Thêm kênh Youtube vào Google tin tức-Google news

Bạn đã đăng ký được Google news cho blog, ngoài việc bạn thêm các tab là các nhãn của web/blog thì việc thêm kênh Youtube vào Google news là hoàn toàn có thể và rất đơn giản thông qua ứng dụng Google news.

Điều này rất hữu ích cho sự phát triển của các kênh Youtube nếu chúng ta có một kênh Youtube ở cùng chủ đề với blog hoặc các video là một phần của blog của chúng ta.

Sau khi thêm youtube vào Google Tin tức thành công nó có hình như bên dưới
Thêm kênh Youtube vào Google tin tức-Google news

Bạn hãy làm theo các bước dưới đây để thêm kênh Youtube vào Google Tin tức.

Cũng tương tự như thêm nhiều tab trên Google News nhưng có phần còn đơn giản hơn. Chúng ta có thể thêm 2 loại URL, đó là thêm URL kênh Youtube và URL danh sách phát.

Nếu chúng ta thêm URL kênh Youtube, Google Tin tức sẽ hiển thị video tải lên mới nhất. Và nếu chúng tôi thêm URL danh sách phát, Google Tin tức sẽ hiển thị các video từ danh sách phát.

Để bắt đầu thêm chúng, ta vào chỉnh sửa phần "Nội dung" trong Trung tâm xuất bản của Google Tin tức của bạn. Sau đó thêm một "Mục" mới và chọn "Video".

Thêm kênh Youtube vào Google tin tức-Google news


Điền URL của kênh hoặc danh sách phát trong "URL kênh hoặc danh sách phát trên Youtube (bắt buộc)", như sau.

URL kênh:

http://www.youtube.com/channel/ID-CHANNEL


URL danh sách phát:

http://www.youtube.com/playlist?list=ID-PLAYLIST


Sau đó lưu các thay đổi và kiểm tra giao diện của chúng trong Xem trước trong phần Đánh giá & Xuất bản.

Nếu video Youtube chưa xuất hiện trong phần Xem trước, vui lòng vào lại phần Nội dung làm mới nguồn cấp blog đã được thêm trước đó rồi tải lại trang. Sau đó, kiểm tra lại Bản xem trước hoặc kiểm tra trực tiếp trên trang Google Tin tức.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji