Tích hợp Subdomain vào Google Analytics

Về nguyên tắc khi tạo một tài khoản Google Analytics ta chỉ add được những tên miền chính(domain) để theo dõi các chỉ số còn những tên miền phụ(subdomain) thì google analytics không chấp nhận.

Vậy muốn theo dõi các chỉ số của các tên miền phụ tại Analytics thuộc về một tên miền chính ta cần sử dụng chức năng bộ lọc trong analytics.

Dưới đây là hướng dẫn cách tích hợp tên miền phụ(subdomain) vào google analytics giúp bạn có thể theo dõi các thông số như:Thời gian thực,đối tượng,hành vi....để tiện cho quá trình seo.
Tích hợp Subdomain vào Google Analytics

1- Cần tạo một tài khoản Google Analytics với tên miền chính đang hoạt động.
2- Sau khi đã có tài khoản analytics cho tên miền chính và trong quá trình sử dụng bạn đã thêm một số tên miền phụ tại nơi mua tên miền và bây giờ bạn cần theo dõi bạn hãy làm như sau.
3- Vào phần quản trị của tài khoản Analytics nhìn sang cột bên phải tab "CHẾ ĐỘ XEM/Tất cả dữ liệu trang web" và check vào bộ lọc

Tích hợp Subdomain vào Google Analytics

4- Check vào "Thêm bộ lọc"

Tích hợp Subdomain vào Google Analytics

5- Điền tên bộ lọc(tên gì cũng được) sau đó check "Thêm bộ lọc" và check "Lưu" màu xanh dương ngay dưới.

Tích hợp Subdomain vào Google Analytics

Lưu ý:
Nếu trường hợp khi bạn check thêm bộ lọc nó ra như hình thì bạn check "Tùy chỉnh" rồi check tiếp "Năng cao" rồi làm ngay theo bước 7.

Tích hợp Subdomain vào Google Analytics

6- Sau đó nhấn vào tên bộ lọc bạn vừa đặt

Tích hợp Subdomain vào Google Analytics

7- Và điền như hình

Tích hợp Subdomain vào Google Analytics
Nhấp vào hình để phóng to
Sau đó check Lưu
8- Sau đó bạn lấy ID theo dõi của tên miền chính add vào các blog mà bạn đã add tên miền phụ

Tích hợp Subdomain vào Google Analytics
Và blog của bạn phải có javascript theo dõi nhé(Đặt trước </head> hoặc </body>)
<b:include data='blog' name='google-analytics'/>
Như vậy là Google Analytics sẽ thống kê các chỉ số của tất cả các tên miền phụ ăn theo tên miền chính khi xem báo cáo của tên miền chính.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji