Seo onpage đơn giản gọn nhẹ và chuẩn seo cho blogspot

Khi bạn tạo một blog trên nền tảng blogger thì đương nhiên nó là blogspot,dù mục đích tạo blog là để làm trang tin tức,trang chia sẻ các loại thủ thuật hay blog cá nhân thì ai cũng muốn có một blog chuẩn seo.

Vậy thế nào là một blog chuẩn seo hay nói cách khác là blog đó sử dụng template(mẫu) chuẩn seo thì có rất nhiều vấn đề cần bàn tới trong đó vấn đề seo onpage là việc chính mà bạn cần quan tâm.

Blogspot chuẩn seo cứ tạm hiểu là blog đó sử dụng template đã được tối ưu hóa để blogspot đó thân thiện với các công cụ tìm kiếm của Google.

Seo onpage bao gồm những công việc gì.

– Tối ưu các thẻ h1, h2, h3 xem tại đây
– Xây dựng sitemap cho website xem tại đây
– Tối ưu External link ( link trỏ ra ngoài ) xem tại đây
– Tốc độ load website phải nhanh xem tại đây
– Tối ưu các thẻ ALT trong hình ảnh.

Khi bạn tải một ảnh lên blogspot bên soạn thảo HTML link ảnh có dạng
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-eXR1314n-GY/WJs7faBt0kI/AAAAAAAACDI/HK437gbzbYYZ2CfB2Oth8fCDDkqW7PdhgCLcB/s1600/toi-uu-seo-onpage-don-gian-gon-nhe.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="125" src="https://3.bp.blogspot.com/-eXR1314n-GY/WJs7faBt0kI/AAAAAAAACDI/HK437gbzbYYZ2CfB2Oth8fCDDkqW7PdhgCLcB/s400/toi-uu-seo-onpage-don-gian-gon-nhe.jpg" width="400" /></a>

Bạn thay:border="0" thành alt="Tiêu đề bài viết" dưới dạng

<a href="https://3.bp.blogspot.com/-eXR1314n-GY/WJs7faBt0kI/AAAAAAAACDI/HK437gbzbYYZ2CfB2Oth8fCDDkqW7PdhgCLcB/s1600/toi-uu-seo-onpage-don-gian-gon-nhe.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Tiêu đề bài viết" height="125" src="https://3.bp.blogspot.com/-eXR1314n-GY/WJs7faBt0kI/AAAAAAAACDI/HK437gbzbYYZ2CfB2Oth8fCDDkqW7PdhgCLcB/s400/toi-uu-seo-onpage-don-gian-gon-nhe.jpg" width="400" /></a>

Và nếu cần thì thêm thẻ title. Đây là cách thủ công,bạn cũng có thể sử dụng javascript thay cho cách làm này.

- Tạo trang báo lỗi 404 thân thiện xem tại đây
- Lưu ý khi dùng tiêu đề blogspot là chữ hoặc hình ảnh thay cho tiêu đề blogspot xem tại đây

Còn lại là các việc sau:
– Tối ưu thẻ title
– Tối ưu thẻ meta keywords
– Tối ưu thẻ meta description
- Tối ưu thẻ Hreflang
- Tối ưu các vấn đề khi chia sẻ lên các mạng xã hội

Những vấn đề này chính là công việc cần làm từ thẻ <html> tới trước thẻ <b:skin><![CDATA[

Vì như đã nói là đơn giản gọn nhẹ nhưng chuẩn seo nên phần này mình cũng chỉ sử dụng những thẻ cơ bản nhất còn các bạn có thể thêm vào một số thẻ mình sẽ nói sau.

Và cũng xin lưu ý ở code này không sử dụng thẻ chứa từ khóa tự thêm vào ở trang chủ mà từ khóa tìm kiếm ở trang chủ là tiêu đề blog còn tại trang bài viết là tiêu đề bài viết vì vậy khi đặt tiêu đề cho một bài viết bạn nên suy xét về vấn đề từ khóa cần chèn cũng như lựa chọn khi đặt tên miền cho chủ đề mà blog cần viết.

Tại phần này chia ra 2 trường hợp:

- Blogspot có dùng thẻ <b:include data='blog' name='all-head-content'/> để tự động khai báo.
- Blogspot không dùng thẻ trên mà khai báo theo cách thủ công.

Dù bạn có dùng cách nào trong 2 trường hợp trên thì việc đầu tiên bạn phải làm là viết mô tả cho blogspot(Tạo thẻ meta description)
Làm như sau:
Bạn vào Thiết kế ⇒ Cài đặt ⇒ Tùy chọn tìm kiếm và bật thẻ meta rồi điền mô tả blog vào như hình

Seo onpage đơn giản gọn nhẹ và chuẩn seo cho blogspot

Trường hợp 1

- Blogspot có dùng thẻ <b:include data='blog' name='all-head-content'/> để tự động khai báo.
Bạn thay từ thẻ <html> tới trước thẻ <b:skin><![CDATA[ bằng code:

Code

<html b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' expr:lang='data:blog.locale'>
<b:attr name='xmlns' value=''/>
<b:attr name='xmlns:b' value=''/>
<b:attr name='xmlns:expr' value=''/>
<b:attr name='xmlns:data' value=''/>
 <head>
  <meta content='width=device-width,initial-scale=1' name='viewport'/>
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
   <title><data:blog.pageTitle/></title>
   <b:else/>
   <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
    <title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
   </b:if>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
   <title>Page Not Found</title>
  </b:if>
   <!-- Meta keywords otomatis homepage, static page, dan post -->
   <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
   <meta expr:content='data:blog.pageName ? data:blog.pageName : data:blog.title' name='keywords'/>
  </b:if>
  <!-- Noindex search page, label, dan arsip -->
  <b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;archive&quot;} or data:blog.searchLabel or data:blog.searchQuery'>
  <meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:view.isHomepage'>
  <meta content='URL ảnh đại diện web khi share trang chủ lên MXH' property='og:image'/>
  </b:if>
  <b:include data='blog' name='all-head-content'/>
  <link expr:href='data:blog.canonicalUrl' hreflang='vi-vn' rel='alternate'/>
  <meta content='vi,en' http-equiv='content-language'/>
  <!-- Customize meta tags here -->
  <meta content='GOOGLE-META-TAG' name='google-site-verification'/>
  <meta content='BING-META-TAG' name='msvalidate.01'/>
  <meta content='xxxxx' property='fb:admins'/>
  <meta content='general' name='rating'/>
  <meta content='document' name='resource-type'/>
  <meta content='all' name='audience'/>
  <meta content='global' name='distribution'/>
  <meta content='all' name='robots'/>
  <!-- Social Media meta tag -->
    <meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
    <meta expr:content='data:blog.homepageUrl' name='twitter:domain'/>
    <meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
    <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
    <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
    <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
    <b:else/>
    <meta content='summary' name='twitter:card'/>
    <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
    <meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' name='twitter:image'/> 
    </b:if>
    </b:if>
    <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
    <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
    </b:if>
    <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
    <meta content='website' property='og:type'/>
    <b:else/>    
    <meta content='article' property='og:type'/>
    </b:if>
    <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
    <script type='application/ld+json'>
    {
      &quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
      &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;,
      &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.canonicalHomepageUrl/>&quot;,
      &quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
      &quot;potentialAction&quot;: {
        &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,
        &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.canonicalHomepageUrl/>search?q={search_term_string}&quot;,
        &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term_string&quot;
      }
    }
    </script>
     </b:if>

Lưu ý

Nhớ thay link ảnh đại diện cho blog của bạn ở trang chủ.

Trường hợp 2

- Blogspot không dùng thẻ trên mà khai báo theo cách thủ công.

Bạn thay từ thẻ <html> tới trước thẻ <b:skin><![CDATA[ bằng code:

Code

<html b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' expr:lang='data:blog.locale'>
<b:attr name='xmlns' value=''/>
<b:attr name='xmlns:b' value=''/>
<b:attr name='xmlns:expr' value=''/>
<b:attr name='xmlns:data' value=''/>
 <head>
  <meta content='width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1' name='viewport'/>
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
   <title><data:blog.pageTitle/></title>
   <b:else/>
   <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
    <title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
   </b:if>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
   <title>Page Not Found</title>
  </b:if>
   <!-- Meta keywords otomatis homepage, static page, dan post -->
   <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
   <meta expr:content='data:blog.pageName ? data:blog.pageName : data:blog.title' name='keywords'/>
  </b:if>
  <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
  <!-- Chrome, Firefox OS and Opera -->
   <meta content='#eeeeee' name='theme-color'/>
  <!-- Windows Phone -->
   <meta content='#eeeeee' name='msapplication-navbutton-color'/>
   <meta content='blogger' name='generator'/>
  <link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>
  <link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>
  <link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
  <link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
  <link expr:href='&quot;https://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
  <link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
  <link expr:href='data:blog.url' expr:title='data:blog.pageName' rel='openid.delegate'/>
  <link expr:href='data:blog.canonicalUrl' hreflang='vi-vn' rel='alternate'/>
  <meta content='vi,en' http-equiv='content-language'/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
  <link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
  </b:if>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
  <b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
  </b:if>
  </b:if>
  <!-- Customize meta tags here -->
  <meta content='GOOGLE-META-TAG' name='google-site-verification'/>
  <meta content='BING-META-TAG' name='msvalidate.01'/>
  <meta content='xxxxx' property='fb:admins'/>
  <meta content='general' name='rating'/>
  <meta content='document' name='resource-type'/>
  <meta content='all' name='audience'/>
  <meta content='global' name='distribution'/>
  <meta content='all' name='robots'/>
  <!-- Social Media meta tag -->
  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
    <meta expr:content='data:blog.homepageUrl' name='twitter:domain'/>
    <meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
    <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
    <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
    <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
    <b:else/>
    <meta content='summary' name='twitter:card'/>
    <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
    <meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' name='twitter:image'/> 
    </b:if>
    </b:if>
    <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
    <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
    </b:if>
    <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
    <meta content='website' property='og:type'/>
    <b:else/>    
    <meta content='article' property='og:type'/>
    </b:if>
     <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
   <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
   <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
   <meta content='https://3.bp.blogspot.com/-a9Iw9SazqI8/X0y5bahQfOI/AAAAAAAAINM/OPyv1DU3d5cBbfwVHSv9ZmuLKea-4euDQCLcBGAsYHQ/s1600/ds24.jpg' property='og:image'/>
   <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
  </b:if>
  <b:else/>
  <b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
   <b:include name='openGraphMetaData'/>
    <meta expr:content='data:view.title.escaped' property='og:image:alt'/>
   </b:if>
 </b:if>
    <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
    <script type='application/ld+json'>
    {
      &quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
      &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;,
      &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.canonicalHomepageUrl/>&quot;,
      &quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
      &quot;potentialAction&quot;: {
        &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,
        &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.canonicalHomepageUrl/>search?q={search_term_string}&quot;,
        &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term_string&quot;
      }
    }
    </script>
     </b:if>
Trong đó "https://3.bp.blogspot.com/-a9Iw9SazqI8/X0y5bahQfOI/AAAAAAAAINM/OPyv1DU3d5cBbfwVHSv9ZmuLKea-4euDQCLcBGAsYHQ/s1600/ds24.jpg" là ảnh đại diện khi link trang chủ blog lên mạng xã hội

Bạn có thể thay:application/ld+json
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
    <script type='application/ld+json'>
    {
      &quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
      &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;,
      &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.canonicalHomepageUrl/>&quot;,
      &quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
      &quot;potentialAction&quot;: {
        &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,
        &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.canonicalHomepageUrl/>search?q={search_term_string}&quot;,
        &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term_string&quot;
      }
    }
    </script>
     </b:if>
Và dùng:
<script type='application/ld+json'>
    {
      &quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
      &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;,
      &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.canonicalUrl/>&quot;,
      &quot;name&quot;: &quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,
      &quot;potentialAction&quot;: {
        &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,
        &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.canonicalUrl/>search?q={search_term_string}&quot;,
        &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term_string&quot;
      }
    }
    </script>

Tại phần <!-- Customize meta tags here --> là nơi bạn:
- Đặt thẻ meta xác minh blogspot trong quản trị trang web
- Đặt link trang G+,Twitter... theo dạng
<link href='Link trang G+' rel='publisher'/>

Và một số thẻ meta mà bạn thấy cần cho công việc cụ thể. Và phần việc cuối cùng là khi viết bài thêm thẻ meta mô tả tìm kiếm cho từng bài viết.

Seo onpage đơn giản gọn nhẹ và chuẩn seo cho blogspot

Lưu ý phần mô tả này chỉ nên khoảng từ 200 đến 300 ký tự vì rất hay bị google bắt lỗi dài hoặc ngắn.

Lưu ý

Nếu thấy trục trặc về ảnh khi chia sẻ lên Facebook thì tham khảo bài sau:

Sửa lỗi facebook không cập nhật ảnh trang chủ và trang bài viết của blogspot khi share link do thay đổi ảnh
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji