Sửa lỗi mục dữ liệu có cấu trúc bị thiếu hoặc không hợp lệ cho template AMP

Mục dữ liệu có cấu trúc bị thiếu hoặc không hợp lệ - Thông báo gần đây xuất hiện trong Google Search Console cho AMP rằng mục dữ liệu có cấu trúc bị thiếu hoặc không hợp lệ trên trang AMP.

Trong khi kiểm tra trên công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc thì không hiển thị bất kỳ lỗi nào về dữ liệu có cấu trúc.
Như hình:

Sửa lỗi mục dữ liệu có cấu trúc bị thiếu hoặc không hợp lệ cho template AMP

Sửa lỗi mục dữ liệu có cấu trúc bị thiếu hoặc không hợp lệ cho template AMP

Với các template chia sẻ free thì hầu như mẫu nào cũng dính lỗi này, tuy là lỗi không quan trọng không sửa cũng chẳng sao nhưng gây khó chịu.Việc khắc phục lỗi này thực ra không có gì phức tạp nhưng lại rất khó chịu vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

Để sửa mục dữ liệu có cấu trúc không hợp lệ trên trang AMP, chúng ta cần thay đổi cấu trúc dữ liệu hiện tại thành đề xuất của AMP.

Việc đầu tiên cần làm là xóa tất cả các phần tử schema.org giống hoặc tương tự như sau:

itemprop='mainContentOfPage' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/.....

Sửa:
<body itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/WebPage'>
Thành:
<body>

Sửa:
<div itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/WebSite'>
Thành:
<div>
Sửa:
<div itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/Blog'>
Thành:
<div>
Nếu bạn biết cách xóa cặp thẻ div thì xóa luôn còn không cứ để vậy cũng được.
Sửa:
<form action='/search' itemprop='potentialAction' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/SearchAction'.....
Thành
<form action='/search'
Nếu sửa lỗi thành công thì sau khi kiểm tra xác thực cấu trúc dữ liệu AMP sẽ như hình
Sửa lỗi mục dữ liệu có cấu trúc bị thiếu hoặc không hợp lệ cho template AMP

Sau khi kiểm tra có kết quả như hình công việc tiếp theo là chờ google cập nhật và số trang bị lỗi thông báo trong Search Console sẽ giảm dần và hết.

Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji