Sửa lỗi thẻ 'BODY' xuất hiện nhiều lần trong tài liệu cho blogspot AMP

Thời gian gần đây nhiều blogspot sử dụng mẫu template AMP nhận được thông báo:

Thẻ hoặc văn bản chỉ được phép bên trong phần nội dung được tìm thấy bên ngoài phần nội dung.
Thẻ 'BODY' xuất hiện nhiều lần trong tài liệu.

Sửa lỗi thẻ BODY xuất hiện nhiều lần trong tài liệu cho blogspot AMP

Lỗi này xảy ra do có sự thay đổi trong chỉnh sửa HTML của Blogger. Như chúng ta biết rằng hiện tại Blogger đang cập nhật các tính năng của nó bao gồm một trình soạn thảo HTML.

Thay đổi gây ra lỗi này là việc bổ sung mã cho khách hàng quảng cáo dữ liệu Adsense sử dụng nhận xét <!--và -->trên nguồn HTML của blog như trong hình ảnh sau (xem phần xem nguồn trang ).

Sửa lỗi thẻ BODY xuất hiện nhiều lần trong tài liệu cho blogspot AMP

Để khắc phục lỗi này, bạn làm theo các bước dưới đây.

Tìm mã sau:

<HTML

Thay thế nó bằng mã sau:

<html b:css='false' b:js='false'

Đối với thẻ: <head> của template AMP nó vốn là:

&lt;head&gt;

ta vẫn giữ nguyên.

Sau đó tìm mã sau:

&lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;
<body>

Thay thế nó bằng mã sau:

&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;

Cuối cùng tìm đoạn mã sau:

&lt;!--</body>--&gt; &lt;/body&gt;
</HTML>

Thay thế nó bằng mã sau:

&lt;!--<head/>&lt;!--<body/>--&gt; &lt;/body&gt; 
</html>

Vì thay HTML bằng html nên mỗi lần vào chỉnh sửa mẫu khi lưu sẽ tồn tại

xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'

và gây ra lỗi nên cần xóa nó trước khi lưu mẫu.

Lưu ý

Trong thời gian này blogger đang có chỉnh sửa lại bố cục blogspot nên gây ra vài lỗi vì vậy code trên có thể áp dụng cho mẫu không phải là AMP.
Publis: 

4 comments

 1. Hay đó bác :D

  hungcoder.com
  1. Lâu rồi ko thấy tưởng bỏ blog rồi :D
 2. Thể loại AMP này thì công nhận template fast load :D

  nhưng chủ yếu tối ưu thế có chuẩn seo không mới là vấn đề :D

  31/08/20 via HungCoder.Com
  1. Về seoonpage thì vẫn ổn thôi.Mẫu này post bài cũng cần theo chuẩn AMP, ngại nhất bài nhiều ảnh.
   Kiểm tra blog đã chuẩn AMP chưa tại: https://search.google.com/test/amp?hl=vi
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji