TdbLiMag responsive blogspot template

TdbLiMag là template blospot được thiết kế trên nền tảng blogger,có nguồn gốc từ mẫu template "Đôi guốc mộc" đã được lai thêm tý "featured-posts của N Light 6 " thông qua chỉnh sửa một chút javascript và bố trí lại giao diện trang chủ cho nhẹ nhàng.
Với những tính năng nổi bật như:
- Seo thân thiện,
- Tối ưu các thẻ quan trọng,
- Tương thích với mọi thiết bị,
- Và còn nhiều hơn nữa.
TdbLiMag responsive blogspot template
Mẫu template không có gì mới và đặc biệt chỉ là chỉnh sửa theo ý thích giống mỗi nơi một tý.Nếu cần thêm box Author hay Recent comments và nhiều hơn nữa thì tự thêm(ít thôi kẻo nặng nề)

Ads in post custom1