×

Cải thiện chỉ số PageSpeed Insights khi kết nối với Google adsense, analytics và facebook cho blogspot

Với blogspot thì chỉ số PageSpeed Insights không hẳn là thước đo tốc độ load nhanh hay chậm của một blogspot, nhưng nếu ta cải thiện được chỉ số này thì dù sao cũng góp phần giúp tốc độ load của một blog được tốt hơn nhất là trên thiết bị di động thông minh.

Chỉ số PageSpeed Insights bị kéo xuống quá thấp(đỏ) là khi ta sử dụng các link javascript của Google Adsense, Google Analytics và Facebook cài đặt trong trang.

Để khắc phục chỉ số PageSpeed Insights ta sử dụng mẹo chỉ khi cuộn trang(scroll) thì các ứng dụng của bên thứ ba mới hoạt động(load).

Sau đây là các trường hợp cụ thể:

1- Với Google Analytics.

<script>
  window.addEventListener('load', function() {
    var is_load = 0
    function loadanalytics() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement('script')
        an.async = true;
        an.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-123456789'
        var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc);
        window.dataLayer = window.dataLayer || [];
        function gtag() {
          dataLayer.push(arguments);
        }
        gtag('js', new Date());
        gtag('config', 'UA-123456789');
      }
    }
    window.addEventListener('scroll', function() {
      loadanalytics()
    })
  })
</script>

Các bạn thay ID Analytics của các bạn vô 2 ID 123456789 bên trong và lưu lại.

2- Với Facebook

<div id='fb-root'></div>
<script>
  window.addEventListener('load', function() {
    var is_load = 0
    function loadfb() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement('script')
        an.async = true;
        an.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v6.0&appId=123456789'
        var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc)
      }
    }
    window.addEventListener('scroll', function() {
      loadfb()
    })
  })
</script>

Các bạn thay AppID của các bạn vào.

3- Với Google Adsense.

1- Dán file sau vào giữa <head> và </head>

<link as='script' href='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js' rel='preload'/>

2- Chỉ cần dán một file js duy nhất trước </head>

+ Đối với không sử dụng quảng cáo tự động.

- Code 1

<script>
    window.addEventListener('load', function() {
    var is_load = 0
    function loadads() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement('script')
        an.async = true;
        an.src = '//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'
        var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc)}}
    window.addEventListener('scroll', function() {loadads()})})
    </script>
<script>
         //<![CDATA[
          (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
           google_ad_client: "ca-pub-123456789",
           enable_page_level_ads: true
            });
          //]]>
        </script>

Code 2

<script>
//<![CDATA[
var lazyadsense = false;
window.addEventListener("scroll", function() {
  if ((document.documentElement.scrollTop != 0 && lazyadsense === false) || (document.body.scrollTop != 0 && lazyadsense === false)) {
    (function() {
      var ad = document.createElement('script');
      ad.type = 'text/javascript';
      ad.async = true;
      ad.src = 'https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js';
      var sc = document.getElementsByTagName('script')[0];
      sc.parentNode.insertBefore(ad, sc);
    })();
    lazyadsense = true;
  }
}, true);

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
  google_ad_client: "ca-pub-123456789",
  enable_page_level_ads: true
});
//]]>
</script>

+ Đối với có sử dụng quảng cáo tự động.

<script>
//<![CDATA[
var lazyadsense = false;
window.addEventListener("scroll", function() {
  if ((document.documentElement.scrollTop != 0 && lazyadsense === false) || (document.body.scrollTop != 0 && lazyadsense === false)) {
    (function() {
      var ad = document.createElement('script');
      ad.setAttribute('data-ad-client', 'ca-pub-123456789');
      ad.async = true;
      ad.src = 'https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js';
      var sc = document.getElementsByTagName('script')[0];
      sc.parentNode.insertBefore(ad, sc);
    })();
    lazyadsense = true;
  }
}, true);
//]]>
</script>

Thay 123456789 thành mã ID nhà xuất bản của bạn.Và khi cài đặt code từng mã quảng cáo bạn bỏ file js trong mã đó đi rồi dán vào mẫu hoặc tiện ích ngoài.

Ví dụ mã đầy đủ có dạng:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- sidebar2 -->
<ins class="adsbygoogle"
   style="display:block"
   data-ad-client="ca-pub-123456789"
   data-ad-slot="xxxxxxxxx"
   data-ad-format="auto"
   data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ta bỏ file js sẽ có dạng:

<!-- sidebar2 -->
<ins class="adsbygoogle"
   style="display:block"
   data-ad-client="ca-pub-123456789"
   data-ad-slot="xxxxxxxxx"
   data-ad-format="auto"
   data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Trường hợp sử dụng mã quảng cáo tự động thì chỉ cần thực hiện bước 1 và 2 là xong.

tổng hợp.

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3