Cách tùy chỉnh thanh thông báo cookie trong châu âu-EU

Với người dùng blogspot của blogger đều được thông báo về vấn đề luật châu Âu yêu cầu bạn cung cấp cho khách truy cập từ EU thông tin về Cookies, nhưng ít người quan tâm.

Do vậy khi khách truy cập blog từ trong châu âu (EU) thì trên thiết bị di động sẽ là một thông báo kín luôn màn hình chẳng có nút tắt hay ẩn gì cả và cũng không cuộn được, nghĩa là bó tay và khỏi xem luôn.

Như hình:

Cách tùy chỉnh thanh thông báo cookie trong châu âu-EU

Đại loại là:

Luật châu Âu yêu cầu bạn cung cấp cho khách truy cập từ EU thông tin về Cookies được sử dụng trên blog của bạn. Trong nhiều trường hợp, bạn cũng cần phải có sự đồng ý. Google tự động thêm Thông báo cookie EU trên blog trên nền tảng Blogger để giúp đáp ứng các quy định này. Thông báo giải thích cách Blogger Cookies, cũng như việc sử dụng Google Analytics và Adwords Cookies. Điều này sẽ chỉ được hiển thị cho các bên trong EU và sẽ biến mất khi người dùng nhấp vào Got Got it hoặc Okay hay Ok.

Muốn có nút Okay hay Ok thì đành phải thêm thôi.

Thêm vào trước thẻ </head>

<script> 
  cookieOptions = { 
    msg: "This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalise ads and to analyse traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.", 
    link: "https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies", 
    close: "Okay!", 
    learn: "Learn More" }; 
</script>

Chuyển thông báo xuống cuối blog bằng cách thêm css vào phần css của blogspot.

.cookie-choices-info {position: fixed; top: auto !important; bottom: 0px !important;}

Thực hiện xong nó sẽ như hình:

Cách tùy chỉnh thanh thông báo cookie trong châu âu-EU

Nếu muốn ẩn thông báo này thì thêm mã sau vào trước </head> (Cái này thì tùy)

<script>cookieChoices = {};</script>
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji