Xóa tên tác giả và thời gian đăng bài cho blogspot không bị lỗi dữ liệu có cấu trúc

Do nhu cầu hoặc ý thích mà bạn muốn trên blogspot của mình không hiển thị tên tác giả và thời gian đăng bài.

Nhưng về phần dữ liệu có cấu trúc của một web/blog thì không cho phép điều này.Nếu xóa bỏ 2 dữ liệu trên blog sẽ bị lỗi khi kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Vậy muốn loại bỏ tên tác giả và thời gian đăng bài trên giao diện blogspot mà không làm ảnh hưởng tới thời dữ liệu có cấu trúc ta phải làm thế nào.

Sau đây là cách giúp bạn xóa tên tác giả và thời gian đăng bài cho blogspot không bị lỗi dữ liệu có cấu trúc, thực ra đây chỉ là ẩn nó đi vì khi kiểm tra dữ liệu có cấu trúc thì vẫn có trong báo cáo.

Hướng dẫn xóa tên tác giả và thời gian đăng bài cho blogspot không bị lỗi dữ liệu có cấu trúc

Bước 1
Đặt các thẻ meta vào ngay sau
<div class='post hentry' itemprop='blogPost' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/BlogPosting'>
<meta expr:content='data:post.author' itemprop='author'/>
          <meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
          <meta expr:content='data:post.authorPhoto.url' itemprop='url'/>
          <meta expr:content='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'/>
          <meta expr:content='data:post.lastUpdatedISO8601' itemprop='dateModified'/>
Bước 2 Tìm và xóa hết các đoạn liên quan tới author và timeamp
<span class='post-author vcard'>
            <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/Person'>
             <i aria-hidden='true' class='fa fa-life-ring'/>
             <a class='g-profile' title='Author profile'>
              <span itemprop='name'>
               <data:post.author/>
              </span>
             </a>
            </span>
           </span>
           <span class='post-timestamp'>
            <meta expr:content='data:post.canonicalUrl' itemprop='url'/>
            <span itemprop='dateModified'>
             <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'>
              <abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'>
               <i aria-hidden='true' class='fa fa-calendar-minus-o'/>
               <span class='updated'>
                <data:post.timestamp/>
               </span>
              </abbr>
             </a>
            </span>
           </span>
Bước 3 Vào Đây để kiểm tra.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji