Sửa lỗi facebook không cập nhật ảnh trang chủ và trang bài viết của blogspot khi share link do thay đổi ảnh

Như các bạn đã biết khi chia sẻ một trang bài viết hay trang chủ của một blogspot lên mạng xã hội Facebook thường có title (tiêu đề), description (mô tả), ảnh thumbnail, ảnh đại diện... của bài viết hay blogspot đó.Để làm được điều này trong phần seo on page của blogspot cần có các thẻ meta hỗ trợ.

Vấn đề là khi ta thay đổi ảnh thumbnail trong bài viết cũng như trang chủ blogspot thì khi share link lên facebook ảnh thumbnail vẫn là ảnh cũ được share từ lần trước do Facebook đã lưu lại kết quả này gần như vô thời hạn.

Vậy ta có cách gì để facebook cập nhật lại ảnh thumbnail cho blogspot, và dưới đây là hướng dẫn sửa lỗi facebook không cập nhật ảnh trang chủ và trang bài viết của blogspot khi share link do thay đổi ảnh.

Sửa lỗi facebook không cập nhật ảnh trang chủ và trang bài viết của blogspot khi share link do thay đổi ảnh
Sau đây là phần hướng dẫn làm sao có ảnh thumbnail khi share link lên facebook và cách để facebook cập nhật lại ảnh mới do thay đổi.

PHẦN 1:

Làm theo bài viết:

Code meta seo onpage đầy đủ gọn nhẹ mới nhất

PHẦN 2: Sửa lỗi facebook không cập nhật ảnh trang chủ và trang bài viết của blogspot khi share link do thay đổi ảnh

Khi bạn thay đổi ảnh đại diện của trang chủ hay trong bài viết muốn facebook cập nhật ngay thì bạn làm như sau:
Bạn vào trang Sharing Debugger tất nhiên cần đăng nhập tài khoản facebook của mình.
Sửa lỗi facebook không cập nhật ảnh trang chủ và trang bài viết của blogspot khi share link do thay đổi ảnh

Bạn dán URL trang chủ hay trang bài viết cần cập nhật lại rồi nhấn Debug và nó sẽ chuyển sang tab sau:
Sửa lỗi facebook không cập nhật ảnh trang chủ và trang bài viết của blogspot khi share link do thay đổi ảnh

Bạn nhẫn vào Thu thập lại là hoàn thành(ok)

Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji