×

TdbLiMag responsive blogspot template

TdbLiMag responsive blogspot template
TdbLiMag là template blospot được thiết kế trên nền tảng blogger,có nguồn gốc từ mẫu template "Đôi guốc mộc" đã được lai thêm tý "featured-posts của N Light 6 " thông qua chỉnh sửa một chút javascript và bố trí lại giao diện trang chủ cho nhẹ nhàng.
Với những tính năng nổi bật như:
- Seo thân thiện,
- Tối ưu các thẻ quan trọng,
- Tương thích với mọi thiết bị,
- Và còn nhiều hơn nữa.


Mẫu template không có gì mới và đặc biệt chỉ là chỉnh sửa theo ý thích giống mỗi nơi một tý.Nếu cần thêm box Author hay Recent comments và nhiều hơn nữa thì tự thêm(ít thôi kẻo nặng nề)

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3