Thay đổi tên hiển thị trên blogspot/blogger

Sau khi google khai tử G+ thì những người dùng blogspot phải chuyển từ hồ sơ G+ về hồ sơ blogger.

Trong quá trình chuyển đổi Google cũng đã yêu cầu chủ tài khoản đặt tên người dùng trên blogger.

Vì lý do nào đó hoặc do sơ xuất chưa đặt tên người dùng thì tên hiển thì sẽ là Gmail tài khoản đó.


Ngoài ra khi bạn muốn thay đổi tên người dùng trên blogger do trước đó đặt chưa được vừa ý thì bạn làm theo cách sau đây.

Vào Thiết kế blogspot => Cài đặt => Cài đặt người dùng như ảnh:

Thay đổi tên hiển thị trên blogspot/blogger

Bạn nhấn vào chỉnh sửa sẽ được chuyển tới tab như hình:

Thay đổi tên hiển thị trên blogspot/blogger

Kéo xuống và tìm ô Tên hiển thị và thay đổi tên trong ô này theo ý mình.Sau đó kéo xuống nhấn vào lưu lại là xong.
Quay lại phần bài đăng bạn sẽ thấy tên người đăng bài đã thay đổi đồng nghĩa với việc tên hồ sơ, auther, tên tại comments cũng thay đổi theo.
Publis: 

1 comment

  1. HL hướng dẫn chuẩn luôn!
    :))
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji