Tích hợp nút thích-like facebook cho template blogspot AMP

Template blogspot AMP tới thời điểm này đã chấp nhận cho người dùng tích hợp nút thích hay còn gọi là nút like facebook vào các trang web/blog AMP.

AMP facebook like là một lợi thế rất lớn để các bài viết của bạn có cơ hội nhận được nhiều tương tác hơn đồng nghĩa với việc bài viết đó có cơ hội tiếp cận nhiều người đọc hơn.

Việc tích hợp nút like facebook cho template blogspot AMP cũng đơn giản, bạn chỉ cần tiến hành qua 2 bước.


Bước 1: Thêm javascript
Bạn thêm link js sau vào trước thẻ </head>
<script async='async' custom-element='amp-facebook-like' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-facebook-like-0.1.js'/>
Bước 2: Thêm HTML
Bạn đặt code sau vào nơi bạn muốn hiển thị nút thích-like
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<amp-facebook-like data-layout='button_count' data-share='true' expr:data-href='data:post.canonicalUrl' height='30' layout='fixed' width='200' data-size='large'>
</amp-facebook-like>
</b:if>

Chúc bạn thành công!
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji