Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot

Cài đặt tiện ích Star ratings - xếp hạng 5 sao trên blogspot xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google là cách tuyệt vời để người đọc dễ dàng bày tỏ ý kiến.

Ngoài ra, có tiện ích xếp hạng của mỗi bài đăng có thể hiển thị chất lượng của nó cho khách truy cập khác và khuyến khích họ xem nó.

Vì vậy, sử dụng tiện ích xếp hạng sao đơn giản cho blogspot có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích và làm cho blog của bạn hấp dẫn hơn.

Đánh giá bài viết với Star ratings cho blogspot
Thêm đánh giá bài viết với Star ratings cho blogspot


l. Sử dụng Cơ sở dữ liệu thời gian thực "Real time database" trên firebase của Google để cài đặt tiện ích xếp hạng 5 sao cho blogspot


Trước đây cũng đã hướng dẫn tạo tiện ích đánh giá 5 sao cho blogspot sử dụng cơ sở dữ liệu firebase của cá nhân, do nhiều người dùng nên nó không thể đáp ứng đầy đủ về dữ liệu cũng như vấn đề bảo mật. Do đó, ngay từ bây giờ, để sử dụng tiện ích, bạn nên thiết lập cơ sở dữ liệu firebase miễn phí của riêng mình và kết nối nó với hệ thống xếp hạng sao.

Nó rất dễ thực hiện và hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, nó cung cấp cho bạn khả năng quản lý tất cả các phiếu bầu nếu bạn muốn. Sau đây là hướng dẫn cách tạo cơ sở dữ liệu của riêng bạn:

Cách tạo Firebase miễn phí và kết nối nó với Hệ thống xếp hạng theo sao


1. Tạo tài khoản Firebase miễn phí

Firebase là một hệ thống thuộc Google, vì vậy để đăng nhập vào Firebase, bạn cần có tài khoản Google. Nếu bạn đã có, bạn thậm chí không cần phải đăng ký ở bất kỳ đâu, vì bạn có thể sử dụng nó với tài khoản Google hiện có của mình. Nhưng nếu bạn không có tài khoản Google, bạn phải tạo một tài khoản. Vì vậy, hãy truy cập:

Firebase

Tạo tài khoản hoặc sử dụng tài khoản hiện có của bạn và đăng nhập vào Firebase bằng cách nhấp vào ĐĂNG NHẬP
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
2. Đi tới bảng điều khiển Firebase

Khi bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào ĐI ĐẾN CONSOLE
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
3. Thêm dự án Firebase mới

Nhấp chuột tiếp theo Thêm dự án
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
4. Tạo dự án mới

Trong cửa sổ xuất hiện, đặt tên cho dự án của bạn theo ý muốn, xác nhận tất cả các điều khoản và nhấp vào Tạo dự án
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
5. Nhấp vào "Phát triển"

Khi dự án của bạn được tạo, hãy nhấp vào Phát triển, xây dựng trong menu bên trái
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
6. Đi đến cơ sở dữ liệu

Trong menu con sẽ hiển thị sau khi nhấp vào "Phát triển", hãy nhấp vào cơ sở dữ liệu thời gian thực"Realtime Database" thì vào ngay "Rules" nếu chỉ có tab "Database" thì làm như dưới.
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
7. Cuộn xuống trang

Không chọn "Cloud Firestore" và cuộn xuống trang
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
8. Tạo cơ sở dữ liệu thời gian thực

Sau khi cuộn xuống, chọn "Cơ sở dữ liệu thời gian thực" và nhấp vào Tạo nên cơ sở dữ liệu
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
9. Nhấp vào "Bật"

Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp vào Kích hoạt
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
10. Truy cập trang quy tắc bảo mật của Firebase

Khi cơ sở dữ liệu của bạn được tạo, hãy nhấp vào Quy tắc trong menu trên cùng
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
11. Tạo các quy tắc bảo mật của bạn

{"rules":{"StarRatingSystem":{"$0O":{".read":true,".indexOn":["OO","O0"],"$pass":{".write":"$0O==='divedauhoiem_blogspot_com'",".validate":"newData.hasChildren(['OO','O0'])","OO":{".validate":"newData.val()>0&&newData.val()<=1&&newData.isNumber()"},"O0":{".validate":"!data.exists()?newData.val()===1:newData.val()===data.val()+1"},"$00":{".validate":false}}}}}}


Bạn sử dụng ngay đoạn mã trên chỉ việc thay divedauhoiem_blogspot_com thành tên miền "trang chủ blog" của bạn muốn đặt đánh giá sao.

Ví dụ tên miền của bạn là:

abc.com thì viết thành abc_com rồi thay vào.

Nếu là subdomain ví dụ: sod.abc.com thì viết thành sod_abc_com

12. Tại trang Quy tắc Firebase, xóa các quy tắc bảo mật mặc định và thay thế bằng quy tắc của riêng bạn

Sử dụng quy tắc đã tạo của bạn từ bên trên "phần 11", dán vào đó các quy tắc bảo mật của riêng bạn. Nhấp chuột vào nút công bố "Publish" . Nhờ đó, không ai (ngoại trừ bạn) có thể lưu bất kỳ dữ liệu nào trong cơ sở dữ liệu của bạn
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
13. Quay lại trang dữ liệu

Giờ đây, Firebase của bạn đã sẵn sàng lưu trữ dữ liệu từ Hệ thống xếp hạng theo sao . Quay lại cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách nhấp vàoDữ liệu
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
14. Sao chép URL Firebase của bạn

Sao chép URL Firebase của bạn từ trường ở đầu cơ sở dữ liệu của bạn
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
15. Tạo mã đánh giá 5 sao

Bạn sử dụng code sau:

<script>
var starRatingSystemSettings = {
 "postPage" : {
  "firebaseURL" : "https://starratingblogspot.firebaseio.com/",
  "fullStarImg" : "https://3.bp.blogspot.com/-QSNdWP4Ijx4/Wsjf7QOUZ4I/AAAAAAAAAJ8/F2nReVG5WfA1rLV3dGcAFMsPOnIQck4YwCLcBGAs/s1600/pelna.png",
  "emptyStarImg" : "https://1.bp.blogspot.com/-pOr9XGwtSJc/Wsjf8ULOIqI/AAAAAAAAAKE/KBh-LUDIn0YzASKf-t7mQo8UNpdHhr2SgCLcBGAs/s1600/pusta.png",
  "hoverStarImg" : "https://2.bp.blogspot.com/-RBgidB2Udbw/Wsjf7XxAJqI/AAAAAAAAAJ0/arOCBC7u9gsPPnEB4GBmqxCxmmIEBITdQCLcBGAs/s1600/najech.png",
  "numberOfStars" : "5",
  "starSize" : "30",
  "textSize" : "15",
  "textColor" : "#292929",
  "fontFamily" : "Arial, Helvetica, sans-serif",
  "align" : "center",
  "topText" : "Rating:",
  "bottomText" : "Average: $average$ / $max$ ($votes$ votes)",
  "thankYouText" : "Thanks for voting",
  "blockingText" : "You have already cast your vote, your rating is $userRating$.",
 "position" : "bottom",
  "status" : "active"
 },
 "indexPage" : {
  "firebaseURL" : "https://starratingblogspot.firebaseio.com/",
  "fullStarImg" : "https://3.bp.blogspot.com/-QSNdWP4Ijx4/Wsjf7QOUZ4I/AAAAAAAAAJ8/F2nReVG5WfA1rLV3dGcAFMsPOnIQck4YwCLcBGAs/s1600/pelna.png",
  "emptyStarImg" : "https://1.bp.blogspot.com/-pOr9XGwtSJc/Wsjf8ULOIqI/AAAAAAAAAKE/KBh-LUDIn0YzASKf-t7mQo8UNpdHhr2SgCLcBGAs/s1600/pusta.png",
  "hoverStarImg" : "https://2.bp.blogspot.com/-RBgidB2Udbw/Wsjf7XxAJqI/AAAAAAAAAJ0/arOCBC7u9gsPPnEB4GBmqxCxmmIEBITdQCLcBGAs/s1600/najech.png",
  "numberOfStars" : "5",
  "starSize" : "30",
  "textSize" : "15",
  "textColor" : "#292929",
  "fontFamily" : "Arial, Helvetica, sans-serif",
  "align" : "center",
  "topText" : "Rating:",
  "bottomText" : "Average: $average$ / $max$ ($votes$ votes)",
  "thankYouText" : "Thanks for voting",
  "blockingText" : "You have already cast your vote, your rating is $userRating$.",
  "position" : "top",
  "status" : "readonly"
 },
 "staticPage" : {
  "firebaseURL" : "https://starratingblogspot.firebaseio.com/",
  "fullStarImg" : "https://3.bp.blogspot.com/-QSNdWP4Ijx4/Wsjf7QOUZ4I/AAAAAAAAAJ8/F2nReVG5WfA1rLV3dGcAFMsPOnIQck4YwCLcBGAs/s1600/pelna.png",
  "emptyStarImg" : "https://1.bp.blogspot.com/-pOr9XGwtSJc/Wsjf8ULOIqI/AAAAAAAAAKE/KBh-LUDIn0YzASKf-t7mQo8UNpdHhr2SgCLcBGAs/s1600/pusta.png",
  "hoverStarImg" : "https://2.bp.blogspot.com/-RBgidB2Udbw/Wsjf7XxAJqI/AAAAAAAAAJ0/arOCBC7u9gsPPnEB4GBmqxCxmmIEBITdQCLcBGAs/s1600/najech.png",
  "numberOfStars" : "5",
  "starSize" : "30",
  "textSize" : "15",
  "textColor" : "#292929",
  "fontFamily" : "Arial, Helvetica, sans-serif",
  "align" : "center",
  "topText" : "Rating:",
  "bottomText" : "Average: $average$ / $max$ ($votes$ votes)",
  "thankYouText" : "Thanks for voting",
  "blockingText" : "You have already cast your vote, your rating is $userRating$.",
 "position" : "bottom",
  "status" : "active"
 }
}
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/starratingsystem/blogger@1.0.0/ratingwidget.js" async></script>


+ Với việc thay https://starratingblogspot.firebaseio.com/ thành URL Firebase của bạn ở bước 14

+ Và thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt:

Rating sửa thành Đánh giá hoặc xếp hạng

Average thành Trung bình

Thanks for voting thành Cảm ơn bạn đã xếp hạng

You have already cast your vote, your rating is thành Bạn đã đánh giá, xếp hạng của bạn là

Hoặc tùy biến theo ý muốn.

+ Thay đổi vị trí từ align:center trong code thành right hoặc left theo ý bạn.

+ Thay: position:

- bottom xếp hạng nằm ở cuối post-footer(trên phần comments
- top --------- nằm ở dưới tiêu đề

Sau đó mang code dán vào phần div class='post-footer' là xong, nhớ để trong thẻ điều kiện chỉ có ở trang bài viết.

Để blog load nhanh bạn có thể để link js:https://cdn.jsdelivr.net/gh/starratingsystem/blogger@1.0.0/ratingwidget.js trong điều kiện chỉ cuộn trang thì tiện ích 5 sao mới hoạt động.

ll. Sử dụng Google Rich Snippets for Ratings của Widget Pack để cài đặt tiện ích xếp hạng 5 sao cho blogspot


Bước 1: Truy cập vào trang web Widget Pack và đăng kí một tài khoản.
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
Bước 2: Thêm trang web cần xếp hạng.
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot

Language detect by browser bạn chọn tiếng Anh và nhấn ADD

Bước 3: Vào Menu tìm vào Rating và chọn Install.
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
Bước 4: Copy phần JavaScript và dán vào trên thẻ đóng body

Chỉ lấy đoạn javascript Ví dụ như dưới

<script type="text/javascript">
wpac_init = window.wpac_init || [];
wpac_init.push({widget: 'Rating', id: 30053});
(function() {
  if ('WIDGETPACK_LOADED' in window) return;
  WIDGETPACK_LOADED = true;
  var mc = document.createElement('script');
  mc.type = 'text/javascript';
  mc.async = true;
  mc.src = 'https://embed.widgetpack.com/widget.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(mc, s.nextSibling);
})();
</script>


Bước 5: Dán đoạn mã sau vào dưới <data:post.body/> hoặc nơi nào bạn muốn.

<div id="wpac-rating"></div>


Bước 6: Vào lại menu trong phần Rating chọn Setting
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot

Nó xuất hiện phần cài đặt chi tiết cho bạn chọn
Thêm đánh giá 5 sao cho bài viết với Star ratings trên blogspot
- Chọn click ô vuông Enable Google Rich Snippets for Ratings - Vote via chọn đánh giá Device (cookie)
- Chọn màu sao
- Chọn số lượng sao và kích thước sao

Sau đó nhấn save setting.
Publis: 

6 comments

 1. mình đã làm y hệt như bạn hướng dẫn nhưng vẫn không hiên thị bạn xem giúp mình với bạn ơi, blog của mình luuanh.com xin chân thành cảm ơn bạn
  1. Lưu mẫu rồi gửi vào chỗ biểu mẫu liên hệ cuối blog ý,tôi sửa rồi gửi lại cậu tải lên sau.
  2. Cậu vào tài khoản Gmeo của cậu rồi gửi vào tk của tôi là:
   doisong24@gmail.com
   Tệp xml là cái mẫu đó cậu gửi theo Tệp đính kèm.
  3. mình đã gủi tem qua email cho bạn bạn nhé. mong bạn giúp mình sớm với. cho mình cảm ơn bạn trước nhé.
 2. Mình đã test thành công. Cái này dán ở cuối bài đăng cũng đẹp.
  1. ;)
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji