TdbSimple2 responsive blogspot template

TdbSimple2 responsive blogspot template được phát triển bởi blogger cùng cộng đồng blogspot.Mẫu template không có gì mới chỉ là tích hợp những tính năng có chọn lọc mà các tính năng này đã được anh em blogger thẩm định và được coi là có nhiều ưu điểm nhất.
+ Read more không dùng javascript.
- Tự động show thẻ Alt với nội dung là tiêu đề bài viết ra phần tóm tắt ngoài trang chủ.
- Tự động lấy ảnh thumbnail video của youtube.
+ Slider bài mới theo nhãn với hiệu ứng nivo đẹp mượt mà như flash.
+ Tối ưu từ A tới Z về các thẻ quan trọng cũng như tốc độ tải trang.
+ Tương thích với mọi thiết bị - Responsive
+ Trang 404 đơn giản gọn nhẹ.
+ Tối ưu vị trí quảng cáo,...
Bạn có thể sử dụng TdbSimple2 responsive blogspot template làm trang blog cá nhân rất phù hợp.
TdbSimple2 responsive blogspot template
TdbSimple2 responsive blogspot template

Vào chỉnh sửa HTML tìm
/* Blog admin */
div.blog-admin,div.pid-8031058137242239236{display:block}
span.blog-admin,span.pid-8031058137242239236{display:inline}
(Lấy lại nút xóa cho comments mặc định blogger khi loại bỏ css mặc định)
<a href='https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8031058137242239236#allposts'>
<i class='fa fa-cog'></i>
</a>
(Lối vào quản lý blogspot cho tiện)
Các bạn thay ID blogspot của mình vào.

Đối với slider theo nhãn:

Vào bố cục mở chỉnh sửa widget mainslider thay nhãn muốn hiển thị
<div class='recent-slider' data-label='Technology'></div>
Thay Technology thành tên nhãn của bạn.
Tiếp tục vào chỉnh sửa HTML thay https://dautotemplate2016.blogspot.com ở nội dung javascript cuối mẫu thành URL blog của bạn.

Update

Hiện tại mẫu tải về sử dụng code xóa bỏ CSS mặc định đã lỗi thời nên khi cài đặt xong cần sửa lại một tý trong mẫu.
- xóa bỏ dòng
&lt;!--<style type='text/css'/>--&gt;
ngay trên thẻ <b:skin><![CDATA[
- Sau đó thay
<head>
thành
&lt;head&gt;
Tiếp theo thay
</head>
thành
&lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;

Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji