Thêm tổng số comments,like và share facebook cho bài viết của blogspot

Đối với blogspot việc hiển thị tổng số comments của blogger trong từng bài viết đã được tích hợp sẵn trong mẫu.Với tổng số comments và like share của Facebook thì ta cần phải tự cài đặt.

Để thêm tổng số comments facebook, like và share facebook cho bài viết của blogspot ta cần thực hiện qua 2 bước sau.

Thêm tổng số comments,like và share facebook cho bài viết của blogspot
Bước 1
Thêm javascript getJSON vào trước thẻ </body>
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<script>
//<![CDATA[
var postUrl = location.href;
var get_fbcount = function() {
 $.getJSON('https://graph.facebook.com/' + postUrl, function(data) {
  var commentcount = data.share.comment_count;
  console.log(data);
  if (commentcount) {
   $('.comment_count').append(commentcount);
  } else {
   $('.comment_count').append(0);
  }
 var sharecount = data.share.share_count;
  console.log(data);
  if (sharecount) {
   $('.share_count').append(sharecount);
  } else {
   $('.share_count').append(0);
  }
 });
};
get_fbcount();
//]]>
</script>
</b:if>
Bước 2
Bạn chèn đoạn html sau trong mẫu nơi muốn hiển thị lượt chia sẻ và bình luận của facebook.
Nên chèn vào khu vực khoanh đỏ như hình
Thêm tổng số comments,like và share facebook cho bài viết của blogspot

- Số lượt chia sẻ: <span class='share_count'></span>
- Số bình luận: <span class='comment_count'></span>

Trong đó:
"share_count" là tổng số like cộng share
"comment_count" là tổng số comments.
Nếu bạn có kiến thức về css thì bạn có thể thêm icon Awesome,text(nhận xét,chia sẻ) để trực quan hơn.

Update

Hiện tại bộ đếm tổng số comments facebook theo javascript Json không làm việc do vậy tại bước 2 bạn thay:
- Số bình luận: <span class='comment_count'></span>
Thành:
<span><fb:comments-count expr:data-href="data:post.canonicalUrl"></fb:comments-count></span>
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji