Thay đổi tên người dùng trên G+ cho blogspot

Với việc sử dụng tài khoản Google bạn tạo blogspot để sử dụng, sau khi chuyển từ hồ sơ trên blogger sang hồ sơ trên G+ tên người dùng lúc này trên G+ chính là tên tác giả của blogspot hay chính là tên admin blogspot mỗi khi đăng bài.

Nhiều khi lúc tạo Gmail bạn không chú ý tới tên người dùng đến khi tạo blogspot thì thấy tên không phù hợp lắm muốn thay đổi.Vậy sau đây là hướng dẫn bạn thay đổi tên người dùng trên G+ cho blogspot.

Thay đổi tên người dùng trên G+ cho blogspot

Thay đổi này sẽ thay đổi toàn bộ tên người dùng cho các sản phẩm của Google mà bạn đã và đang sử dụng.

Thay đổi tên người dùng trên G+ cho blogspot


Bước 1

Bạn sử dụng tài khoản Gmail đã tạo blogspot đăng nhập Tại đây
Sau đó click vào Cài đặt như hình
Thay đổi tên người dùng trên G+ cho blogspot

Bước 2

Bạn được chuyển tới tab mới và click vào:"Chỉnh sửa trên google như hình
Thay đổi tên người dùng trên G+ cho blogspot

Bước 3

Bạn thay đổi tên theo ý mình tại phần khoanh đỏ trong hình
Thay đổi tên người dùng trên G+ cho blogspot
Sau đó lưu thay đổi.

Bạn quay lại blogspot để kiểm tra sau khi F5 để làm mới trang.Thực chất đây là thay đổi tên kênh Youtube mặc định của tài khoản Gmail nhưng youtube hay dịch vụ blogspot đều là những sản phẩm của Google mà bạn đang sử dụng.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji