Chèn Emoticons Yahoo cho comments Soho và Contempo của blogspot

Đối với template blogspot sau khi nâng cấp comments editor lên comments contempo và soho khi sử dụng code cũ tại đây để chèn biểu cảm yahoo vào phần nhận xét-comments thấy bị lỗi mặc dù code vẫn hoạt động trên các mẫu template cũ.

Với việc sử dụng code của DuyPham và thay phần icon cũ bằng icon động của yahoo ta có bộ biểu cảm yahoo cho comments soho và contempo của blogspot.Việc cài đặt code giống như cài code của bài cũ.

Trong code chỉ nhặt ra những icon thông dụng nhất như hình dưới cho nhẹ code

:) :)) :-* :D =)) :(( :( ~X :-h :-? b-) *-: ~O) @};- >:D< -*X X( :-O =D> :@) :P :"> ;;) ;) :x =(( :-/

Tiến hành cài đặt:
1- Đăng nhập Blog,vào Thiết kế chọn Mẫu.
2- Vào chỉnh sửa HTML(Mở rộng mẫu tiện ích)
3- Tìm tới đoạn code: <data:blogTeamBlogMessage/>
Đây là bước hiện biểu tượng yahoo cùng với ký tự tương ứng
Thường thì có 4 đoạn như vậy ta dán code dưới đây vào ngay sau đoạn thứ 2 và 4.
Nếu có 3 đoạn như trên thì dán sau đoạn thứ 2 và 3.
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
            <script type='text/javascript'>
             //<![CDATA[
             function moreSmilies() {
              document.getElementById('smiley-more').style.display = 'inline';
              document.getElementById('smiley-toggle').innerHTML = '<a href="javascript:lessSmilies()">&#8592;</a></span>';
             }
             function lessSmilies() {
              document.getElementById('smiley-more').style.display = 'none';
              document.getElementById('smiley-toggle').innerHTML = '<a href="javascript:moreSmilies()">&#8594;</a>';
             }
             //]]>
            </script>
            <div class='emoticons'>
             <img src='https://2.bp.blogspot.com/-_bPsmyuliuw/WBGvi8M-D-I/AAAAAAAAB4Y/MvWQq5Kl8lglmgSYOWblwacK25GAUA3mACLcB/s1600/1.gif'/>
             :)
             <img src='https://1.bp.blogspot.com/-JrUy-b7a38g/WBGvk6MIIdI/AAAAAAAAB5E/dDYq2PP9sAgngaVc5Re3IsE_HA7pDqObQCLcB/s1600/2.gif'/>
             :))
             <img src='https://2.bp.blogspot.com/-Qaa073VHx_w/WBGvmror7cI/AAAAAAAAB5w/3onoHGZUVdEVayVepob-1yUXfxzkHVCBwCLcB/s1600/3.gif'/>
             :-*
             <img src='https://2.bp.blogspot.com/-zmanVRarO6E/WBGvmup7nYI/AAAAAAAAB5o/bsgP510864E1vAxTb2o7x0Gi7rsCgQaXQCLcB/s1600/4.gif'/>
             :D
             <img src='https://4.bp.blogspot.com/-lEUooKfeBp0/WBGvnADPWOI/AAAAAAAAB50/eUoDNl2tPqoYQM58m-rs654VPHzfmvqNQCLcB/s1600/5.gif'/>
             =))
             <img src='https://3.bp.blogspot.com/-CI6eE_EJLI0/WBGvnCETCUI/AAAAAAAAB54/6Sto112DAAsPCQlHYANiaUy_s3jR4K4ZgCLcB/s1600/6.gif'/>
             :((
             <img src='https://2.bp.blogspot.com/-nSgwLlpDVGU/WBGvnYxm7zI/AAAAAAAAB58/gO6xkDBnFDwoxCUuTUoJQB6LJZMGAR8pACLcB/s1600/7.gif'/>
             :(
             <span id='smiley-more' style='display: none;'>
              <img src='https://3.bp.blogspot.com/-xOZVaIH0EdA/WBGvnt-dLhI/AAAAAAAAB6A/7ewmssd6F8kzF1ITQKW0oVAidMyILZDJQCLcB/s1600/8.gif'/>
              ~X
              <img src='https://1.bp.blogspot.com/-H2hi9o9L2jk/WBGvn45v3wI/AAAAAAAAB6E/HkZFKAhf30Eplr0BaMgWoFf5mgpAXNqxACLcB/s1600/9.gif'/>
              :-h
              <img src='https://4.bp.blogspot.com/-8eaxReCu9WI/WBGvi6WaLmI/AAAAAAAAB4c/IrM7dvIUsaIODPk08Z9fg_tZwIp4c0YMACLcB/s1600/10.gif'/>
              :-?
              <img src='https://3.bp.blogspot.com/-s3pX9jZH39g/WBGvi47RAuI/AAAAAAAAB4g/V6iUR0gFfGYPJkMeRBqDCxr4fk2Y-BL_wCLcB/s1600/11.gif'/>
              b-)
              <img src='https://1.bp.blogspot.com/-qbE8v5CFQhY/WBGvjdkmKSI/AAAAAAAAB4k/wX44dR05kQUltbL_94iKOB6_ag9zEdNXACLcB/s1600/12.gif'/>
              *-:
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-wgcltwc8VWo/WBGvjftchKI/AAAAAAAAB4o/lHBCzM0_Ht4YKUu9uc-7XfMnYk9vVXt6gCLcB/s1600/13.gif'/>
              ~O)
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-x1bFb3FMcFc/WBGvjnH2GoI/AAAAAAAAB4s/D1uWP1C9Z_ItO15MFFUWSQ0OGAukIPNAwCLcB/s1600/14.gif'/>
              @};-
              <img src='https://1.bp.blogspot.com/-itAIFEI1lvo/WBGvjwZ4GkI/AAAAAAAAB4w/Ob4uuQhQJHoxHGW0UMX12qLnkMAuhe4ygCLcB/s1600/15.gif'/>
              &gt;:D&lt;
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-4t8tac0cjFI/WBGvkFT5K5I/AAAAAAAAB44/jYFX_wQliYcW_Arw1EusbhdNS0c6PA8owCLcB/s1600/16.gif'/>
              -*x
              <img src='https://4.bp.blogspot.com/-1AF9PhQJ4Ys/WBGvkLTw7_I/AAAAAAAAB40/HxUpPVModWkmLPt7DrLkUzl3nSrLZaDLwCLcB/s1600/17.gif'/>
              X(
              <img src='https://4.bp.blogspot.com/-aIPxpqjA1Qk/WBGvkQrKkoI/AAAAAAAAB48/qvia1LzpTAo53sdki5UxduE2lp6xz2rZgCLcB/s1600/18.gif'/>
              :-O
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-rDQCLeZhXO0/WBGvk0R1flI/AAAAAAAAB5I/MXJ4dpxJBa0uVajEQSYL4bcU9q46azsZACLcB/s1600/20.gif'/>
              =D&gt;
              <img src='https://3.bp.blogspot.com/-BObwomyosos/WBGvlG-xSJI/AAAAAAAAB5M/MBkyMAu17ykBMWxGX6SX4F5LOqTOBuDqwCLcB/s1600/21.gif'/>
              :@)
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-LgDX-qUH_mo/WBGvlc-rYNI/AAAAAAAAB5Q/INDJdthibI4Zm0hcKigpsQBYTRycHpWvgCLcB/s1600/22.gif'/>
              :P
              <img src='https://3.bp.blogspot.com/-SFUq01ElNTM/WBGvlaarOJI/AAAAAAAAB5U/ctIEOMXcacYJA4hL_chqfe7Rkyaz6oEEwCLcB/s1600/23.gif'/>
              :&quot;&gt;
              <img src='https://1.bp.blogspot.com/--QdD32bdNsg/WBGvllU4HWI/AAAAAAAAB5Y/viCA45Fg8mcslQMxW8Ua3HMSOsohHCQSACLcB/s1600/24.gif'/>
              ;;)
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-ghwKw8Ip9MI/WBGvl5lO-KI/AAAAAAAAB5k/8dc698tGKd4rWwO7buCBaD2-ImcEXdlGgCLcB/s1600/25.gif'/>
              ;)
              <img src='https://4.bp.blogspot.com/-Hq9JXvQkEIU/WBGvl2WeWAI/AAAAAAAAB5c/Hu57LeiDRH0BpBVONT3aa5YILOhKVGlPwCLcB/s1600/26.gif'/>
              :x
              <img src='https://1.bp.blogspot.com/-Eoddg0Wl87U/WBGvl3Q5R_I/AAAAAAAAB5g/3ajOiVCOuIIjqxq0g2gBfzwQgmJ158N7ACLcB/s1600/27.gif'/>
              =((
              <img src='https://3.bp.blogspot.com/-jdM4NXZ7iGM/WBGvmRDtS-I/AAAAAAAAB5s/4V2JPyfbWo4TUFbUJ5-n1CwZAQt0pi_aQCLcB/s1600/28.gif'/>
              :-/
             </span>
             <span id='smiley-toggle'>
              <a href='javascript:moreSmilies()'>
               &#8594;
              </a>
             </span>
            </div>
           </b:if>

+ Nếu muốn ẩn các biểu tượng yahoo cùng các ký tự chỉ khi click mới xuất hiện như hình dưới thì thay code trên bằng code bên dưới.
Chèn Emoticons Yahoo cho comments Soho và Contempo của blogspot
Chèn Emoticons Yahoo cho comments Soho và Contempo của blogspot

Code:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<span class='small-button1'>
           <span id='show-emo'>
            <a class='emo-button' href='javascript:void(0)' onclick='document.getElementById(&apos;emo-box&apos;).style.display=&apos;inline-block&apos;;document.getElementById(&apos;hide-emo&apos;).style.display=&apos;inline-block&apos;;document.getElementById(&apos;show-emo&apos;).style.display=&apos;none&apos;' title='Show Emoticon'>
             Emoticon
            </a>
           </span>
           <span id='hide-emo'>
            <a class='emo-button' href='javascript:void(0)' onclick='document.getElementById(&apos;emo-box&apos;).style.display=&apos;none&apos;;document.getElementById(&apos;hide-emo&apos;).style.display=&apos;none&apos;;document.getElementById(&apos;show-emo&apos;).style.display=&apos;inline-block&apos;' title='Hide Emoticon'>
             Emoticon
            </a>
           </span>
          </span>
          <div id='emo-box'>
          <script type='text/javascript'>
             //<![CDATA[
             function moreSmilies() {
              document.getElementById('smiley-more').style.display = 'inline';
              document.getElementById('smiley-toggle').innerHTML = '<a href="javascript:lessSmilies()">&#8592;</a></span>';
             }
             function lessSmilies() {
              document.getElementById('smiley-more').style.display = 'none';
              document.getElementById('smiley-toggle').innerHTML = '<a href="javascript:moreSmilies()">&#8594;</a>';
             }
             //]]>
            </script>
            <div class='emoticons'>
             <img src='https://2.bp.blogspot.com/-_bPsmyuliuw/WBGvi8M-D-I/AAAAAAAAB4Y/MvWQq5Kl8lglmgSYOWblwacK25GAUA3mACLcB/s1600/1.gif'/>
             :)
             <img src='https://1.bp.blogspot.com/-JrUy-b7a38g/WBGvk6MIIdI/AAAAAAAAB5E/dDYq2PP9sAgngaVc5Re3IsE_HA7pDqObQCLcB/s1600/2.gif'/>
             :))
             <img src='https://2.bp.blogspot.com/-Qaa073VHx_w/WBGvmror7cI/AAAAAAAAB5w/3onoHGZUVdEVayVepob-1yUXfxzkHVCBwCLcB/s1600/3.gif'/>
             :-*
             <img src='https://2.bp.blogspot.com/-zmanVRarO6E/WBGvmup7nYI/AAAAAAAAB5o/bsgP510864E1vAxTb2o7x0Gi7rsCgQaXQCLcB/s1600/4.gif'/>
             :D
             <img src='https://4.bp.blogspot.com/-lEUooKfeBp0/WBGvnADPWOI/AAAAAAAAB50/eUoDNl2tPqoYQM58m-rs654VPHzfmvqNQCLcB/s1600/5.gif'/>
             =))
             <img src='https://3.bp.blogspot.com/-CI6eE_EJLI0/WBGvnCETCUI/AAAAAAAAB54/6Sto112DAAsPCQlHYANiaUy_s3jR4K4ZgCLcB/s1600/6.gif'/>
             :((
             <img src='https://2.bp.blogspot.com/-nSgwLlpDVGU/WBGvnYxm7zI/AAAAAAAAB58/gO6xkDBnFDwoxCUuTUoJQB6LJZMGAR8pACLcB/s1600/7.gif'/>
             :(
             <span id='smiley-more' style='display: none;'>
              <img src='https://3.bp.blogspot.com/-xOZVaIH0EdA/WBGvnt-dLhI/AAAAAAAAB6A/7ewmssd6F8kzF1ITQKW0oVAidMyILZDJQCLcB/s1600/8.gif'/>
              ~X
              <img src='https://1.bp.blogspot.com/-H2hi9o9L2jk/WBGvn45v3wI/AAAAAAAAB6E/HkZFKAhf30Eplr0BaMgWoFf5mgpAXNqxACLcB/s1600/9.gif'/>
              :-h
              <img src='https://4.bp.blogspot.com/-8eaxReCu9WI/WBGvi6WaLmI/AAAAAAAAB4c/IrM7dvIUsaIODPk08Z9fg_tZwIp4c0YMACLcB/s1600/10.gif'/>
              :-?
              <img src='https://3.bp.blogspot.com/-s3pX9jZH39g/WBGvi47RAuI/AAAAAAAAB4g/V6iUR0gFfGYPJkMeRBqDCxr4fk2Y-BL_wCLcB/s1600/11.gif'/>
              b-)
              <img src='https://1.bp.blogspot.com/-qbE8v5CFQhY/WBGvjdkmKSI/AAAAAAAAB4k/wX44dR05kQUltbL_94iKOB6_ag9zEdNXACLcB/s1600/12.gif'/>
              *-:
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-wgcltwc8VWo/WBGvjftchKI/AAAAAAAAB4o/lHBCzM0_Ht4YKUu9uc-7XfMnYk9vVXt6gCLcB/s1600/13.gif'/>
              ~O)
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-x1bFb3FMcFc/WBGvjnH2GoI/AAAAAAAAB4s/D1uWP1C9Z_ItO15MFFUWSQ0OGAukIPNAwCLcB/s1600/14.gif'/>
              @};-
              <img src='https://1.bp.blogspot.com/-itAIFEI1lvo/WBGvjwZ4GkI/AAAAAAAAB4w/Ob4uuQhQJHoxHGW0UMX12qLnkMAuhe4ygCLcB/s1600/15.gif'/>
              &gt;:D&lt;
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-4t8tac0cjFI/WBGvkFT5K5I/AAAAAAAAB44/jYFX_wQliYcW_Arw1EusbhdNS0c6PA8owCLcB/s1600/16.gif'/>
              -*x
              <img src='https://4.bp.blogspot.com/-1AF9PhQJ4Ys/WBGvkLTw7_I/AAAAAAAAB40/HxUpPVModWkmLPt7DrLkUzl3nSrLZaDLwCLcB/s1600/17.gif'/>
              X(
              <img src='https://4.bp.blogspot.com/-aIPxpqjA1Qk/WBGvkQrKkoI/AAAAAAAAB48/qvia1LzpTAo53sdki5UxduE2lp6xz2rZgCLcB/s1600/18.gif'/>
              :-O
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-rDQCLeZhXO0/WBGvk0R1flI/AAAAAAAAB5I/MXJ4dpxJBa0uVajEQSYL4bcU9q46azsZACLcB/s1600/20.gif'/>
              =D&gt;
              <img src='https://3.bp.blogspot.com/-BObwomyosos/WBGvlG-xSJI/AAAAAAAAB5M/MBkyMAu17ykBMWxGX6SX4F5LOqTOBuDqwCLcB/s1600/21.gif'/>
              :@)
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-LgDX-qUH_mo/WBGvlc-rYNI/AAAAAAAAB5Q/INDJdthibI4Zm0hcKigpsQBYTRycHpWvgCLcB/s1600/22.gif'/>
              :P
              <img src='https://3.bp.blogspot.com/-SFUq01ElNTM/WBGvlaarOJI/AAAAAAAAB5U/ctIEOMXcacYJA4hL_chqfe7Rkyaz6oEEwCLcB/s1600/23.gif'/>
              :&quot;&gt;
              <img src='https://1.bp.blogspot.com/--QdD32bdNsg/WBGvllU4HWI/AAAAAAAAB5Y/viCA45Fg8mcslQMxW8Ua3HMSOsohHCQSACLcB/s1600/24.gif'/>
              ;;)
              <img src='https://2.bp.blogspot.com/-ghwKw8Ip9MI/WBGvl5lO-KI/AAAAAAAAB5k/8dc698tGKd4rWwO7buCBaD2-ImcEXdlGgCLcB/s1600/25.gif'/>
              ;)
              <img src='https://4.bp.blogspot.com/-Hq9JXvQkEIU/WBGvl2WeWAI/AAAAAAAAB5c/Hu57LeiDRH0BpBVONT3aa5YILOhKVGlPwCLcB/s1600/26.gif'/>
              :x
              <img src='https://1.bp.blogspot.com/-Eoddg0Wl87U/WBGvl3Q5R_I/AAAAAAAAB5g/3ajOiVCOuIIjqxq0g2gBfzwQgmJ158N7ACLcB/s1600/27.gif'/>
              =((
              <img src='https://3.bp.blogspot.com/-jdM4NXZ7iGM/WBGvmRDtS-I/AAAAAAAAB5s/4V2JPyfbWo4TUFbUJ5-n1CwZAQt0pi_aQCLcB/s1600/28.gif'/>
              :-/
             </span>
             <span id='smiley-toggle'>
              <a href='javascript:moreSmilies()'>
               &#8594;
              </a>
             </span>
            </div>
         </div>
         </b:if>

Tiếp theo thêm vào trước thẻ ]]></b:skin> đoạn css
#comment-editor{background:transparent url(https://4.bp.blogspot.com/-Fk2VGTOJjhU/XM6Llf_g6ZI/AAAAAAAAEFQ/XU2c2zrnJMsAQKPkcLhjU3ywkvLyupoCACLcBGAs/s1600/loader-2.gif) no-repeat 50% 30%}
#emo-box,#hide-emo{display:none}
.small-button1 a{background:#f84141;color:#fff;font-size:13px;cursor:pointer;margin:15px 5px 5px 0;text-decoration:none;text-transform:none;text-shadow:none;border-radius:3px;display:inline-block;padding:5px 10px;box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1)}
.small-button:hover a,.small-button1:hover a{background:#e73636;}

4- Tìm tới thẻ: </body>
Chèn đoạn code sau vào trước nó
<script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
var copyright='Emoticons & Multimedia for Thread Comment by http://duypham.info';
var smileys=[
{'text':':((','img':'https://1.bp.blogspot.com/-lYVQrcQt2AE/WDN8DrEw6QI/AAAAAAAAB6o/W6BbmqAkfh0nS1PhNj3oxdMtEd353MX4QCLcB/s1600/1.gif'},
{'text':':(','img':'https://2.bp.blogspot.com/-9MMBgpk-CyM/WDN8FGgo33I/AAAAAAAAB7U/oq6l9nunao0Lnrq7aJiqbzrfTRB8gUMyACLcB/s1600/2.gif'},
{'text':':))','img':'https://4.bp.blogspot.com/-uvMudaom7J0/WDN8Gle2lyI/AAAAAAAAB78/3zeh3e4H7d0fYS5WXq0wd50ha6LpxXygACLcB/s1600/3.gif'},
{'text':'~X','img':'https://3.bp.blogspot.com/-xOZVaIH0EdA/WBGvnt-dLhI/AAAAAAAAB6A/7ewmssd6F8kzF1ITQKW0oVAidMyILZDJQCLcB/s1600/8.gif'},
{'text':':-h','img':'https://1.bp.blogspot.com/-H2hi9o9L2jk/WBGvn45v3wI/AAAAAAAAB6E/HkZFKAhf30Eplr0BaMgWoFf5mgpAXNqxACLcB/s1600/9.gif'},
{'text':':-?','img':'https://3.bp.blogspot.com/-pJi0ZnLLmAA/WDN8HMe2KVI/AAAAAAAAB8I/KC1gnqj2dbcIt7cBxuteggquXkeqw1WiQCLcB/s1600/6.gif'},
{'text':'b-)','img':'https://3.bp.blogspot.com/-s3pX9jZH39g/WBGvi47RAuI/AAAAAAAAB4g/V6iUR0gFfGYPJkMeRBqDCxr4fk2Y-BL_wCLcB/s1600/11.gif'},
{'text':'*-:','img':'https://1.bp.blogspot.com/-qbE8v5CFQhY/WBGvjdkmKSI/AAAAAAAAB4k/wX44dR05kQUltbL_94iKOB6_ag9zEdNXACLcB/s1600/12.gif'},
{'text':'~O)','img':'https://2.bp.blogspot.com/-wgcltwc8VWo/WBGvjftchKI/AAAAAAAAB4o/lHBCzM0_Ht4YKUu9uc-7XfMnYk9vVXt6gCLcB/s1600/13.gif'},
{'text':'@};-','img':'https://2.bp.blogspot.com/-x1bFb3FMcFc/WBGvjnH2GoI/AAAAAAAAB4s/D1uWP1C9Z_ItO15MFFUWSQ0OGAukIPNAwCLcB/s1600/14.gif'},
{'text':'&gt;:D&lt;','img':'https://1.bp.blogspot.com/-itAIFEI1lvo/WBGvjwZ4GkI/AAAAAAAAB4w/Ob4uuQhQJHoxHGW0UMX12qLnkMAuhe4ygCLcB/s1600/15.gif'},
{'text':'=))','img':'https://1.bp.blogspot.com/-pGEmzjeLpOs/WDN8D3AADiI/AAAAAAAAB60/3XUbvr9jNWgPanWM4V36bnGGv6K7YONbQCLcB/s1600/12.gif'},
{'text':':)','img':'https://1.bp.blogspot.com/-d5FA3rcaKR4/WDN8D_9zzsI/AAAAAAAAB64/fb9d3XZPNpIoLyoXNh3WGDPwyE8dXNz7wCLcB/s1600/13.gif'},
{'text':':-*','img':'https://2.bp.blogspot.com/-Qaa073VHx_w/WBGvmror7cI/AAAAAAAAB5w/3onoHGZUVdEVayVepob-1yUXfxzkHVCBwCLcB/s1600/3.gif'},
{'text':':D','img':'https://2.bp.blogspot.com/-ID8mXsZ5_ZE/WDN8ESxRBRI/AAAAAAAAB7E/vPsOyaZiN14Ro8Cmqf6s7gOoEs5zqUtiQCLcB/s1600/15.gif'},
{'text':'-*x','img':'https://2.bp.blogspot.com/-4t8tac0cjFI/WBGvkFT5K5I/AAAAAAAAB44/jYFX_wQliYcW_Arw1EusbhdNS0c6PA8owCLcB/s1600/16.gif'},
{'text':'X(','img':'https://4.bp.blogspot.com/-1AF9PhQJ4Ys/WBGvkLTw7_I/AAAAAAAAB40/HxUpPVModWkmLPt7DrLkUzl3nSrLZaDLwCLcB/s1600/17.gif'},
{'text':':-O','img':'https://4.bp.blogspot.com/-NGtT1MNXKSg/WDN8E2yhEsI/AAAAAAAAB7Q/CFcgCukHc744D_45QIVm-MSGJIPvLCvyACLcB/s1600/18.gif'},
{'text':'=D&gt;','img':'https://3.bp.blogspot.com/-mqczskTWWFI/WDN8FZaGBdI/AAAAAAAAB7c/eyKLfpmYvlwrwRt-HKVNkpwFXvJrYCr5gCLcB/s1600/20.gif'},
{'text':':@)','img':'https://3.bp.blogspot.com/-BObwomyosos/WBGvlG-xSJI/AAAAAAAAB5M/MBkyMAu17ykBMWxGX6SX4F5LOqTOBuDqwCLcB/s1600/21.gif'},
{'text':':P','img':'https://4.bp.blogspot.com/-MKkMo9XXaGA/WDN8FnWcuQI/AAAAAAAAB7g/k5NzYY1VF2kGlal-5vBIXdEPZ_QB5vPMQCLcB/s1600/22.gif'},
{'text':':"&gt;','img':'https://3.bp.blogspot.com/-SFUq01ElNTM/WBGvlaarOJI/AAAAAAAAB5U/ctIEOMXcacYJA4hL_chqfe7Rkyaz6oEEwCLcB/s1600/23.gif'},
{'text':';;)','img':'https://1.bp.blogspot.com/--QdD32bdNsg/WBGvllU4HWI/AAAAAAAAB5Y/viCA45Fg8mcslQMxW8Ua3HMSOsohHCQSACLcB/s1600/24.gif'},
{'text':';)','img':'https://4.bp.blogspot.com/-VZ9iVc039eo/WDN8GAhhZWI/AAAAAAAAB7s/CuzhCTDDaHgR5xXRkdg8Y0JI1fgGd0H9gCLcB/s1600/25.gif'},
{'text':':x','img':'https://1.bp.blogspot.com/-CvH8EQv-mvc/WDN8GQ8WU_I/AAAAAAAAB7w/oRnuRM5eeXACHC6CVLRYuZ2dGoEV403GgCLcB/s1600/26.gif'},
{'text':'=((','img':'https://1.bp.blogspot.com/-Eoddg0Wl87U/WBGvl3Q5R_I/AAAAAAAAB5g/3ajOiVCOuIIjqxq0g2gBfzwQgmJ158N7ACLcB/s1600/27.gif'},
{'text':':-/','img':'https://3.bp.blogspot.com/-jdM4NXZ7iGM/WBGvmRDtS-I/AAAAAAAAB5s/4V2JPyfbWo4TUFbUJ5-n1CwZAQt0pi_aQCLcB/s1600/28.gif'}];
var type_img=['png','PNG','jpg','JPG','jpeg','JPEG','gif','GIF','bmp','BMP'];
var dp=['Q a=["\\1b\\m\\w\\b\\q\\t\\w\\z\\u\\r\\1r\\r\\1c\\F\\s\\b\\q\\m\\h\\C\\q\\k\\r\\O\\w\\l\\r\\1e\\o\\l\\h\\k\\C\\r\\1H\\w\\m\\m\\h\\z\\b\\r\\E\\N\\r\\o\\b\\b\\B\\R\\n\\n","\\N\\B","\\q\\z\\O\\w","\\t\\w\\m\\m\\h\\z\\b\\W\\o\\w\\s\\C\\h\\l","\\J\\h\\b\\1b\\s\\h\\m\\h\\z\\b\\1v\\N\\1z\\C","\\B","\\J\\h\\b\\1b\\s\\h\\m\\h\\z\\b\\u\\1v\\N\\1e\\k\\J\\1W\\k\\m\\h","\\s\\h\\z\\J\\b\\o","","\\q\\z\\z\\h\\l\\1X\\1e\\1c\\1T","\\q\\b\\h\\m","\\o\\b\\b\\B","\\u\\B\\s\\q\\b","\\o\\b\\b\\B\\R\\n\\n\\v\\v\\v\\M\\N\\w\\F\\b\\F\\E\\h\\M\\t\\w\\m\\n\\v\\k\\b\\t\\o\\1d\\1g\\A","\\o\\b\\b\\B\\R\\n\\n\\v\\v\\v\\M\\z\\o\\k\\t\\t\\F\\k\\b\\F\\q\\M\\t\\w\\m\\n\\z\\J\\o\\h\\1d","\\M","\\q\\z\\C\\h\\T\\1Z\\O","\\u\\F\\E\\u\\b\\l\\q\\z\\J","\\r","\\H","\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\q\\m\\J\\r\\u\\b\\N\\s\\h\\A\\p\\m\\k\\T\\W\\v\\q\\C\\b\\o\\R\\1S\\G\\G\\1R\\p\\r\\u\\l\\t\\A\\p","\\p\\n\\L","\\1r","\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\q\\O\\l\\k\\m\\h\\r\\v\\q\\C\\b\\o\\A\\p\\1p\\G\\G\\p\\r\\o\\h\\q\\J\\o\\b\\A\\p\\1f\\1Q\\G\\p\\r\\u\\l\\t\\A\\p\\o\\b\\b\\B\\R\\n\\n\\v\\v\\v\\M\\N\\w\\F\\b\\F\\E\\h\\M\\t\\w\\m\\n\\h\\m\\E\\h\\C\\n","\\1d\\l\\h\\s\\A\\G\\p\\r\\O\\l\\k\\m\\h\\E\\w\\l\\C\\h\\l\\A\\p\\G\\p\\r\\k\\s\\s\\w\\v\\O\\F\\s\\s\\u\\t\\l\\h\\h\\z\\L\\H\\n\\q\\O\\l\\k\\m\\h\\L","\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\h\\m\\E\\h\\C\\r\\u\\b\\N\\s\\h\\A\\p\\v\\q\\C\\b\\o\\R\\1f\\G\\G\\B\\T\\1P\\o\\h\\q\\J\\o\\b\\R","\\1c\\A","\\1f\\G\\G","\\1p\\G\\G","\\B\\T\\p\\r\\u\\l\\t\\A\\p\\o\\b\\b\\B\\R\\n\\n\\v\\v\\v\\M\\z\\o\\k\\t\\t\\F\\k\\b\\F\\q\\M\\t\\w\\m\\n","\\m\\n","\\s\\n","\\p\\r\\O\\s\\k\\u\\o\\1g\\k\\l\\u\\A\\p\\k\\F\\b\\w\\u\\b\\k\\l\\b\\A\\O\\k\\s\\u\\h\\p\\r\\1N\\F\\k\\s\\q\\b\\N\\A\\p\\o\\q\\J\\o\\p\\r\\v\\m\\w\\C\\h\\A\\p\\b\\l\\k\\z\\u\\B\\k\\l\\h\\z\\b\\p\\r\\b\\N\\B\\h\\A\\p\\k\\B\\B\\s\\q\\t\\k\\b\\q\\w\\z\\n\\T\\W\\u\\o\\w\\t\\1D\\v\\k\\1g\\h\\W\\O\\s\\k\\u\\o\\p\\L\\H\\n\\h\\m\\E\\h\\C\\L","\\b\\h\\T\\b","\\H\\q\\m\\J\\r\\u\\l\\t\\A\\p","\\q\\m\\J","\\l\\h\\B\\s\\k\\t\\h","\\C\\F","\\o\\k\\m\\M"];Q V=[];K=[];I=[];1q=a[0];1w=a[1];1u=a[2];1s=1Y[a[4]](a[3]);c=1s[a[6]](a[5]);D(c){U(x=0;x<c[a[7]];x++){Q 1i=a[8];1o=a[8];P=a[8];d=c[a[10]](x)[a[9]];e=d[a[12]](a[11]);f=d[a[12]](a[13]);g=d[a[12]](a[14]);U(Q i=1;i<e[a[7]];i++){U(Q j=0;j<Z[a[7]];j++){1h=e[i][a[16]](a[15]+Z[j]);D(1h!=-1){V[i]=a[11]+e[i][a[17]](0,1h)+a[15]+Z[j];D((V[i][a[16]](a[18])==-1)&&(V[i][a[16]](a[19])==-1)){1i+=a[20]+V[i]+a[21]}}}};U(Q i=1;i<f[a[7]];i++){1a=f[i][a[16]](a[18]);X=f[i][a[16]](a[19]);D(1a!=-1){K[i]=f[i][a[17]](0,1a);Y=K[i][a[16]](a[19]);D(Y!=-1){K[i]=K[i][a[17]](0,Y)}}S{D(X!=-1){K[i]=f[i][a[17]](0,X)}S{D(i==f[a[7]]-1){K[i]=f[i][a[17]](0,d[a[7]])}}};K[i]=K[i][a[12]](a[22]);K[i]=K[i][0];1o+=a[1x]+K[i]+a[1U]};U(Q i=1;i<g[a[7]];i++){1m=g[i][a[16]](a[18]);1n=g[i][a[16]](a[19]);D(1m!=-1){I[i]=g[i][a[17]](0,1m);1j=I[i][a[16]](a[19]);D(1j!=-1){I[i]=I[i][a[17]](0,1j)}}S{D(1n!=-1){I[i]=g[i][a[17]](0,1n)}S{D(i==g[a[7]]-1){I[i]=g[i][a[17]](0,d[a[7]])}}};1k=I[i][a[17]](0,2);I[i]=I[i][a[17]](2,I[i][a[7]]);P+=a[1V];D(1k==a[1t]){P+=a[1O]}S{P+=a[1J]};P+=a[1A];D(1k==a[1t]){P+=a[1y]}S{P+=a[1B]};P+=I[i]+a[1M]};U(Q y=0;y<1l[a[7]];y++){d=d[a[1K]](1l[y][a[1L]],a[1I]+1l[y][a[1E]]+a[21])};D(1G==1q+a[1F]+1w+a[1C]+1u){c[a[10]](x)[a[9]]=d+1i+1o+P}}};',"|","split","||||||||||_0xf28e|x74||||||x65|||x61|x72|x6D|x2F|x68|x22|x69|x20|x6C|x63|x73|x77|x6F|||x6E|x3D|x70|x64|if|x62|x75|x30|x3C|nct|x67|youtube|x3E|x2E|x79|x66|a3|var|x3A|else|x78|for|img|x2D|aft_y2|aft_y3|type_img|||||||||||aft_y1|x45|x4D|x3F|x54|x33|x76|dot_png|a1|aft_nct3|m_l|smileys|aft_nct1|aft_nct2|a2|x34|cbef|x26|cL|26|cbef3|x42|cbef2|23|30|x49|29|31|38|x6B|35|37|copyright|x43|34|28|36|33|32|x71|27|x3B|x32|x25|x31|x4C|24|25|x4E|x48|document|x4F|||","","fromCharCode","replace","\\w+","\\b","g"];eval(function(d,e,a,c,b,f){b=function(a){return(a<e?dp[4]:b(parseInt(a/e)))+(35<(a%=e)?String[dp[5]](a+29):a.toString(36))};if(!dp[4][dp[6]](/^/,String)){for(;a--;)f[b(a)]=c[a]||b(a);c=[function(a){return f[a]}];b=function(){return dp[7]};a=1}for(;a--;)c[a]&&(d=d[dp[6]](RegExp(dp[8]+b(a)+dp[8],dp[9]),c[a]));return d}(dp[0],62,127,dp[3][dp[2]](dp[1]),0,{}));
//]]> </script>
5- Tìm tới thẻ ]]></b:skin> và dán đoạn code sau trước nó:
.emoticons {-moz-background-clip: -moz-initial;-moz-background-origin: -moz-initial;-moz-background-inline-policy: -moz-initial;text-align: left;}
.emoticons a, .emoticons {font-size: 15px;margin-left: 20px;text-decoration:none;} .comment-block img {
max-width: 400px !important;
}

Ads in post custom1