Tùy chỉnh số ký tự đoạn trích dẫn bài đăng phổ biến

Như chúng ta đã biết đoạn trích dẫn của tiện ích Bài đăng phổ biến mặc định là hơn 100 ký tự.Do vấn đề bố trí giao diện template sao cho hợp lý và đẹp mắt, nhiều bạn có thể không dùng đoạn trích hoặc có dùng nhưng muốn nó ít ký tự so với mặc định.

Tiện ích này không có phần chỉnh số ký tự,vậy làm thể nào để có thể Tùy chỉnh số ký tự đoạn trích dẫn bài đăng phổ biến - Custom snippet popular posts.

- Bạn cần có thư viện Jquery hỗ trợ
- Sau đây là đoạn javascript nhỏ gọn giúp bạn làm được điều này.

Bước 1

Bạn cần có tiện ích bài đăng phổ biến trên blogspot của mình.

Bước 2

Bạn dán đoạn javascript sau vào ngay trước thẻ </body>

<script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  $('.popular-posts ul li .item-snippet').each(function(){
   var txt=$(this).text().substr(0,120);
   var j=txt.lastIndexOf(' ');
   if(j>10)
     $(this).text(txt.substr(0,j).replace(/[?,!\.-:;]*$/,'...'));
  });
  //]]>
  </script>

Bước 3

Bạn thay đổi trị số 120 bôi màu lime(vàng chanh) theo ý của mình.
Lưu ý: Blog cần có thư viện jquery để hỗ trợ.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji