS mặc định của blogger và một chút JS kéo theo sau nó vào trong mẫu thì không thấy nhưng khi xem mã nguồn thì thấy sự hiện diện của nó.

Cứ để nó thì cũng chẳng sao,nhưng bỏ nó đi thì bạn có một blog hoàn toàn mới với CSS của tự mình và góp phần cho blog của mình đạt chuẩn HTML5 có tác dụng tốt trong vấn đề seo.

Tuy 2 link này chỉ gây ra 1 lỗi theo chuẩn HTML5 nhưng 2 link CSS này chặn ngay đầu template nên ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ load trang.

Ở bài này chia sẻ cách loại bỏ 2 link css mặc định của blogger và gom luôn mấy file js ẩn đưa chúng về trước thẻ </body>
Bên dưới 2 file CSS mặc định của blogspot khi xem mã nguồn:
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://www.blogger.com/static/v1/widgets/3841957138-widget_css_bundle.css' />
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=659245968588122615&zx=c9f3ff8d-733a-4826-995e-b83ca0e52a06' />
Đây là mấy file js ở gần cuối mẫu khi xem mã nguồn:
<script type="text/javascript">
if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore');
</script><script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/3186034670-widgets.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
Tiện đây cũng xin lưu ý:
Muốn thực hiện được thủ thuật này thì bạn phải làm chủ được CSS của blog mình nếu không giao diện blog của bạn sẽ bị biến dạng thảm hại.
Loại bỏ stylesheet và file javascript mặc định của blogspot

Để ý rằng Code này tự động có, nó luôn bám sát ngay phần trên của </HEAD> và phía cuối cùng của <BODY> (tức ngay trên </BODY>) luôn có đoạn bị ẩn. Như vậy chúng ta sẽ tạo </HEAD> giả để đánh lừa nó để nó bám theo, chuyển code trên vào phần code ẩn(vô hiệu nó) này bằng cách

Cách 1

Bước 1:

Thay
<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
</body>
</html>
Thành:
<html>
&lt;head&gt;
...
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
...
&lt;!--<head/>--&gt;
&lt;!--<body/>--&gt;
&lt;/body&gt;
</html>
Dấu ... là các code trong mẫu, không liên quan, ta để nguyên.

Bước 2

Khi thực hiện thủ thuật này có một số blog bị mất nút xóa trong phần comment để khắc phục điều này các bạn bỏ đoạn css sau vào phần CSS của blog:
div.blog-admin, div.pid-xxxxxxxxx { display:block; }
span.blog-admin, span.pid-xxxxxxxxx { display:inline; }
Sau đó thay:xxxxxxxxx thành ID blog của bạn.

Cách 2

Thay
<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
</body>
</html>
Thành:
<html>
&lt;head&gt;
...
&lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;
<body>
...
&lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;
</html>
Tới đây là kết thúc phần loại bỏ 2 link CSS và 2 file javascript mặc định của blogger,còn các bước chuẩn hóa HTML5 thì các bạn tự tìm hiểu.

Lưu ý

Nếu bạn chỉ có ý định loại bỏ 2 file css mặc định thì dùng code của BÀI NÀY

Hoặc là dùng code của Duypham.blog đã hướng dẫn.
Bạn dán đoạn code sau vào trước thẻ <b:skin><![CDATA[
&lt;!--<style type='text/css'/>--&gt;
Update:
Hiện tại code này không còn tác dụng.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji